FOLKETEATERET (Nettavisen Økonomi): Det var på en byutviklingskveld i regi av Aftenposten onsdag at byrådslederen kom med den dystre spådommen. Hovedtemaet for konferansen var den bilfrie byen, men det var ikke restriksjoner på privatbilisme i sentrum som byrådslederen mener er hovedutfordringen for handelsstanden.

- I vinter kom det en alarmerende rapport fra Danske Bank (se faktaramme, red.anm.), som jeg tar på største alvor. Vi har bare sett starten på butikkdøden. Varehandelen står overfor dramatiske endringer, og de største endringene skjer i folks handlemønster.

- Vi handler mindre varer enn før. Kjøpemønsteret går mot mer mat og drikke og opplevelser, sa byrådslederen.


Vil forsvinne

- Butikker vil forsvinne, veldig mange kommer til sentrum for å gjøre andre ting, fortsatte han.

Raymond Johansen mener det bilfritt sentrum egentlig handler om, er å sette mennesker i sentrum. Han avviste at Arbeiderpartiet var i lomma på MDG i denne saken og henviste til at Oslo Arbeiderparti allerede i 1998 foreslo et bilfritt sentrum i hovedstaden. Vel, ikke helt:

- Sentrum vil sikkert ikke bli helt bilfritt, det vil være kollektivtransport, utrykningskjøretøyer, varetransport og adgang for funksjonshemmede. Men det blir mindre privatbilisme, sa byrådslederen.

- En ting er sikkert, fremtidens bysentra bygges rundt menneskenes behov, ikke bilens behov. Å planlegge en by på bilens premisser, er ikke dette byrådets politikk, lovet han.

Halv million borte?

Parkering og tilgjengelighet er omstridt når det gjelder betydningen for sentrumshandelen. Nettavisen skrev i fjor høst at etter at byrådet fjernet 350 parkeringsplasser i sentrum, falt antall besøkende på Karl Johan kraftig.

En av de største skeptikerne er Carl Erik Krefting. Krefting er styreleder for Byfolk, interesseforeningen for gårdeiere med eiendommer i Oslo sentrum og til daglig sjef for Søylen Eiendom.

Han er en av Oslos største eiendomsinvestorer, med eiendommer både på Karl Johan, Aker Brygge og Grünerøkka og har investert stort i luksuskonsepter rundt Egertorget.

- Miljøhensyn er selvsagt positivt, men at det faktum at det går ut over butikkomsetning og arbeidsplasser er ikke noe det sittende byrådet bryr seg om, hevdet Krefting i fjor høst.

Kjempeutfordring

Raymond Johansen innrømmet i sitt innlegg at et område som Kvadraturen i Oslo sentrum lenge har hatt en kjempeutfordring med lite aktivitet, i hvert fall ønsket aktivitet. Det gjaldt også når det var biler i området.

- Vi har slitt en del med prostitusjon, medga Johansen. Førsteamanuensis og «bysynser» Erling Dokk Holm tror dette tradisjonelle området av Oslo har vedvarende utfordringer. Mange verneverdige og lukkede bygg i området gjør det vanskelig å åpne opp til publikumsrettede funksjoner.

- Hvis vi gjør det veldig fint i Kvadraturen, kommer det ikke til å strømme til folk, sa Dokk Holm på den samme konferansen.

Opplevelser

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) sa i en paneldebatt at hun heller ikke tror et bilfritt sentrum vil knekke varehandelen. Byråden viste til erfaringer fra andre byer.

- Jeg er helt sikker på at et bilfritt sentrum ikke betyr et dødt sentrum. Sentrum har kulturopplevelser og opplevelser som kjøpesentrene utenfor sentrum ikke har, sa byråden.

Oslo Handelstands Forening har et rykte på å være en hardnakket motstander av de kraftige restriksjonene på biltrafikken i sentrum. Den nye lederen Bjørn Næss mener det er en myte at de er imot alt, men han er bekymret over endringene, til tross for at handelen er dynamisk og tilpasser seg.

Sterkst i sentrum

- Selv om ikke alle av våre medlemmer er enige i dette, var det i 2018 en sterkere vekst i varehandelen innenfor Ring 1 enn utenfor. Men vi opplever at det er en veldig stor grad av idealisme blant politikerne, men ikke like stor realisme. Og så har vi etterlyst et byregnskap for å få mer tall og fakta på bordet, sa Næss.

- Vi er ikke imot et bilfritt sentrum, men det er utopi å tro at bilen skal helt bort, og vi er opptatt av mobiliteten for å komme seg til sentrum. Sentrum må heller ikke bli bare hoteller, restauranter og barer. Et sentrum uten handel er et kjedelig sentrum, advarte han.