Nærings- og fiskeriminister Iselin Nybø (V) la mandag morgen frem en ny tiltakspakke overfor reiselivsbransjen. Bransjen er blitt knallhardt rammet av tiltak for å begrense koronapandemien.

Regjeringen innfører derfor en kompensasjonsordning på inntil en milliard kroner for reiselivsbedrifter. I tillegg vil de gi 250 millioner kroner til omstilling.

Reiselivsbransjen venter å miste 2 av 3 omsetningskroner i 2020.

– Den foreslåtte ordningen vil gjelde fra september til og med desember 2020 og innebærer at staten dekker en andel av reiselivsbedriftenes faste, uunngåelige utgifter. Ordningen vil gjelde for overnattingsbransjen, serveringsbransjen, formidlingsbransjen og deler av bransjene for passasjertransport og opplevelser, skriver regjeringen i en pressemelding.

På spørsmål fra Nettavisen om hvor godt tiltakene er avstemt med reiselivsbransjen, svarer Nybø:

- Det skal avstemmes enda mer med bransjen. Avgrensningene og detaljene skal vi utarbeide sammen med partene i arbeidslivet.

Ønsket seg

- Vet dere at hovedtrekkene dere kommer med i dag er det bransjen etterspør?

- Ja, vi vet at de har ønsket seg en kompensasjonsordning, og det er det vi legger frem nå.

Nybø sier at størrelsen på pakken er estimater, men at dette vil avhenge av hvordan innretningen blir til slutt.

- Men dette er å vise en betydelig innsats frem til nyttår.

- Mener du at denne pakken er et være eller ikke være for mange reiselivsbedrifter?

- For mange vil det være det, svarer næringsministeren.

Les også: Ni av ti passasjerer er borte

Forutsigbarhet

Virke ventet at pakken inneholder tiltak som sikrer hjelp og forutsigbarhet til bransjer som er hardt rammet, som reiseliv, messer, eventer, kultur og servering.

Adm. direktør Ivar Horneland i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon, sier i en kommentar til pakken at det er gledelig at regjeringen kommer med friske midler. Han frykter likevel at det ikke er nok. I

- Ifølge våre analyser vil reiselivets ha et omsetningsfall for hele året 2020 tilsvarende 80-90 milliarder kroner, derfor vil ikke en milliard ta oss i mål. I dialogen med regjeringen vil vi legge vekt på at ordningen må være brei slik at den plukker opp hele verdikjedene i bransjene som lever av å samle folk, sier Kristensen

Han viser til at i 96 kommuner står reiselivet for mer enn 1 av 10 jobber i privat sektor. Derfor er det gledelig at det nå kommer tilskudd til hardt rammede kommuner. Det er viktig at det her kommer tilstrekkelig med midler, og at kommunene er gode på å distribuere midlene videre til de som er hardest rammet.