Statfjord A-plattformen har siden 1979 vært et av Norges største oljefelt. Feltet har levert over fem milliarder fat olje til en samlet verdi på rundt 1.500 milliarder kroner, ifølge Equinors beregninger. Men nå er det snart slutt: Etter produksjonsstopp i 2022 sendes plattformen til Stord og demoleringsanlegget til Kværner.

Forbløffende nok var det på samme verft at Statfjord A ble bygget mellom 1975 og 1979 . Blant arbeiderne den gang var Kjell Håvik (70), nåværende arbeidsleder for demolering.

- Det er veldig spesielt at Statfjord A kommer tilbake for demontering. Ringen er sluttet, sier Håvik, som ikke tror han forblir på verftet lenge nok til å ta del i selve arbeidet:

- Jeg hadde jo håpet at den skulle komme enda tidligere, sier Håvik.

Statfjord A reddet arbeidsplasser - i 1975 og i 2022

I lys av krisen i internasjonal tankfart i 1974, var Akergruppens beslutning om å flytte byggingen av ståldekket til Statfjord A fra Verdal til Stord mildt sagt kjærkommen. Verftet, selve hjørnesteinsbedriften i lokalsamfunnet, ble reddet fra å gå til masseoppsigelser. Flere tusen verkstedarbeidere fikk beholde jobben da kontrakten ble inngått høsten 1974.

- For Stord var det livsviktig å få Statfjord A-kontrakten. Mange av de eksisterende kontraktene våre hadde blitt kansellert, og Statfjord A var, så vidt jeg husker, det første olje-oppdraget vi hadde. Jeg var 25 år, og det var en av de første utbyggingene jeg var med på, sier Håvik.

At Statfjord A kommer tilbake til Stord for å avslutte sin livssyklus etter 2022, betyr også i dag at flere arbeidsplasser sikres.

- Statfjord A-kontrakten er veldig viktig for oss, både symbolsk, økonomisk og for arbeidsplassene. Den sikrer oss i overkant av 200 årsverk i demoleringsvirksomheten vår, sier Eirill Hatlevik, som er ansvarlig for Kværners demoleringsanlegg på Stord.

Plattformen består av et boreunderstell som står på havbunnen, og bærer vekten av plattformdekket på omtrent 48.000 tonn. Kværner har som mål å resirkulere og gjenvinne 98 prosent av plattformen. Plattformen kommer til Stord som én stor koloss, og krever omfattende planlegging.

- Demonteringen og gjenvinningen av Statfjord A blir en stor jobb. Det er mye som skal kartlegges: Vi må ut offshore på forhånd og planlegge hvordan avfallet skal håndteres, metoden for demontering og hvordan vi skal sikre at vi kan resirkulere mesteparten av materialene, sier Hatlevik.

Les også: Oljeministeren med kraftig angrep på Ap: - Fratar Norge fremtidige arbeidsplasser

Stort marked for demolering

På norsk sokkel er det et omfattende ryddearbeid som skal skje de neste årene: Ifølge bransjeorganisasjonen Oil & Gas UKs beregninger fra 2016, skal nesten 200.000 tonn fraktes til land fra norsk sokkel fram mot 2025. De største anleggene som kan ta imot plattformer som Statfjord A, ligger i Vats, på Stord og på Lutelandet.

- Vi har drevet demolering på Stord siden 1995, og det har vært mange prosjekter. Akkurat nå holder vi på med Miller-plattformen til BP, og vi er akkurat ferdig med Varg-plattformen. Vi ser at det er et økende marked for demolering av plattformer, noe vi er godt posisjonert for fremover. Det er svært kompetansekrevende å være med på, både av miljøhensyn og det ingeniørfaglige, sier demoleringsansvarlig Hatlevik.

- Hvor ender stålet fra Statfjord A opp?

- Stålet kommer til å gå inn i stålproduksjon. Det finnes for eksempel et stålverk i Mo i Rana, samt flere ute i Europa. På denne måten sparer man mye energi sammenliknet med å utvinne stål på nytt, sier Hatlevik.

Heller ikke 70 år gamle Kjetil Håvik legger skjul på at markedet for demolering er bra om dagen, ettersom flere oljeplattformer slutter å produsere olje og gass.

- Det er ikke mange aktører i Norge som er kapable til å ta imot så store plattformer. Det er utrolig at vi kan få til 98 prosent gjenvinning, sier Håvik, som har jobbet med demolering de siste 15 årene.

Etter planen skal Equinor levere Statfjord A fra seg mellom 2023 og 2026, alt ettersom når nedstengningen av plattformen er ferdig. Når plattformen stopper å produsere og sendes til Stord, har den produsert olje og gass i 43 år - dobbelt så lenge som først planlagt.

Les mer: Risiko i oljeindustrien: Økning i alvorlige personskader på land