Det er allerede varslet skyhøye strømpriser til vinteren, og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har ved flere anledninger bedt nordmenn om å forberede deg på en tøff vinter.

Til Aftenposten gjentar Støre at han ikke vil gripe inn i kraftmarkedet, men at skal følge bedre med på situasjonen.

Dette liker ikke Høyres energipolitiske talsperson, Bård Ludvig Thorheim. Han mener regjeringen må ta bedre grep for å sikre forsyningssikkerheten i Norge.

– Støre burde ha en større ydmykhet for den engstelsen mange føler for vinterens energisituasjon, sier han til Nettavisen.

Thorheim mener regjeringen må ta ansvar for sikre at det er nok strøm til nordmenn, før de lar kraftprodusentene eksportere til de andre europeiske landene, som også er i energikrise

– Det er en kritisk energisituasjon for Europa nå, vi vet ennå ikke hvor ille det kan bli, sier Thorheim, og legger til:

– For å låne en metafor fra den hardt prøvede luftfarten: I en nødsituasjon må man ta surstoffmasken på seg selv først, før man hjelper andre. Vi vil ikke bidra til Europa heller om vannmagasinene går tom.

– Advart flere ganger

Høyre-politikeren har derfor begynt å bli utålmodig, og mener dagens situasjon krever mer enn at regjeringen beroliger om at de følger med.

– Den sikkerhetspolitiske utviklingen med mulig stans av russiske gassforsyninger har utspilt seg over flere måneder i våres, samtidig som vannmagasinene har blitt tappet ned. Dette har jeg advart mot flere ganger, sier Thorheim.

Nå har varsellampene for strømrasjonering begynt å lyse, der både Statnett og NVE har utalt at sjansene for strømrasjonering øker dersom kraftprodusentene ikke holder tilbake vannet i de historisk lave magasinene.

Samtidig forsetter kraftprodusentene å nå nye rekorder på eksport til utlandet.

Markedsbasert kraftsystem

Likevel mener Støre at det ikke vil komme noe godt ut av å regulere strømprisen politisk, og vil heller la tilbud og etterspørsel bestemmer produksjon, pris og drift av magasinene.

– Når vi har overskudd, kan vi selge til utlandet. Men med jevne mellomrom er det tørre perioder eller hele tørrår. Da trenger vi kraft fra utlandet for å dekke opp vår egen mangel. Denne handelen er bra for oss, sier Støre.

Det er Høyre-politikeren i utgangspunktet enig med statsministeren i, men mener at situasjonen i dag er annerledes.

– Legitimiteten til dette systemet bygger på at forsyningssikkerheten ivaretas, slik Energiloven også legger til grunn, og at folk og bedrifter har mulighet til å betale for strømutgiftene, sier Thorheim.

Denne forsyningssikkerheten mener han regjeringen ikke opprettholder, og etterlyser derfor bedre kontroll på kraftprodusentene.

– Det er verst for små og mellomstore kraftkrevende bedrifter. Høyre har foreslått en strømstøtteordning for disse og prioritert midler til det i alternativt revidert nasjonalbudsjett. Men regjeringen har avvist det, sier Thorheim.

– Holde på vannet

Nettavisen har tatt kontakt med Statsministerens kontor, men ble istedenfor henvist til Olje- og energidepartementet.

Der kunne statssekretær Elisabeth Sæther fortelle at regjeringen følger med på situasjonen nøye, og at det allerede har blitt iverksatt konkrete tiltak for å sikre forsyningssikkerheten.

– Vi har vært veldig tydelige på at kraftprodusentene skal holde på vannet og spare resten det til vinteren, sier Sæther til Nettavisen.

– I forrige uke ba olje- og energiministeren NVE om å etablere en rapporteringsordning for de store vannkraftprodusentene i Sør-Norge. Det legges opp til at produsentene ukentlig må rapportere hvordan de bruker vannmagasinene.

Hun utelukker ikke at det kan bli aktuelt å innføre ytterligere tiltak for å sikre forsyningssikkerheten i Sør-Norge.

– Da er det viktig at vi tar gjennomtenkte valg, noe denne rapporteringsordningen vil bidra til, sier Sæther.

I tillegg legger statssekretæren til at regjeringen allerede har laget en raus strømstøtteordning til husholdningene, som i utgangspunktet gjelder til mars neste år.

– Folk skal føle trygghet for at regjeringen stiller opp, understreker Sæther.