Gå til sidens hovedinnhold

Raymond Johansen tar ikke ansvar når han bagatelliserer tusenvis av lovbrudd

Byrådsleder Raymond Johansen forsøker å bagatellisere og vri seg unna 250.000 brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune.

I forrige uke ble Veireno-sjef Johnny Enger dømt til ubetinget fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven under søppelkrisen i Oslo. Som jeg påpekte i en kommentarartikkel er mangelen på konsekvenser for tusenvis av lovbrudd i Oslo kommune påtakelig.

Les også: Private lovbrytere må i fengsel, mens de ansvarlige politikerne slipper unna straff

Denne sammenligningen mener byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er urimelig - i et innlegg i Nettavisen går han så langt som å kalle det for tendensiøst og fordummende.

Les også: - Nettavisens sammenlikning av Oslo kommune og Veireno er tendensiøs og feilaktig

Byrådslederen bruker hoveddelen av innlegget til å underbygge hvorfor dommen mot Veireno-sjefen er alvorlig. Men han hopper bukk over et viktig punkt, nemlig at Veireno arbeidet på et anbud for Oslo kommune.

Når Raymond Johansen kritiserer Veireno-sjefens lovbrudd, så er det relevant å peke på at Arbeidsmiljøloven også pålegger arbeidsgivere å følge opp også overfor tilknyttede arbeidstakere utenfor egen virksomhet.

Her kan du lese mer: Arbeidsmiljøloven

Mitt poeng var uansett ikke å bagatellisere Veirenos brudd på arbeidstidsbestemmelsene, men å påpeke at selskapet var i en tvangssituasjon fordi søppelet fløt i byen og kunne skape en dramatisk helsesituasjon. Det ser jeg som en formildende omstendighet.

Dette er dog ikke situasjonen for Oslo kommune, som altså har fått påpekt 250.000 brudd på arbeidstidsreglene. To hundre og femti tusen! At en kommune med 53.000 arbeidstakere har hatt så dårlig kontroll er faktisk skandaløst. Og det har byrådslederen et politisk ansvar for.

Arbeidsmiljøloven ble innført i regjeringsperioden til statsminister Oddvar Nordli, og har vært under konstante angrep fordi den kan oppfattes som firkantet og lite fleksibel.

Mange private arbeidsgivere har behov for døgndrift og fleksibilitet, men har måttet følge lovens regler for å beskytte de ansattes arbeidsmiljø og helse.

Så Arbeiderpartiet har forsvart loven, og da er det et minimumskrav at partiets ansvarlige politikere følger den opp i virksomheter de selv har ansvaret for - noe som dessverre ikke har vært tilfelle hverken i Trondheim eller i Oslo.

I sitt innlegg skriver Raymond Johansen at det vanligste bruddet på arbeidstidsbestemmelsene i hans kommune er at studenter har arbeidet to søndager på rad.

En bagatell, kanskje.

Men hvis det er så betydningsløst og bagatellmessig så ville det vært rimelig om Raymond Johansen fulgte opp med å foreslå en oppmykning av loven - og ikke bagatelliserer 250.000 brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Raymond Johansen må gjerne kalle det både tendensiøst og fordummende, men for meg fremstår følgende som klart:

Veireno jobbet for Oslo kommune da de alvorlige bruddene på arbeidsmiljøloven skjedde.

Lovbruddene har fått konsekvenser for Veirenos sjef og eier, som altså er dømt til ubetinget fengsel.

Under Raymond Johansen har Oslo kommune brutt arbeidstidsbestemmelsene 250.000 ganger - uten konsekvenser.

Det viser en dum tendens, men det er verken fordummende eller tendeniøst å påpeke det.

PS! Hva mener du? Er det rimelig å kritisere Oslo kommunes brudd på arbeidstidsbestemmelsene, eller er det bagatellmessige brudd? Skriv et leserbrev om hva du mener!

Kommentarer til denne saken