Nylig tok Norsk studentorganisasjon (NSO) et klart og tydelig standpunkt i klimadebatten: Studentene ønsker en statlig styrt utfasing av oljeindustrien og vil ha slutt på statlig finansiering av petroleumsforskning som er uforenlig med klimamålene.

I stedet oppfordrer studentene til økt finansiering av forskning knyttet til energiomstilling, klima, miljø og fornybar energi. NSO-leder Håkon Randgaard Mikalsen understreker til Nettavisen Økonomi at han har god kjennskap til hvor lønnsom oljeindustrien har vært, men at det er på tide med omstilling.

- Dagens innovasjonssystem støtter i altfor stor grad opp om norsk olje og gass. Det vil være ekstremt uklokt å ikke omstille oss til å ha flere bein å stå på. I dag står vi på ett stødig bein, og sjansen for at vi skal finne én næring som kan erstatte oljen er forsvinnende liten. Kanskje trenger vi hundre nye bein å stå på, sier Mikalsen og fortsetter:

- Hvis vi skal basere oss på at oljen skal være en like stor del av norsk økonomi i framtiden, er jeg redd både klimaet og norsk økonomi vil lide.

Les også: - Nye drosjeregler rammer funksjonshemmede

Høyre-politiker: - Kunnskapsløst

Stortingspolitiker og jusstudent Aleksander Stokkebø (H) roser studentenes forslag om økte bevilgninger til forkskning på klima, miljø og fornybar energi, men mener de har misforstått hva petroleumsforskning er.

- Å kutte forskning på petroleum og tro at utslippene skal gå ned, er kunnskapsløst. Det kan virke som at studentene har lest ordet petroleum og forbundet det med noe de ikke vil ha. Men petroleumsforskning handler jo nettopp om å finne nye løsninger som kan gjøre produksjonen bedre og grønnere, og den bidrar til teknologiutvikling som også kan brukes i andre næringer, sier Stokkebø.

24-åringen sparer heller ikke på kruttet når det gjelder studentenes vedtak om en statlig utfasing av petroleumsindustrien.

- En slik utfasing vil få katastrofale konsekvenser for folks jobber og fellesskapets inntekter. Det blir litt naivt å tro at man kan legge ned Norges største næring og samtidig opprettholde velferdssamfunnet på samme nivå. Gratis utdanning, god studiestøtte og bedre studentvelferd for studentene koster penger, sier Stokkebø.

Studentleder Mikalsen sier stortingspolitikeren umulig kan ha lest hele resolusjonen, og understreker at studentene kun har vedtatt å fase ut forskning som er uforenlig med Norges klimaforpliktelser.

- Erna Solberg sa selv på Høyres landsmøte i 2017 at oljealderen ikke kommer tilbake og at vi må se framover. Vi som studenter må ta ansvar og si tydelig ifra om at vi ønsker at norsk økonomi skal være bærekraftig også om 50 år, når en oljeavhengighet vil være forbundet med større risiko enn i dag, sier Mikalsen.

Han understreker at studentorganisasjonen ikke vil sette noen sluttdato for petroleumsindustrien, men at målet må være å fase ut virksomheten.

Les også: Stavanger Ap: Vil droppe rushtidsavgiften på Nord-Jæren

SV: - Ikke overrasket over at studentene kommer med en slik uttalelse

SV-politiker Solfrid Lerbrekk sier til Nettavisen Økonomi at hun synes studentenes vedtak er flott.

- Dette viser hvor stort behovet er for å trappe opp hastigheten i klimapolitikken. Jeg er heller ikke overrasket over at studentene kommer med en slik uttalelse. De er en del av fremtiden og av en yngre generasjon som i større grad har forstått alvoret, sier Lerbrekk.

Hun tror ikke det vil være en god idé å kutte ut forskning på for eksempel hvordan man kan omgjøre hydrokarbon til hydrogen, men stiller seg i det store og det hele bak studentene.

- Den resterende forskningen mener jeg vi kan kutte, dersom den ikke bidrar til fornybare energiløsninger, sier SV-politikeren.

Les også: John Fredriksens Seadrill med omfattende regelbrudd