3400 privatpersoner har saksøkt Oslo kommune om eiendomsskatten for skatteåret 2016. Tirsdag falt dommen som kan gi konsekvenser for resten av landet.

Kjennelsen fra Høyesterett innebærer at kommunen må betale tilbake eiendomsskatt de fikk inn i 2016 til privatpersonene som har saksøkt dem.

Vil tilbakebetale alt

Etter at kommunens jurister har lest dommen, opplyser byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at kommunen vil tilbakebetale 250 millioner til over 50.000 personer, det melder TV 2.

– Vi legger nå fram en sak for bystyret der vi foreslår å betale tilbake til alle som fikk eiendomsskatt utskrevet i 2016, sier byrådsleder Raymond Johansen til TV 2.

Neste bystyremøte er 4. september. Johansen beklager overfor de berørte og understreker at tilbakebetalingen vil bli gjort med renter.

– Men vi var i god tro, vi søkte råd hos Finansdepartementet, og der fikk vi beskjed om at tidsfristen for utskriving av eiendomsskatt ikke var over. Men de tok feil, det gjorde vi også, men nå ordner vi opp i dette, sier Johansen (Ap) til TV 2.

Byrådet mener det ikke er rimelig at kun de som deltok i søksmålet, skal få tilbakebetalt eiendomsskatt.

– Derfor har vi landet på å tilbakebetale eiendomsskatten for 2016 i sin helhet og vil foreslå dette for bystyret, sier finansbyråd Robert Steen.

Det betyr at 55.000 Oslo-borgere vil få tilbake penger.

Han sier kommunen allerede har avsatt 250 millioner kroner for å ta høyde for en eventuell tilbakebetaling. Dermed vil tilbakebetalingen ikke få noen direkte konsekvenser for resultatet i 2019.

Tilbakebetalingen vil skje etter kommunestyrevedtaket til høsten.

Vært gjennom alle rettsinstanser

Eiendomsskatten ble skrevet ut i slutten av juni 2016, men fristen var ikke juni siden 2016 ikke var det første året Oslo skrev ut eiendomsskatt. Høyesterett understreker også til at kommunen «så langt råd er» ikke hadde skrevet ut skatten innen 1. mars.

Striden om eiendomsskatten i Oslo kommune har nå gått gjennom hele rettssystemet. I tingretten fikk Oslo kommune fullt medhold, mens Borgarting lagmannsrett kom til et delvis annet resultat i oktober i fjor. Lagmannsretten mente da at kommunen ikke hadde overholdt den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt.