Torsdag denne uka meldte Tine at meierikonsernet må si opp 30 ansatte i Ålesund. De varsler flere oppsigelser i hele landet framover.

– Det er aldri hyggelig å legge ned arbeidsplasser, men vi må gjøre alt i vår makt for å være konkurransedyktige, sa konsernsjef Gunnar Hovland.

Hovland skylder blant annet på «sentraliserte subsidier» til konkurrentene Q-Meierier og Synnøve Finden som en del av årsaken til permitteringsvarslene.

Støtten, som er på til sammen 200 millioner kroner, går nå til milliardvirksomheter som er godt etablert og med store meierier i tett befolkede strøk, mener Hovland.

Til sammen har Tine rundt 5.300 ansatte ved 34 anlegg, og en markedsandel på over 70 prosent. Men nå er konkurrentene store nok til å stå på egne bein, er budskapet fra Hovland.

– Det er en realitet, den aktøren som får subsidier, vil vinne konkurransen over tid. Når vi taper markedsandeler må vi avvikle anlegg og arbeidsplasser. Det er bare å løfte fram fakta, og det må politikerne tåle høre, sa Tine-sjefen torsdag.

– Tull, manipulasjon og propaganda

Men konkurrentene Synnøve Finden og Q-Meierier kjøper ikke argumentet og slår hardt tilbake:

– Det er rett og slett noe tull og manipulasjon med fakta å legge skylda på to små aktører for at man må si opp egne ansatte. Jeg er luta lei av at han kaller dette subsidier og sentralisering – det er faktafeil og propaganda, sier Q-direktør Kristine Aasheim til Nettavisen.

Hun avviser bestemt at de små meieriene er noen trussel mot Tine:

– Vi har to anlegg, på Gausdal og på Jæren, som er bygget ut for å gi plass til mer innovasjon for norske forbrukere. Det må være lov. Vi skaffer melk til hele landet, at dette er subsidier er bare tull. Vi yter 80 millioner kroner mer inn til ordningen enn vi mottar i i tilskudd. Hovland glemmer å nevne de 900 millionene Tine får fra samme ordning, sier Aasheim, og viser til tall fra Landbruksdirektoratet.

– Grov manipulasjon av sannheten

I en melding sendt ut sent fredag ettermiddag utdyper Tines konkurrenter kritikken:

– Gunnar Hovland farer med usannheter, og det setter hele den norske meieribransjen i fare. Dette er en grov manipulasjon av sannheten, sier administrerende direktør Trond Haug i Synnøve Finden.

Tine har lenge sentralisert sine egen drift, mener Haug, og viser til Tines milliardinvesteringer i Bergen, Oslo og Irland de siste årene.

– Hovland må selv stå for valget om å legge ned arbeidsplasser i Ålesund, sier Haug.

Synnøve Finden har sine fabrikker på Namsos og i Alvdal, mens Q-meieriene har anlegg på Jæren og i Gausdal.

Det Tine kaller «sentraliserende subsidier» er i realiteten konkurransefremmende tiltak, og har vært en ordning siden 2007 som skal sikre norsk konkurranse mot Tine, som tidligere monopolist, fremhever Haug.

– Det vil straffe forbrukerne

– Konsernsjef Gunnar Hovland snakker om konkurranse på like vilkår. Tine kontrollerer 76 % av meierimarkedet. Vi kjøper melk fra Tine, men prisen som vi betaler er beviselig feil. Det vet vi, og det vet Hovland. Det er grunnen til at vi blir kompensert gjennom konkurransefremmende tiltak, sier Synnøve Finden-sjefen.

Fjernes tiltakene uten å korrigere melkeprisen, forsvinner det lille vi har av norsk konkurranse, advarer Haug.

– Hovland overkjører 8 av 10 nordmenn som ønsker mer konkurranse, ikke mindre, i meierimarkedet. Det å fjerne sine norske konkurrenter er en kortsiktig løsning på Tines problemer, som vil straffe forbrukere og bøndene, sier Kristine Aasheim i Q Meierier.

Ifølge de to vil Tines konsernsjef diktere at virkemidlene som sikrer konkurranse i meierisektoren skal fjernes.

– Maktkonsentrasjonen i meierimarkedet er på et skyhøyt nivå, langt over det man ser i dagligvarebransjen, med Tine som tidligere monopolist, sier Kristine Aasheim i Q-meieriene.

Tine-sjefen slår hardt tilbake

Konsernsjef i Tine, Gunnar Hovland, kjøper ikke kritikken. Tilskuddene er én av tre forklaringer på kutt, understreker han.

– Vi har sterk import av flere produkter og en forbruksnedgang for vanlig drikkemelk. Da får vi omstillingsbehov. I tillegg har vi disse konkurransepolitiske subsidiene som var ment å flytte markedsandeler fra Tine til konkurrenter. Det har man jo lykkes med, at vi må tilpasse oss dette bør ikke overraske noen, sier Hovland.

Tilskuddene er ikke nødvendige lenger fordi den tilsiktede konkurranseeffekten er oppnådd, mener Tine-sjefen.

– Alle meierier i Norge kan kjøpe melk fra melkeprodusenten til eksakt samme pris. Alle aktører betaler inn avgift og mottar tilskudd fra en felles prisutjevningsordning på like vilkår. Det pekes på at Tine mottar 900 millioner i tilskudd fra ordningen. De glemmer å nevne at Tine betaler 1,1 milliarder inn til samme ordning. Samfunnsoppdraget vårt er å foredle melken der det er både produsenter og kunder over hele landet, og det eneste vi ønsker er å konkurrere på like vilkår fremover.

Subsidiene var riktig pengebruk for 20 år siden, men ikke nå lenger, mener Hovland:

– Vi har brukt over 2 milliarder på etableringsstøtte i løpet av disse årene. En rask tur i butikken vil vise deg at Tine har rundt 40 prosent av plassen i dagens ostedisker. På melk har konkurrentene våre nær halvparten av markedsandelene i de mest lønnsomme og sentrale områdene på Østlandet. Det passer våre konkurrenters historiefortelling å male Tine med bred pensel som «stor» og «dominerende», så la meg minne om at Tine er samvirket som eies av nesten 9000 melkebønder over hele landet, med en betydelig mer presset økonomi enn konkurrentene våre – som nå har blitt milliardselskaper med meget velstående eiere. Man skulle forvente at de ikke trenger subsidier for å konkurrere fremover.