Nylig kunne Nettavisen avsløre at norsk helsevesen har brukt over 133 millioner kroner på reise til, opphold og behandling ved den amerikanske alternativklinikken Family Hope Center.

Klinikken spesialiserer seg på alternative metoder for å behandle tunge diagnoser som Downs syndrom, cerebral parese og epilepsi.

Les også: Trondheim kommune legger ned helsetilbud for eldre: – Det er så trist, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre

– Spinnvilt

Den norske nevrologen og redaktør i tidsskriftet for Den norske legeforeningen Are Brean, kalte det hele «spinnvilt».

– Vanligvis når man bruker en eller annen behandling så forlanges det effektdata. Vi snakker tross alt om daglig trening mange ganger om dagen i årevis. Virker det? Jeg har lett og lett, og ikke funnet noe dokumentert effekt av denne behandlingen, sa Brean til Nettavisen.

Helseminister Bent Høie (H) viste til valgfrihet for familier som et forsvar av praksisen.

– I den politiske plattformen fra Granavolden sier regjeringen at vi vil sikre at foreldre fortsatt fortsatt skal ha mulighet til å velge mellom ulike tilbud innen intensiv trening og rehabilitering av barn, sa Høie til Nettavisen.

Reagerer

Ingvild Kjerkol er helsepolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet, og reagerer sterkt på saken fra Nettavisen.

– Jeg reagerer sterkt på Høies argumentasjon her. Han sier at valgfrihet bør trumfe vitenskap, og det er jeg grunnleggende uenig i, sier hun til Nettavisen.

Det blir tøffe prioriteringer i helsevesenet i årene som kommer, mener Kjerkol, og sier det er feil å prioritere behandling uten dokumentert effekt.

– Medisiner og utstyr blir stadig dyrere og folk frykter en todelt helsetjeneste, der de med størst lommebok skal få den beste behandlingen. Vi må prioritere tøffere fremover, skal vi klare å opprettholde en av verdens beste helsetjenester.

– En slik prioritert må bygge på vitenskap og helsefaglig forskning, sier hun.

Både nevrologen Are Brean og en metodevurdering av Folkehelseinstituttet har advart mot praksisen hos senter som Family Hope Center.

Les også: – Skattebetalerne skal ikke betale et øre mer enn nødvendig for IS-kvinnen

Beslutningsforum, en faglig instans som bestemmer hvilke metoder og medisiner som skal brukes i norsk helsevesen, vedtok allerede i 2017 at nye metoder med udokumentert utenlandsbehandling av barn med rehabiliteringsbehov skulle opphøre.

Kjerkol har nå sendt et skriftlig spørsmål til helseministeren for å få en oppklaring i saken.

– Vil statsråden si at valgfrihet i rehabiliteringstilbud er så viktig for regjeringen at det offentlig bør subsidiere behandling som ikke har dokumentert effekt, og som i tillegg kan virke skadelig? Spør hun i det skriftlige spørsmålet.