Gå til sidens hovedinnhold

Redaktørforeningen bør ha takhøyde for enkeltmedlemmer som er ytterliggående

Etisk rensing av Norsk Redaktørforening er både skadelig, dumt og farlig.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening varsler at styret vil diskutere en eksklusjon av redaktør Hans Rustad i Document.no.

Bakgrunnen er påstander om at Document-redaktøren «fremmer høyreekstremisme og bidrar til å rettferdiggjøre angrep på reportere».

Jeg har lest kritikken og de konkrete artiklene det vises til, og ser ikke at Hans Rustad på noe sted aktivt fremmer høyreekstremisme eller støtter angrep på journalister. Slik jeg leser kommentarartiklene skriver Document-redaktøren hva han mener om USAs president Donald Trump og protestene mot valgprosessen, og analyserer hva som skapte stormingen av Kongressen.

Før du leser videre, bør du lese og vurdere Document-redaktørens tekster:

Politikere og pressen sjokkert over stormingen av Kongressen

Proud Boys står opp for Trump og lov og orden, og blir stemplet som høyreekstreme

Hans Rustad vil ikke karakterisere Proud Boys som høyreekstreme. Han forklarer deres adferd med at gruppen ikke finner seg i at venstresiden overtar gatene og styrer med vold. Han sammenligner Proud Boys med bevegelser som Black Lives Matter (BLM) og Antifa.

Hovedpåstanden i den andre artikkelen er at stormingen av Kongressen ble drevet frem av et folkelig raseri og en opplevelse av at valget var stjålet. Rustad kritiserer Fox News, CNN og andre medier for at de ikke er interessert i å høre hva grasrota mener eller undersøke påstandene om valgjuks.

Filter-redaktør Harald S. Klungtveit var førstemann til å reagere på disse tekstene og forlange at Hans Rustad må ekskluderes fra Norsk Redaktørforening, og nektes en anerkjennelse som pressemann.

Les hans kommentar: - Jeg forventer at Redaktørforeningen tar affære ved første anledning

Etter min oppfatning er en eksklusjon på dette grunnlaget både dumt, overilt og farlig for troverdigheten til norsk presse. Å kunne tolkes som høyreekstrem er ikke i seg selv grunnlag for eksklusjon. I så fall må venstreekstremisme også være eksklusjonsgrunn, og jeg har ikke sett at foreningen til nå har nektet medlemmer som støtter en sosialistisk revolusjon og innføring av kommunisme.

Redaktørforeningen har - og skal ha - svært liberale grenser for meninger og ytringer som er innenfor norsk lov, og bør reflektere meningsbrytninger i samfunnet ellers - enten de kommer fra fundamentalt kristne eller fra ytre venstre og ytre høyre.

Dette mener også generalsekretær Arne Jensen, som i prinsippet ønsker både et mangfold av meninger og medier, og har som mål at mediene og redaktørene kritiserer hverandre.

Les Arne Jensens svar: Redaktørforeningens styre vil diskutere Rustads medlemskap

Min lakmustest er om Document-redaktør Hans Rustad virkelig støtter voldelige angrep på journalister. Det er også verdifullt å få svar på om Rustad ønsker ytringsfrihet, gode rammevilkår for frie medier og sannhetssøkende journalistikk (hentet fra vedtektene til Norsk Redaktørforening).

Nederst på nettsiden sier Document.no at avisen arbeider etter Vær varsom-plakatens og Redaktørplakatens prinsipper.

Om få dager er Donald Trump ute, og Joe Biden president i USA. Valget er gjennomført, protester er prøvd rettslig, og Trumps advokater har ikke lykkes i å bevise påstander om valgjuks. Medier som har gransket påstandene, har avvist dem som feilaktige og avvist påståndene som konspirasjonsteorier.

Likevel mener en stor del av de republikanske velgerne fortsatt at reglene og behandlingen av 65 millioner poststemmer avgjorde valget for Demokratene. Det må de ha lov til å mene, og kan ikke Norsk Redaktørforening ha ett medlem som deler oppfatningen til mange titalls millioner amerikanere?

Norsk Redaktørforening er ingen sannhetskommisjon.

Samtidig er det en forskjell på å analysere og forklare hvorfor stormingen av Kongressen skjedde, og å støtte aksjonistenes voldsbruk og angrep på journalister. Hans Rustad gjorde åpenbart det første. Når alle toneangivende norske medier fordømmer Trump-supporternes adferd, så har vi råd til én motstemme.

Men man kan selvsagt ikke være medlem av Redaktørforeningen hvis man støtter angrep på journalister.

Redaktørforeningens styreleder Hanna Relling Berg (Sunnmørsposten) og nestleder Eirik Hoff Lysholm (Dagsavisen) mener at det springende punktet er om Document-redaktøren har rettferdiggjort angrep på reportere. Det har de rett i. For det er et langt stykke fra å forsøke å forstå aksjonister, til aktivt å støtte angrep på journalister - uansett om det gjelder BLM, Antifa eller Proud Boys.

Les mer: Medier24 spurte alle styremedlemmene i NR om Hans Rustad: Kun én ville svare

Anklagene mot Hans Rustand koker ned til at han angivelig er høyreekstrem, ønsker å promotere høyreekstremisme, og at han støtter - eller legitimerer - vold mot journalister.

For å avklare hva Hans Rustad mener og står for, ringte jeg mannen og spurte om han regner seg selv om høyreekstrem og om han støtter vold mot journalister.

Svarene er ganske klare: Rustad avviser at han er høyreekstrem, og nekter blankt for å fremme høyreekstreme standpunkter. Ifølge Rustad er hans program journalistikk - altså å forklare verden. Om noe, så er han oppfatt av å bekjempe radikalisering, uansett hvilken fløy det er snakk om. Document-redaktøren fordømmer voldsbruk mot journalister, og ønsker heller ikke å legitimere slik voldsbruk.

Da står vi igjen med et forslag om å ekskludere en redaktør for meninger han blir tillagt av andre, men selv avviser at han har. Eller å tillegge ham ønsker om å legitimere en voldsbruk mot journalister som han selv fordømmer.

Document-redaktør Hans Rustad er ganske langt på siden av flertallet i Redaktørforeningen. Jeg oppfatter det som en styrke at det er stor takhøyde for ytterliggående meninger blant norske redaktører. Det bør veldig mye til før en presseforening ekskluderer noen for å ytre sine meninger.

Er det noe vi skal lære fra USA, så er det hvor farlig det blir når store deler av befolkningen ikke har tillit til mediene og oppfatter dem som partiske. Nettopp derfor er det så viktig at en forening av redaktører opptrer prinsipielt og slår ring om meningsmangfold i mediene, der ytringer blir møtt med motytringer.

Et lite malapropos: Hvis Hans Rustad blir ekskludert, så får han finne trøst i et Marx-sitat - vel å merke komikeren Groucho Marx: «Jeg trekker meg tilbake. Jeg ville ikke ønsket å være medlem i en forening som ville hatt meg som medlem».

PS! Hva mener du? Bør Redaktørforeningen kaste ut Hans Rustad, eller bør det være åpning for å ha sterkt avvikende meninger? Skriv ditt synspunkt i et leserbrev!

Kommentarer til denne saken