- Det er et svik mot uføre, sier hun til Nettavisen.

- Jeg synes Støre og Vedum viser at det som til syvende og sist er politikken deres, er at vanlige folk får svi. Spesielt uføre har de sviktet, så jeg håper det blir rettet opp i når de går inn i forhandlingene med SV, påpeker hun.

Sist uke skrev Nettavisen om Else Birgitte Seker, som fryktet at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ville stå for Solberg-regjeringens statsbudsjett-forslag om kutt i fribeløpet for uføre. Mandag ble det klart at de ikke gjør noen endringer på forslaget.

Det reagerte både Seker og Rødt-politiker Mímir Kristjánsson på, noe Nettavisen omtalte torsdag.

Les også: Regjeringen og SV starter budsjettforhandlinger mandag

Frp-leder Sylvi Listhaug tok torsdag kveld til Facebook for å ytre sin mening om hva den nye regjeringen gjør for «vanlige folk» når de nå har kommet til makten.

Hun trekker fram at alt blir dyrere, både strømprisen, drivstoffpriser og matprisene.

«Mange vil slite, men ikke minst vil det gjelde for mange uføre. Som allerede har utfordringer med å få endene til å møtes. På toppen av dette ønsker Ap, Sp, KrF, Høyre og Venstre at uføre skal straffes enda mer gjennom å senke fribeløpet på hvor mye man kan tjene ved siden av,» skriver hun.

«Det er uverdig. Det er bra hvis noen kan jobbe litt og spe på uføretrygden. Nå må vi stoppe regjeringen fra å straffe dem som har minst fra før av», påpeker Listhaug.

Ber regjeringen ta grep

Listhaug mener det er skuffende at uføre ikke står på prioriteringslisten til Støre og Vedum.

- Regjeringen hadde råd til å bruke mange hundre millioner kroner på fagforeningsfradraget for folk som er i jobb. Så det er tydelig at at uføre ikke står på prioriteringslista, sier Listhaug til Nettavisen.

Regjeringen foreslår nemlig at fagorganiserte får trekke fra mer på selvangivelsen neste år. De ønsker at maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent skal dobles innen to år. I dag kan man trekke fra inntil 3.850 kroner i skattepliktig inntekt.

- Vi gikk ut i valgkampen og sa at det ikke kom på tale å støtte endringen som regjeringen la opp til, med at vi skal rive beina under uføre ved å gjøre det mindre attraktivt og lønnsomt å jobbe, påpeker hun.

Hun ber nå regjeringen om å beholde fribeløpet som det er i dag, som et minimum, i tillegg til at hun mener regjeringen bør gjøre enda mer for de som har minst fra før. Støre og Vedum vil nemlig også beholde Solberg-regjeringens forslag om å øke frikortgrensen.

- Mange uføre har store helseutfordringer, og nå vil Arbeiderpartiet og Senterpartiet sende en ekstraregning til dem, så egenandelen for syke blir høyere, sier hun.

- Jeg synes det er skuffende. Frp kommer til å foreslå i vårt alternative budsjett at fribeløpet opprettholdes, og at egenandelene ikke skal økes, understreker hun.

- Har overtatt retorikken til Høyre

I Nettavisens sak torsdag sa Truls Wickholm (Ap), i Arbeids- og sosialdepartementet, at de nye reglene med kutt i fribeløpet ikke er ment for å straffe noen.

- Målet er at flere skal oppleve at de har mer igjen for å jobbe, sa han.

Listhaug påpeker at det oppleves som det stikk motsatte for de som faktisk er uføre, da det tar fra dem motivasjonen. Uføretrygdede Else Birgitte Seker sa blant annet til Nettavisen at «vinninga går opp i spinninga» for henne med de nye reglene.

- Det er fascinerende at Ap har overtatt retorikken til Høyre, sier Listhaug.

Listhaug påpeker samtidig at det er avgjørende at vi får ned avgiftstrykket, som også rammer dem som har minst.

- Staten, som nå tjener seg søkkrike på rekordhøye inntekter på olje og gass, bør lar folk få beholde mer av egne penger i stedet for at de drar det inn i avgifter. Avgiftene rammer mest dem som har minst. Vi vet at uføretrygdede er en av de gruppene som har lite og som sliter med å få endene til å møtes, sier hun.

Les også: Ny nettleie i januar: - De som ikke har råd, får ekstraregningen

Frp vil få ned avgiftene på diesel og bensin, få bort elavgifta, og fjerne momsen på strømmen i denne ekstraordinære situasjonen fram til våren.

- Når vi lager vårt alternativ til budsjett, skal vi samtidig se på om vi kan gjøre noe med med matmomsen. Det er spådd at matprisene vil øke enda mer, påpeker hun.

- Rimelig hult og klamt

Wickholm i Arbeiderpartiet reagerer på kritikken fra Frp-lederen.

- Dette blir rimelig hult og klamt fra Listhaug. Hun og hennes parti har brukt de siste åtte årene på å prioritere milliardærer, samtidig som man har kuttet på alle andre, sier han til Nettavisen.

Han påpeker at dagens regjering har derimot kuttet i avgift på strøm, satt ned maksprisen i barnehage, og senket skattene for «vanlige folk».

- Dette budsjettet har en helt tydelig fordelingsprofil der se som har mest, betaler mer, sier han.

Wickholm mener de har fått til mye på 27 dager, men sier at de enda ikke er i mål.

- Forslaget med en endring i fribeløpet var begrunnet i Sysselsettingsutvalget som argumenterte mot en terskeleffekt, og at en endring kunne gjøre det lettere for flere å tjene mer ved siden av trygden. Det har også vært en målsetting i Hurdalsplattformen at det skal være lettere å kombinere jobb og trygd, og vi er tydelige på at hvis ikke omleggingen bidrar til det så må vi se på det på nytt, sier han, og legger til:

- Summen av inntekt og uføretrygd er mer enn bare uføretrygden, også ved lavere inntekter.