Koronakrisen og nedstengningen av samfunnet har gitt massiv inntektssvikt også for kommunene. Oslo er ikke noe unntak. For hovedstadens del kan det gi et underskudd i regnskapet på rundt 2,4 milliarder kroner, uttalte byrådsleder Raymond Johansen til Klassekampen nylig.

Inntektssvikten skyldes lavere skatteinngang, mindre avgifter og gebyrer, men også stor inntektssvikt hos kollektivselskapet Ruter.

Les også: «Byregjeringssjefen» som blåser i barn og eldre

Klager over at inntektene faller

Nå vil Oslo gjerne ha en milliard av staten for å dekke opp for inntektsfallet. Koronakrisen kan også føre til at noen av de dyre valgløftene ikke blir noe av, så som gratis skolemat og utvidet gratis aktivitetsskole.

Kutt innen utdanning og omsorg vil gå hardt utover barn og eldre. Heldigvis finnes det andre kuttmuligheter som ikke gir dårligere tilbud. Der kan det også være mye å hente.

En stor del av utgiftsøkningen til det sittende byrådet er ideologiske kjepphester som egentlig ikke gir stor nytte. Dette gjelder særlig miljø- og samferdselspolitikken samt eierskapspolitikken.

Åpne byen for biler

Noe av det som gir inntektssvikt er mindre biltrafikk. Det gir mindre inntekter både i bomringen og fra parkering.

Les også: Velkommen til MDGs drømmeverden

For byrådet er dette en villet politikk. Bilfritt byliv har vært byrådets største prestisjeprosjekt. Det har egentlig ingenting med forurensning å gjøre. Alle biler er ønsket bort fra byen. Her har MDG fått stort gjennomslag i byrådssamarbeidet.

Men pengene til bilistene vil byrådet gjerne ha. Og nå under koronakrisen er reduksjonen i inntekter fra bilistene et problem for byrådet.

Hvis byrådet ønsker å gjøre noe med dette, er det bare å gjøre det lettere for bilister i byen. Fjern en del av forbudsskiltene og la bilistene kjøre og parkere. Det gir forhåpentligvis også mer omsetning i butikkene, slik at også inntektene derifra blir bedre. Vinn-vinn altså.

Kutt i sykkelstrategien

Et område hvor Oslo kommune virkelig vil bruke penger er på den svært ambisiøse sykkelstrategien. Da denne ble vedtatt i 2018 ble det lagt til grunn investeringskostnader på hele 13,5 milliarder kroner for å bygge ut et omfattende sykkelveinett i hovedstaden.

Les også: Har fjernet ugressjungel ved sykkelparkering etter krass kritikk

I sykkelstrategien ligger det en målsetning om at hele 25 prosent av alle reiser i Oslo skal skje med sykkel innen 2025.

Det er svært lite som tyder på at målet om andel reiser med sykkel er annet enn ren ønsketenkning. Dette innrømmes også av transportforskere. Sykkelandelen er rundt syv prosent, altså ikke stort mer enn en fjerdedel av målsetningen.

Les også: Få blikket opp fra sykkelfeltet, gjør noe med volden i Oslo

Det er liten grunn til å tro at alle milliardene til sykkelveier vil bidra til at sykkelønskemålene nås. Her kan derfor byrådet kutte i den ideologiske pengebruken for å få budsjettet i balanse.

Stopp raseringen av private tilbud i eldreomsorg og barnehager

Et enda mer ideologisk grep fra Oslobyrådet er at offentlige tjenester ikke skal utføres av private. Dette innebærer blant annet at sykehjem og barnehager skal drives og eies av kommunen.

Private barnehager drives effektivt, og har jevnt over mer fornøyde brukere enn kommunale barnehager. Likevel bruker Oslo kommune nå store beløp på å kjøpe barnehager fra private. Dette er pengesløsing som ikke gavner annet enn å oppfylle byrådets og støttepartiet Rødts ideologiske mål.

Les også: Vi kan ikke leve med at barn som utvøver vold mot andre får gå fritt omkring i samfunnet

Tilsvarende er det innen sykehjemsektoren. Der overtar kommunen nå etter hvert som kontrakter med private løper ut. Resultatet blir høyere kostnader og mindre fornøyde brukere.

Å kutte ut tullete ideologidrevne overtakelser av sykehjem og barnehager er et godt tiltak for å bedre Oslos økonomi.

Gjelden vil øke kraftig

Ifølge økonomiplanen vil gjelden til Oslo kommune bli nærmere doblet fra 2019 til 2023 - og passere 60 milliarder kroner.

Koronakrisen kommer neppe til å gå over veldig raskt. Den kommer til å belaste kommuneøkonomien ytterligere fremover dersom det ikke tas grep.

Les også: Oslos gjeld eksploderer: Dette kan bli farlig

Oslo må rydde opp selv

Alle problemer kan ikke løses ved å rope på mer penger fra staten. Både Oslo og resten av Kommune-Norge må i stor grad ta ansvar for egen økonomi.

Et godt sted å begynne for Raymond Johansen er å kutte ut dyre ideologiske kjepphester.

I Oslo er det nok av den slags å ta av.