Av klimahensyn vil Lan Marie Berg og MDG ha momsfritak for elsykler og bruke 1 milliard på en kontantstøtteordning til privatkjøp av elsykkel.

Men det å leie elsykler og elsparkesykler kan bli mer brysomt fra august, skal man tro landets fremste ekspert på temaet.

Tidligere i juni ble det kjent at Oslo kommune i høst kun vil tillate utleie av til sammen 8000 elsparkesykler og elsykler i hovedstaden. Ned fra rundt 20.000 i dag.

Ifølge Bymiljøetaten skal de 8000 enhetene fordeles likt mellom alle aktører som får tillatelse av kommunen.

Siden kravene for å få tillatelse ikke er særlig strenge, kan mange søkere bety at hver aktør kun får operere så få kjøretøy at det ikke blir lønnsomt å drive med utleie.

Les også: Lan Marie Berg med brennende melding: - Stolt av arbeidet vi har gjort

– Akkurat nå har vi valgt å sette hensynet til innbyggerne som rammes av kaoset foran hensynet til selskapene, svarer Arbeiderpartiet lengre ned i saken.

I dag er det åtte selskaper som leier ut elsparkesykler og/eller elsykler, ifølge Oslo kommune.

– Kan nesten ikke gjøres verre

Mandag holdt bymiljøetaten et lukket høringsmøte med selskapene som leier ut elsparkesykler.

Nettavisen har fått tilgang til et lydopptak av møtet.

Der deltok minst 10 utleieselskaper, inkludert enkelte som enda ikke er etablerte i Oslo. Dersom alle disse søker om, og får tillatelse til, å operere i Oslo, vil hvert selskap få maks 800 enheter til utleie.

Til Nettavisen reagerer forskningsleder Nils Fearnley fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) kritisk på de nye reglene.

– Du kan nesten ikke gjøre det verre enn å dele antall sykler på et stort antall.

– La oss si at 10 aktører får 800 elsparkesykler hver. Selv hvis du har fire apper, så vil over halvparten av syklene du snubler over være irrelevante, sier han.

Les også: Lanserte seg selv som statsminister: Slik reagerte velgerne

Dette vil bli ulønnsomt for aktørene og gi et dårlig tilbud til brukerne, forklarer Fearnley, som er å regne som Norges fremste ekspert på såkalt «mikromobilitet».

Han leder for tiden et forskningsprosjekt for bymiljøetaten i regi av TØI, finansiert av Forskningsrådet, om nettopp mikromobilitet.

Jeg trodde det var en skrivefeil

Fearnley reagerer også på Oslos krav om at aktørene må fordelene elsparkesyklene på ulike deler av byen.

Slik foreslår byrådet at elsparkesyklene skal fordeles utover Oslos gater:

Fearnley tror ikke dette blir å fungere godt for verken utleieselskapene eller brukerne.

– Hvis de skal ha 360 av 800 sykler utenfor ring 2, da tror jeg det er så lite lønnsomt at mange selskaper heller vil prøve seg alle steder enn Oslo, sier han.

Les også: 7000 raser mot Raymond Johansens sykkelplan: - Arrogant at han ikke svarer

– Man kunne også fjernet antallsbegrensingen utenfor sentrum, legger han til.

– De har jo sagt at problemet er i sentrum, men så har de begrenset antallet sykler i de ytterste sonene. Jeg trodde først det var en skrivefeil.

Fearnley forklarer til Nettavisen at et anbudssystem hvor færre aktører slipper inn på markedet ville vært bedre enn det byrådet nå foreslår.

– Det ville vært bedre å begrense markedsadgangen og la hver av dem ha litt større flåter. Da blir det mer lønnsomt for aktørene og et bedre tilbud for kundene.

Ikke basert på noen analyse

Under det lukkede møtet med bymiljøetaten og utleierne kom det fram at taket på 8000 er en politisk beslutning fra byrådet, og ikke basert noen utredning eller analyse.

– Tallet på 8000 er en føring som vi har fått, og ikke et tall vi har beregnet oss fram til på noen måte, sa avdelingsdirektør Heidi Tomten under møtet.

Les også: Lan Marie Berg med brennende melding: - Stolt av arbeidet vi har gjort

– Kan dere gi et noe mer utfyllende svar på dette med 8000, utover å si at det er en politisk beslutning? spurte en representant fra et av utleieselskapene.

– Vi har ikke gjort noen utredning, hvis det er det du tenker. Vi har heller ikke hatt tid til å gjøre noen utredning innenfor det korte tidsrommet hvor vi har jobbet med det, svarte Tomten.

Målet er at de nye reglene skal tre i kraft i august, ifølge byråd Lan Marie Berg (MDG).

– Tar hensyn til de som rammes

Ifølge rådgiverne til Berg har ikke byrådet anledning til kommentere byrådssaker i media under den politiske krisen i hovedstaden.

Andreas Halse, bystyrerepresentant for Oslo Ap, svarer derfor på vegne av posisjonen i Oslo.

– Elsparkesykler er genialt for mange, men det gir enkelte grupper, som svaksynte og rullestolbrukere, store problemer.

– Akkurat nå har vi valgt å sette hensynet til innbyggerne som rammes av kaoset foran hensynet til selskapene, sier han.

Halse forklarer at den nye ordningen er midlertidig, og det beste man fikk til på kort varsel etter at Stortinget denne uka vedtok en lov som gir kommunene lovhjemmel til å regulere utleie av elsparkesykler.

– Dette har vært et hastverksarbeid fra regjeringen, så vi må være veldig raske hvis vi skal ha en forskrift på plass som får effekt denne sesongen.

Les også: Her skal 100 parkeringsplasser fjernes: – Folk er fortvilet

– Dermed kan det komme på plass en anbudsprosess neste år?

– Det ønsker Oslo Ap, men loven gir ikke muligheten til et vanlig anbud. Man kan skille mellom selskapene, men ikke med pris som et kriterium.

– Vi må sørge for at de kriteriene vi faktisk bruker er så juridisk vanntette at de står seg, for disse selskapene har vist før at de er mer enn villige til å ta dette til retten. Du må ha en saklig begrunnelse for hvorfor for eksempel tre selskaper skal få lov til å drive med utleie og fem ikke får det.

Dette vil ta mer tid å få på plass enn kommunen hadde til rådigheten denne sommeren, forklarer han.

En slik anbudsprosess er nettopp det Fearnley i TØI etterlyser.

Da kunne kommunen stilt flere krav, og styrt tillatelsene etter hvem som oppfyller disse. Han nevner løsninger for trygghet i trafikken, antall klager mot aktørene eller hyppig bruk som potensielle faktorer i et anbud.

Kan jukse seg til flere sykler

Med den ordningen som Oslo nå legger opp til, kan et utleieselskap i teorien opprette et nytt foretak under et annet navn som de søker tillatelse til å leie ut elsparkesykler med.

For dermed å få tillatelse til å leie ut flere sykler.

Under lukkede møtet svarte bymiljøetaten på spørsmål om denne problemstillingen.

– Vi er klar over at det, på sikt, kan bli en utfordring, sa Tomten.

Hun mener det ikke vil være mulig å opprette et foretak og søke om tillatelse innen søknadsfristen.

– Vi har vært inne på tanken og det vil ikke være mulig å rekke det innenfor søknadsfristen som er i august, så derfor ser vi ikke det som noen fare nå. Men det er noe vi tenker på, og som vi eventuelt kan komme tilbake til, slo hun fast.

Men søknadsfristen er ikke satt.

«Søknadsfristen er ikke satt enda. Først må det vedtas en lokal forskrift. Den er på høring nå. Byrådet sikter på å få inngått avtalene med aktørene slik at de trer i kraft i slutten av august» får Nettavisen opplyst i en e-post fra byrådet.