KONGENS GATE (Nettavisen): Prisen på en del varer, deriblant smør, har eksplodert.

Se videointervju med landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) her:

Det gir landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) hodepine:

– Enkelte varer har prisøkninger som vanskelig lar seg forklare, og som vi heller ikke har fått noen god forklaring på fra aktørene på. Smør er en av dem, der prisøkningen er over 21 prosent i butikk, mens leverandør har en økning på i underkant av 10 prosent, sier Borch til Nettavisen.

Men det er ikke hele sannheten:

Nettavisen har sett nærmere på prisutviklingen til 500 gram meierismør fra Tine. Våre kvitteringer fra Oda viser en pris i desember 2021 på 34,90 kroner. Året etter koster samme mengde smør 47,20 kroner. Det gir en prisvekst på 35 prosent. Odas priser følger lavpriskjedene tett.

I fjor dokumenterte Nettavisen at meierismør økte med 18 prosent fra januar til februar.

– Vi kan frikjenne bøndene for prisstigningen på smør, men ikke Tine. Dette må Tine og matbutikkene forklare. For Tine er det sånn at de nærmest har monopol på smør. De er en monopolist, uttalte Ivar Gaasland, samfunnsøkonom og førsteamanuens ved BI, til Nettavisen.

– Vil ikke innføre makspris

– Er det aktuelt å innføre en makspris på smør, Borch?

– Vi skal ikke bidra til noen makspris på enkelte varer, det er ikke Regjeringen som setter prisene i butikk, det er det kjedene som gjør. Nå er det en klar forventning om at kjedene må ta et større samfunnsansvar for å holde prisene nede, svarer hun Nettavisen.

– Hvorfor nevner du jordbruksoppgjøret, smørprisene gikk likevel kraftig opp?

– Det bidrar til at prisene ikke har økt så mye som i Sverige, og da mener jeg vi må ha matvarekjeder, aktører i hele verdikjeden som nå også tar et samfunnsansvar. Nå er det på tide at også dagligvarekjedene tar sin del av ansvaret og bidrar til å holde prisene nede.

Les også: Økte priser på smør: – Dette må Tine forklare

– Dere setter i gang mange nye studier og undersøkelser og vil se på marginer. Men hva er det dere egentlig gjør for å få ned matprisene?

– Regjeringen gjør en rekker tiltak for å holde prisene nede, jordbruksoppgjøret, strømstøtte til landbruket, svarer Borch.

– Jordbruksoppgjøret er en ting dere kan bidra med, kommer det til å bli et like godt jordbruksoppgjør denne gangen eller kanskje enda bedre for å sikre norske forbrukere billigere mat?

– Norsk matproduksjon er viktig for denne regjeringen, og så er det for tidlig å gå inn på jordbruksoppgjøret som det skal forhandles om til våren. Det er klart at norsk matproduksjon vil være viktig også det kommende året gitt den situasjonen verden er i, både i et beredskapsperspektiv og men også den å ha trygg norsk matproduksjon i dette landet, sier Borch til Nettavisen.