I et innlegg i Trønderdebatt tar redaktør Snorre Valen til orde for å legge ned NAV. Innlegget er nå også publisert her i Nettavisen.

Den mye omtalte NAV-skandalen, der flere havnet urettmessig i fengsel for feilaktig straff for trygdesvindel, illustrerer hvordan denne offentlige etaten har mistillit til brukerne som en kjøreregel, mener Valen, som i kronikken skriver blant annet dette:

«I NAVs verden er du i utgangspunktet ikke til å stole på. Alle er født løgnaktige, inntil det motsatte er bevist. Over tiår har NAV – presset fram av vekslende regjeringers fetisj-aktige glede over å fremstille trusselen fra trygdesnylterne som busemann og nærmest som samfunnsfiende nummer én – utviklet en måte å møte mennesker på som drypper av forakt og mistro. I møte med NAV må du bevise at du ikke er en løgner. Bevisbyrden ligger på deg for å vise at du ikke er en juksemaker. NAV tror at dersom de ser vekk bare et kort øyeblikk, vil du stjele fra dem.»

– Det som utløser dette er summen av mange saker over mange år. NAV-reformen er et eksempel på at gode hensikter ikke alltid virker så bra. Så har jeg fått høre at man vel ikke løser noe ved å splitte opp eller omorganisere. Problemet er at denne kjempestørrelsen også preges av en formyndersk kultur - jeg tror det er lettere å gjøre noe med dette hvis vi er tilbake der arbeidskontor er arbeidskontor, trygd er trygd, pensjon er pensjon, og så videre, sier Snorre Valen til Nettavisen.

Les også: Pålagt å se på Netflix hos Nav: – Bare tullball

Eser ut - skaper mistillit

Valen mener etaten har utspilt sin rolle ved konsekvent å møte folk som trenger etaten med mistro, samtidig som etatsledelsen selv pulveriserte ansvaret da NAV-skandalen ble avdekket:

«Det oppstår mistillit tilbake. Ikke bare til NAV, men til det offentlige i det hele tatt, og i siste instans, til demokratiet.», skriver den tidligere stortingspolitikeren for SV, og utdyper:

«I møte med NAV må du bevise at du ikke er en løgner. Bevisbyrden ligger på deg for å vise at du ikke er en juksemaker. NAV tror at dersom de ser vekk bare et kort øyeblikk, vil du stjele fra dem.»

NAV, eller Arbeids- og velferdsforvaltningen, har om lag 22.000 medarbeidere, skriver NAV på sine egne nettsider - ifølge Wikipedia betyr det at etaten har vokst med 3000 ansatte bare siden 2018. Av disse er rundt 15.500 ansatt i staten, Arbeids- og velferdsetaten, og om lag 6.500 i i kommunene.

Men at etaten er stor er ikke unaturlig, og det er ikke hensikten å kritisere ansatte, understreker Valen:

– NAV-budsjettet var på 526 milliarder kroner i 2021 - mange av oss er innom NAV mange ganger i løpet av livet, så det er naturlig at mange jobber der. Det blir trolig enda flere i framtiden. Men det er ikke antall ansatte, men at alle ulike oppgaver skal løses i én organisasjon som er utfordringen. Det er ikke sikkert en god arbeidstjeneste, en god sosialtjeneste og en god pensjonsordning forvaltes best av ett og samme organ, sier Valen til Nettavisen.

– Kan gjøre det verre for dem som trenger NAV

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) avviser at det kan være en løsning å legge ned NAV:

– Det er helt uaktuelt. Hos NAV jobber det dedikerte medarbeidere som hver dag hjelper mennesker som har behov for bistand. NAV er ikke perfekt, og vi jobber for at velferdsstaten skal bli enda bedre, men jeg er bekymret for at elendighetsbeskrivelser som Valen kommer med her fører til at folk som trenger det ikke oppsøker NAV. Jeg vil oppfordre til at alle som trenger hjelp, oppsøker Nav, jo tidligere, jo bedre, sier Mjøs Persen i en epost.

– Hva synes du om påstanden om at NAV gjennomgående utviser mistro og mistillit til dem etaten er ment å hjelpe?

Det er jeg uenig i. Nav er fellesskapets sikkerhetsnett til bruk for dem som havner i vanskelige livssituasjoner. Samtidig så er det også slik at Nav er finansiert av våre skattepenger, og at de skal sørge for at det blir brukt på en riktig måte. Det å hindre misbruk er viktig for at vi også skal ha tillit til at velferdsstaten.

Les også: Odin (29) mener Nav kastet bort romjulen hans med pålagt Netflix-titting: – Litt meningsløst

Valen mener at de ansattes fagforening NTLs arbeid med en tillitsreform og engasjement for nye løsninger, viser at kritikk er konstruktivt og at det ikke er de ansatte som er problemet:

Jeg er enig med henne i at det er masse flinke folk som gjør en dyktig jobb. Men vi må kunne ha en kritisk debatt om Norges klart største etat. Det er statistisk opplagt at noen blir dårlig behandlet. Men det er en retning på dette, når det er så mange som som opplever at ting tar lang tid og at de kjenner seg mistenkeliggjort. Da blir det et politisk spørsmål hvorfor det har blitt slik. Og med NAV-skandalen i friskt minne, er det spesielt å legge ansvaret for NAVs omdømme på media. Det ansvaret har regjeringen.

– Her må vi bli bedre!

NAV-direktør Hans Christian Holte understreker at publikums tillit er ekstremt viktig, men avviser også deler av kritikken, i en epost til Nettavisen:

Snorre Valen hevder at vi i Nav mener alle er løgnaktige inntil det motsatte er bevist. Slik er det selvsagt ikke. Det er mange medarbeidere i NAV som står på for å hjelpe alle de som trenger hjelp fra oss og som hver dag jobber for å gjøre NAV litt bedre. Vi er opptatt av å møte dem som trenger oss med respekt og tillit, og jeg håper og tror at flertallet opplever oss slik.

Samtidig er Holte klar på at systemet kan skape frykt for å gjøre noe galt:

Vi vet også at mange opplever det som mangel på tillit når de møter en veileder som ber om dokumentasjon eller fyller ut skjemaer der ordlyden får dem til å bli engstelige for å gjøre noe galt. Her må vi bli bedre! Vi vet jo at det store flertallet som tar kontakt med oss, er opptatt av å gjøre rett og redde for å gjøre feil. Møtene våre med dem må preges av dette, sier Holte.

Les også: Åpner opp om krisen: – Jeg skjønner at folk blir forbanna

NAV-sjefen skriver i eposten at bedre og mer tillitsfulle møter med brukerne er sentralt både i ny virksomhetsstrategi og i arbeidet med å forbedre språket i brev og skjemaer, og peker på at NAV holder på med å gjennomføre en tillitsreform.

For å få tillit må vi også vise at vi har tillit, men å fjerne alle krav til dokumentasjon, er ikke veien å gå, etter mitt syn. Nav forvalter fellesskapets midler og må følge fellesskapets regelverk når ytelser skal betales ut. Å ikke gjøre det, vil kunne være ødeleggende for tilliten til velferdssamfunnet og Nav.

Les også: – Står du til haka i dritt, kan du ikke henge med huet!

– Et politisk ansvar

Snorre Valen sier i respons til statsråden og NAV at dette handler primært om hvordan hver enkelt opplever sitt møte med velferdsstaten i en sårbar situasjon.

– Jeg tror ikke problemene med NAV skyldes vond vilje, men hvordan et system slår ut når det møter enkeltmennesket. Det er i siste instans et politisk ansvar. Der har velferdsstaten Norge litt å gå på, tror jeg. Dette er vår klart viktigste etat, og det er ikke .en naturlov at så mange må oppleve NAV slik de nå gjør.