Onsdag ble budsjettet for Oslo kommune foreslått av byrådet, og finansminister Siv Jensen er alt annet enn fornøyd.

Regjeringen har skjerpet reglene for å senke eiendomsskatten nasjonalt. Oslo-byrådet har ikke ønsket å høre på regjeringen, og senker bunnfradraget til fire millioner kroner og holder satsen på 3 promille.

Nettavisens nyhetsstudio: Oslos gjeld eksploderer

Til angrep på Raymond

– Raymond fratar innbyggerne sine disse pengene på den mest usosiale måten, sier Jensen til Nettavisen.

I forrige statsbudsjett ble det klart at finansministeren la opp til en senking av eiendomsskatten for mange norske kommuner.

– Det er en grunn til at vi har foreslått og fått vedtatt en reduksjon, det er fordi vi mener at de betaler for mye eiendomsskatt. Det har Stortinget sluttet seg til. Da bør Oslo og andre kommuner gi folk mindre eiendomsskatt, sier hun.

Hun mener flere arbeiderpartistyrte kommuner gjør det samme grepet for å unngå å senke eiendomsskatten.

Utstillingsvinduet til AP, Trondheim gjør dette nå med å redusere bunnfradraget fra 500.000 til 300.000 og på den måten sende regningen til dem som har minst, nå følger Oslo og Bergen opp med det samme, sier Jensen.

– Det gjør de utelukkende fordi de ønsker å fortsette å kreve inn høy eiendomsskatt. Det er snart ett år siden dette ble vedtatt av Stortinget, hvorfor sa ikke Raymond dette til velgerne sine i valgkampen? spør Siv Jensen

Boligprisene i Oslo er ifølge Eiendom Norge opp 4-5 prosent siden årsskiftet.

Reagerer på overskudd

Siv Jensen reagerer spesielt på at Oslo kommune går med overskudd samtidig som de krever inn eiendomsskatt.

– Oslo har gått med milliardoverskudd i flere år. De ville i 2018 gått med 2,7 milliarder i overskudd helt uten eiendomsskatt. De håver inn penger fra folk i Oslo og bruker pengene på å feire seg selv som miljøhovedstad for 100 millioner kroner, sier Jensen.

Generalsekretær Morten A. Meyer i Huseierne stiller seg uforstående til byrådets påstand om at ikke flere rammes av boligskatten, selv om verdigrunnlaget for boligene reduseres noe. Stortinget vedtok i desember 2018 endringer i eiendomsskatteloven, som reduserer skattetaksten på bolig fra 2020

Har bevisbyrden

- Her må byrådet ta feil, bevisbyrden ligger på dem Når boligprisene går opp, og bunnfradraget går ned, må det ramme flere av Oslos boligeiere, sier en oppgitt Meyer til Nettavisen Økonomi.

- Det er helt umulig å forstå at det ikke vil utløse antall flere boligeiere som må betale boligskatt etter kommunevalget.

Meyer sier Huseierne er ganske sikre på at det blir en byrde å bære på flere boligeiere i Oslo.

Nettavisens nyhetsstudio: Alle nyhetene i Oslo-budsjettet

Bystyret hevet i 2018 bunnfradraget fra 4 millioner til 4,6 millioner for å beholde eiendomsskatten i møte med høy prisvekst i Oslo.

På samme nivå

Byrådet hevder i budsjettforslaget at andelen som betaler eiendomsskatt i 2020 blir på samme nivå som i 2019, mens flertallet av de som betaler, vil få en skattereduksjon. I sum innebærer redusert takst/bunnfradrag 80 mill. årlig i reduserte inntekter fra eiendomsskatt.

Prisveksten på boliger i 2018 øker isolert sett eiendomsskatten med 20 millioner kroner, men nettoeffekten av disse forholdene er 60 millioner kroner i reduserte inntekter fra eiendomsskatten.

Ifølge byrådet gir prisutviklingen hittil i 2019 gir ingen klare signaler om at gjennomsnittlig boligpris i 2019 vil ligge særlig over gjennomsnittlig pris i 2018. Byrådet legger bare til grunn null prosent i prisutvikling fra 2018 til 2019.

Stridstema

Eiendomsskatten i Oslo har vært et stridstema, også innad blant byrådspartiene. Fløypartiene på venstresiden har åpnet for å øke skatten. SVs gruppeleder Sunniva Eidsvoll Holmås vil ha inn 200 millioner kroner mer i eiendomsskatt i hovedstaden.

Les også: Eiendomsskatt var ugyldig - alle må få pengene tilbake

Leder av Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, sa imidlertid blankt nei for to uker siden.til å øke denne skatten.

– Vi mener det er fornuftig å beholde eiendomsskatten på dagens nivå, sa Jacobsen til Dagens Næringsliv. Men kompromisset ble altså å øke bunnfradraget.

Vil kutte

I boligsameier skrives eiendomsskatten ut direkte til den enkelte seksjonseier. I et borettslag/boligaksjeselskap som eier bygningene og tomten. Eventuell eiendomsskatt skrives derfor ut til borettslaget eller boligaksjeselskapet, som så fordeler eiendomsskatten blant sine andelseiere/aksjeeiere

I Bergen må flere betale eiendomsskatt, etter at byrådet vil øke satsen fra 2,5 til 2,8 promille og samtidig senket bunnfradraget fra 1 million til 750.000 kroner.