Lørdag skrev Nettavisen at Finn.no endrer prismodellen sin for Finn Eiendom, og flere reagerte kraftig på at det i praksis vil gjøre det dyrere å selge bolig.

Tidligere var alle boligannonser like store, men man kunne kjøpe tilvalg for å for eksempel fremheve boligannonsen. Nå skiller derimot Finn mellom tre ulike pakker: Liten, medium og stor. Liten pakke var tidligere standard-pakken, og kostet rundt 500 kroner. Medium og stor pakke koster meglerforetakene opp mot henholdsvis 4.000 og 6.000 kroner, ifølge Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

Problemet er at meglerforetakene ikke kan velge fritt hvilken pakke de vil ha tilpasset hver boligannonse, altså hvert boligsalg, men de må kjøpe én annonsemodell for alle sine salgsoppdrag.

- Her er forbrukerne fratatt ethvert valg, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, til Nettavisen.

Han sier at den eksakte prisen for hver pakke, avhenger av geografisk område og vilkårene de enkelte meglerkjeder og meglerkontorer får av Finn.

Hevder avtalen er bindende

Han forteller at meglerhusene gjerne bindes til avtalen i rundt ett år.

- Det er jo ingen eiendomsmeglerkjeder ønsker den dårligste pakken. Da vil det jo bli vanskelig å overbevise kundene om å velge dem, fordi synligheten på annonsen blir dårlig, sier Geving.

- Det er veldig uheldig at man bindes til å velge en dyrere pakke og at forbrukerne må ta regninga, påpeker han.

Også på Finn sine egne sider bekreftes det at pakken boligselgerne får, er avhengig av avtalen eiendomsmeglerkjeden har med Finn.no. «Eiendomsmeglerkjedene har på forhånd bestemt hva slags annonsepakke fra FINN de skal ha, og det er ulikt hva de forskjellige meglerkjedene har valgt», står det.

Geving sier at Norges Eiendomsmeglerforbund er nødt til å reagere på dette.

- Det er ikke mulig å snakke med Finn. Vi har vært i dialog med dem, men vi kommer ikke videre. De må erkjenne problemet og være villig til å endre på det, sier han.

Finn.no ble forelagt kritikken som kommer fram i denne saken tidlig tirsdag formiddag. De valgte å ikke besvare spørsmålene innen fristen tirsdag ettermiddag, da de ville prioritere å svare på brevet til Forbrukerrådet, NEF og Huseierne først.

Brevet er nå sendt, men onsdag formiddag har Finn.no fortsatt ikke besvart Nettavisens spørsmål. De henviser til brevet. Her kan du lese brevet i sin helhet:

Finn.no økte prisene - dette svarer de på kritikken

Føler seg tvunget til stor pakke

Hedda Ulvness, administrerende direktør i Eie eiendomsmegling, er ikke fornøyd med den nye prismodellen til Finn.

- Monopoler har jeg ikke veldig sansen for, det fører til høy pris og et dårlig produkt. Jeg mener Finn.no er et godt eksempel på det i dette tilfellet, sier hun til Nettavisen.

Hun mener de tre ulike produktene som tilbys i den nye prismodellen ikke er noe nytt, men i beste fall en designoppdatering. Ulvness mener endringene kun handler om å tjene mer penger.

- Eie var den eneste av de syv store aktørene som takket nei til de store pakkene før jul. Vi tilbyr premium rådgivning, og skal vi gi godt råd, er det å kjøre den lille pakken, sier hun.

Nå ser de imidlertid ingen annen mulighet enn å følge strømmen, for å ikke tape kampen om kundene.

- Når alle har følt seg tvunget til å kjøpe de store pakkene, blir vi nå nødt til å bite i det sure eplet. Det er trist, fordi vi opplever at produktet ikke forsvarer prisen, sier hun.

Les også: Ferske tall: Gigantisk pengesmell for de som vil pusse opp

- Alle får lik synlighet

Hele poenget med tre nye annonsepakker er dessuten borte når meglerkjedene, ifølge Geving, i praksis presses til å velge en av de dyre pakkene.

- Finn mener at man med en stor pakke får bedre eksponering, men det poenget blir jo borte om alle har samme pakke. Alle får lik synlighet, sier han.

Ulvness i Eie er enig i at det ikke blir noen forskjell på annonsene om alle velger lik annonsepakke, og at muligheten til å skille seg ut nå er mindre enn i 2021.

Geving sier at de vil ha tilbake til det gamle systemet, hvor annonsene ser mer eller mindre like ut, og med en grunnpris som ikke er vesentlig høyere enn før.

- Standardannonsene var helt fine, de. Nå har de laget to pakker ekstra hvor de har inkludert det som tidligere var tilvalg, og kaller det for et nytt produkt, sier han.

Han mener problemet nå er at man har ikke reelt valg, men må velge en pakke med elementer som tidligere var frivillig, og til en langt høyere pris.

Les også: Ferske tall: - Egen bolig har aldri vært dyrere

- Føler seg presset

Et par andre store eiendomsmeglerforetak Nettavisen har vært i kontakt med, sier at de ikke ønsker å kommentere saken. De viser i stedet til Eiendom Norge, som er bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak. Deres medlemmer står for omtrent 98 prosent av alle boligtransaksjoner i Norge.

- Vi har et klart inntrykk av at medlemmene våre synes den nye prismodellen er uheldig. Mange av foretakene opplever at de føler seg presset til å velge en større annonse for å ikke bli usynlig, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.

- Når mange eller alle velger store annonser, blir jo alle annonsene like synlige igjen. Medlemmene våre opplever at forskjellen fra tidligere er at det har blitt dyrere. Det er uheldig for forbrukerne, sier Lauridsen.

Han påpeker at Eiendom Norge som bransjeforening ikke kan diskutere eller forhandle om de nye prismodellene til Finn.no, da det er i strid med konkurranseloven.

Kan være i strid med konkurranseloven

- Her er det snakk om priser som en potensielt dominerende aktør krever. Det kan være i strid med konkurranseloven, dersom det for eksempel kan karakteriseres som urimelige utsalgspriser.

Det sier Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet. Han understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag, og sier at Konkurransetilsynet ikke har gjort en vurdering av den nye prismodellen til Finn.no. Han kan heller ikke si noe om de vurderer å gjøre det.

Konkurranseloven kan tas i bruk for å vurdere hvorvidt en aktør har en dominerende stilling, og hvorvidt aktøren utnytter den på en måte som er skadelig for konkurransen. Nese påpeker at store aktører har et særlig ansvar for å ikke utnytte denne posisjonen til å begrense konkurransen i markedet.

- Generelt kan jeg si at Finn.no har en sterk markedsposisjon, og at det er viktig at slike aktører blir utfordret av konkurrenter, sier han.

Nettavisen har også vært i kontakt med Forbrukertilsynet, som sier at det er Konkurransetilsynet som er rette instans for prissetting/konkurranse i et marked. Forbrukertilsynet har derfor ingen kommentar til denne saken på det nåværende tidspunkt.

Les også: SV-politiker mistrivdes med å bo alene - fikk dekket gratis bolig for venninnene

- Fratas valgfrihet

Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket sier at Forbrukerrådet synes det er merkelig at meglerhusene, slik rådet forstår det, skal velge ett av tre alternativ på vegne av eksisterende og potensielle kunder.

- Forbrukernes behov blir satt til side. Det stiller jeg meg hoderystende til, sier hun.

Blyverket forklarer at boligselgere kan ha ulike ønsker og behov for annonseringen av boligen, og burde få valget selv - slik vi er vant med ellers.

- Vi er bekymret for at boligselgerne får hele den økte kostnaden, uten at de selv har blitt spurt og får anledning til å ta et valg, sier hun.

Forbrukerrådet opplever at prisen har blitt høyere uten at boligselger får et forbedret produkt.

- Forbrukerne fratas valgfrihet, påpeker hun.

Forbrukerne, Huseierne og Norges Eiendomsmeglerforbund venter nå på svar på et brev de har sendt til Finn.no, der de har bedt om begrunnelsene for den nye prismodellen.

- Slik det framstår for oss, utnytter de monopolsituasjonen som markedsaktør, sier hun.

- Har sovet i timen

Ulvness i Eie mener Finn er nødt til å forstå sin rolle som monopolist, og ikke være utelukkende profittorientert, slik hun opplever dem.

- Det er ikke slik man driver virksomhet. Tar de det innover seg, forstår de at den nye prismodellen ikke var en god løsning, sier hun.

- Det blir litt prinsipielt for meg. Som monopolist påhviler det et ekstra samfunnsansvar. Har de ikke fått med seg at man i 2022 ikke utelukkende kan være profittbasert, men også må være bærekraftig, så har man sovet i timen. Det opplever jeg at Finn-ledelsen har gjort, fortsetter Ulvness.

Hun mener det er viktig å ikke glemme rollen som samfunnsaktør, fordi alle må i praksis benytte seg av Finn.no for å selge bolig i Norge i dag.

Under kan du lese tilsvaret som Eddie Sjølie, CEO i Finn.no, ga i Nettavisens sak lørdag: