Søndag sa miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), at bompengene i hovedstaden bør vesentlig opp i neste periode for å få ned biltrafikken og sikre penger til de store kollektivprosjektene. Berg sa også at det er uaktuelt for MDG å ta imot regjeringens tilbud om større statlig finansiering av bypakkene mot en reduksjon i bompengene.

- De vil tvinge oss til å kutte bompengene for å få penger til kollektiv. Det regjeringen tilbyr vil ikke dekke behovet vi har for finansiering av våre kollektivprosjekter som ny sentrumstunnel og Fornebubane. Samtidig vil det øke biltrafikken inn til Oslo, gi økte utslipp og dårligere luft. Det er derfor regjeringens bompengeavtale en så dårlig avtale for byene, sier hun til Dagbladet.

Johansen: - Uaktuelt å heve bompengenivået

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) svarte med å kalle Bergs nei til tilbudet «helt vanvittig». Nå sier byrådsleder Johansen sier at det er uaktuelt at bompengenivået i Oslo skal heves ytterligere.

– Vi har en tverrpolitisk avtale med en historisk satsing på kollektivtrafikken, som er vedtatt av både bystyret i Oslo, fylkestinget i Akershus og av Stortinget. Den ligger fast, og det er ikke aktuelt for Arbeiderpartiet å øke bompengenivået nå. Det vet samferdselsministeren veldig godt, sier Johansen.

- Ole Brum-politikk

Han etterlyser samtidig klarhet fra samferdselsminister Dale om hva regjeringens nye bompengeplan vil bety for hovedstaden.

Til Nettavisen skriver han i en sms at det er umulig å takke ja til et tilbud de ikke vet hva innebærer.

- Det viktigste for oss er å få bygget ut kollektivtilbudet og få ned klimagassutslippene. Så langt ser det ut som om regjeringen har laget en pakke hvor disse to målene ikke lar seg forene. De er mest opptatt av å kutte i bomprisen. Det vil gi mer trafikk, mer luftforurensning og mer klimagassutslipp.

- Dette er Ole Brum-politikk. Regjeringen prøver å redde klima, samtidig som de vil ha mer biltrafikk. Biltrafikken står for over halvparten av utslippene i de store byene. Alle skjønner at du ikke kan få ned klimahassutslippene hvis du samtidig vil at flere skal kjøre bil.

- Det vi som lokalpolitikere og våre velgere nå er vitne til, er det komplette kaos. Oslo Venstre sier Oslo vil få 1,7 milliarder mer, Oslo Høyre sier det blir 3 milliarder mer, mens samferdselsministeren fra Frp sier det er 5–6 milliarder. Men ingen av dem kan vise til hvor disse pengene skal komme fra, sier han.

Også Høyres byrådslederkandidat og leder Samferdsels- og miljøkomiteen i byrådet i Oslo Eirik Lae Solberg (H) reagerer kraftig på MDGs Lan Marie Bergs nei til regjeringens tilbud om større statlig finansiering av bypakkene mot en reduksjon i bompengene, og kaller overfor Nettavisen skissen et historisk kollektivløft.

Les også: Svenske flytall sjokkerer: - Aldri sett noe lignende

(©NTB)