Tirsdag kom den offisielle søkelisten til ny sentralbanksjef etter Øystein Olsen, og Jens Stoltenberg er en het kandidat til stillingen. Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank er skeptisk til den til at den tidligere statsministeren skal ta over Norges Bank.

Jullum understreker at han ikke har noe personlig mot Jens Stoltenberg. Sjeføkonomen i Danske Bank tror Stoltenberg er en utmerket økonom og sikkert en god leder. Det prinsipielt betenkelige er den tidligere statsministerens sterke bindinger til Arbeiderpartiet, som gjør Jullum betenkt.

Gunnar Stavrum: Dette gjør Jens Stoltenberg uegnet for Norges Bank

- Det er en grunn til at Norges Bank er uavhengig for at de skal klare å bevare integriteten. Det gjelder både pengepolitikken og forvaltningen av Oljefondet. Sentralbanken kan komme bort i en situasjon der den må ta ulike avveininger når det gjelder renten.

Les også: DNB-topp advarer mot Stoltenbergs bindinger

Politisk agenda

- Da kan Norges Bank fort havne i en situasjon der de beskyldes for å ha en politisk agenda og for sterke politiske bindinger. Men Norges Bank er uavhengig, og det må aldri være tvil om rentebeslutningen, sier Jullum til Nettavisen.

Han ser en trend internasjonalt der politikere i mye større grad flytter oppgaver over til sentralbankene. Den primære oppgaven til rentepolitikken er å styre inflasjonen. I Norge og mange andre land er det to prosent over tid, men sentralbankene får ansvar for stadig flere oppgaver.

De må etter hvert tenke på temaer som fordeling, klima, full sysselsetting i tillegg til finansiell stabilitet. Da er vi inne på områder av mer politisk karakter.

- I lys av trenden internasjonalt er det viktig å gjenreise uavhengigheten til Norges Bank. Vi må være veldig forsiktig med å innrette oss slik at det sås tvil om uavhengigheten, advarer Jullum.

Les også: Derfor er Jens uegnet

Bindinger

Han er litt bekymret for politiske bindinger og politisk innflytelse over sentralbankene og kaller det «en skummel trend». Flere mener Stoltenberg er kvalifisert som følge av hans store politiske forståelse, Jullum er uenig.

- Det er vel ingen som mener at eksempelvis Svein Gjedrem ikke hadde denne forståelsen, og han ble aldri beskyldt for å ha noen bindinger. Det som bekymrer meg mest, er kommentarene om at vi ikke trenger å være bekymret fordi Stoltenberg har en politisk bakgrunn.

- Jeg mener tvert imot, det er mer diskvalifiserende enn kvalifiserende. Selv om det er lenge siden han var med i norsk politikk, er det ingen vil om at han vil bli oppfattet som å høre til venstresiden eller i hvert fall sosialdemokratiet.

Gunstig

- Men styringsrenten til Norges Bank blir vel den samme med og uten Stoltenberg?

- Det kan du si, det er en rentekomité i Norges Bank som tar beslutningene. Men uansett kan vi havne i en situasjon rett før et valg der det tas en rentebeslutning som er gunstig for Arbeiderpartiet. Da kan det oppstå spørsmål om beslutningen er riktig og så tvil om uavhengigheten.

Jullum sier han er mer skremt av akkurat de egenskapene mange mener Stoltenberg har for å få jobben, han mener det må være motsatt

- Det politiske Norge bør tenke seg om både når det gjelder pengepolitikken og Oljefondet. Det er de politiske bindingene som gjør ham minst egnet, advarer sjeføkonomen.

Les også: Omikron stopper ikke Norges Bank - sjeføkonomer tror på renteøkning

Internasjonal trend

- Ja, Jonas Gahr Støre har signalisert et mer politisert oljefond?

- Det er i tråd med den trenden du ser internasjonalt, der fondene blant annet skal ta mer hensyn til klimaet. I USA mener flere demokrater at sentralbanken også bør tenke på fordeling. Det styggeste eksempelet internasjonalt er i Tyrkia, der Erdogan tatt over kontroll sentralbanken. Vi ser hvor galt det kan gå.

Jullum mener vi bør stille oss spørsmålet om Stoltenberg virkelig er en så god leder med kunnskap om offentlig virksomhet og innsyn i pengepolitikk og forvaltning, at det oppveier for de negative sidene.

Norge har ikke hatt en sentralbanksjef med politisk tilknytning siden Kjell Storvik (H) ledet Norges Bank mot slutten av 90-årene. Før Storvik var det en rekke sentralbanksjefer med tilknytning til primært Arbeiderpartiet, men også Venstre.

Les også: Toppøkonom vil ha full nedstengning: - Dette er helt ute av kontroll!

Politisk bestemt

Men Jullum fremhever at vi har ikke hatt noen med en så sterk politisk profil som Stoltenberg. Før ble styringsrenten bestemt av Finansdepartementet.

- Det skjer ikke lenger, men før eller senere kan Norges Bank ta en beslutning der det vipper 50-50, og de i ettertid kan bli beskyldt for noe som gagner Stoltenbergs omgangskrets og hans politiske syn.

Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache er den eneste reelle motkandidaten til Stoltenberg.

- Er det på tide med en kvinnelig sentralbanksjef?

- Vi kan i alle fall si at det er to veldig ulike kandidater. Hadde de vært sidestilt, ville det ha vært på tide å få en kvinnelig sentralbanksjef. Og Wolden Bache ble oppfordret til å søke, dette er ikke en spesialstilling for Stoltenberg, men hun hadde ikke tilgang til de samme PR-kreftene.

Hindret andre

- Hva tenker du om at det bare er to kvalifiserte søkere til en så viktig stilling?

- Det er ganske typisk at ingen søker på en slik stilling utenom de som er bedt om det. Det er litt ulempen med måten vi gjør det på i Norge, med offentliggjøringen av kandidater. Samtidig er det godt å bo i et land der tildelingen av slike stillinger skjer åpent.

- Ulempen med åpne ansettelser er at det hindrer andre kandidater å søke som Finansdepartementet kanskje ikke hadde tenkt på, svarer Jullum.

Fremskrittspartiet er også skeptiske til om Stoltenberg får jobben, og det av flere årsaker.

- Et viktig prinsipp er at sentralbanksjefen er uavhengig av regjering og storting. Sist gang vi hadde partipolitiske utnevnelser var på 90-tallet, men den tiden er heldigvis forbi.

Les også: Ap vil bruke oljefondet til å redde klimaet

Rar situasjon

- Utfordringen er ikke bare at de to har veldig nære bånd til hverandre, men Stoltenberg og landets statsminister er også venner privat. Dette smaker litt av at «noen har snakket sammen», sier finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi til Nettavisen.

- Ser du også tendenser til en politisering av Oljefondet?

- Helt klart. Jonas Gahr Støre prøvde å gå tilbake på uttalelsene han hadde i Financial Times, men det er ingen tvil om hva han sa. Og det vil bli en rar situasjon hver gang regjeringen eller Finansdepartementet behandler saker som gjelder Oljefondet, og statsministeren må erklære seg inhabil.

Limi mener utfordringen også ligger i at Stoltenberg blir styreleder i Oljefondet. Så lenge Støre sitter som statsminister, må han erklære seg inhabil. Han har imidlertid ikke noe grunnlag for å si at Stoltenberg i realiteten har fått jobben, selv om det blir veldig vanskelig å omgå den tidligere statsministeren.

Rutine?

- Det er en veldig ulogisk beslutning som vil så tvil om sentralbankens uavhengighet til regjering og storting, sier Limi.

Han trekker ikke Stoltenbergs faglige kvalifikasjoner i tvil. At Stoltenberg søker på stillingen, kommer ikke overraskende på noen, men Limi sier det hadde vært interessant å få vite litt om prosessen.

- Det er derfor vi stiller spørsmålet om hvem tok initiativet til å be ham om å søke. Er dette noe embetsverket rutinemessig tar initiativ til?

- Vi vil stiller spørsmål til Finansdepartementet om hvem tok beslutningen om å be Stoltenberg å søke. Var det på eget initiativ fra embetsverket, eller var avgjørelsen forankret politisk ledelse. Videre vil vi ha svar på når dette skjedde.

Ingen ulempe

Limi mener Wolden Bache er svært godt kvalifisert for stillingen og viser til at hun har lang fartstid i Norges Bank.

- Er det på tide med en kvinnelig sentralbanksjef?

- Det viktigste er at vi får den som er best kvalifisert, men det er ingen ulempe om det blir en kvinne. Det er åpenbart at hun kjenner banken bedre fra innsiden enn det Stoltenberg gjør.

- Men fra Stortingets side vil vi ikke mene noe om faglige kvalifikasjoner. Det prinsipielle er om det velges en kandidat som har tette bånd til landets statsminister. Da kan det bli et tema om uavhengighet.