Rekordhøye strømpriser i vinter har satt ny fart i debatten om strømmarkedet.

En omfattende og rykende fersk analyse byr på ramsalt kritikk av hvordan strømmarkedet virker for norske kunder. Hadde markedet fungert ordentlig, ville prisene vært lavere, fastslår rapporten. Rapporten «Tiltak for et effektivt sluttbrukermarkedfor strøm», forfattet av Oslo Economics, er bestilt av Reguleringsmyndigheten for energi (en del av NVE).

Ifølge rapporten bidrar mangelfull informasjon til strømkunder til «å svekke priskonkurransen og fører til at kundene betaler mer for strømmen enn nødvendig».

- Det lages kompliserte avtaletyper med forvirrende vilkår. Da konkurrerer ikke aktørene på pris, men på å kapre kunder for deretter å skru prisen opp, kommenterer Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

Oslo Economics, et uavhengig byrå for samfunnsøkonomisk analyse, foreslår en rekke tiltak for å effektivisere markedet.

- Uoversiktlig og vanskelig å orientere seg

Kjernen i problemet, ifølge rapporten, er at det er lite interesse for og kunnskap om produktet og prisen - den underliggende prisen varierer mye og ofte, og mange vet ikke forskjellen på nettjenester og strømleveranse.

- Kunden kan ha liten oversikt over hva hun betaler til strømleverandøren i utgangspunktet, sier Jostein Skaar, partner i Oslo Economics, i en epost til Nettavisen.

Det skyldes ifølge Skaar blant annet at:

  • innkjøpsprisene på strøm (spotprisen) endrer seg konstant
  • strømmen faktureres sammen med nettleie og avgifter
  • strøm er et lavinteresseprodukt (strømmen er lik uansett valg av kraftleverandør).

- I tillegg bidrar aktørenes handelspraksis og utforming av avtalevilkår til å gjøre markedet mer uoversiktlig og sammenlikning av avtaler mer krevende for kundene, sier Skaar.

Les også: Ekspert advarer mot «snarvei» til lavere strømregning: – Bør få varsellampene til å lyse

Presser ikke prisen

Strømselskapene bruker avtale-begreper som kundene egentlig ikke kan noe om, og begrepene brukes ulikt i markedsføring - som forvirrer ytterligere. «Ulike avtaler markedsføres under nær likelydende navn», påpeker rapporten.

Dermed blir det vanskelig å sammenlikne priser og avtalevilkår, selv innenfor en og samme avtaletype. Det hele kompliseres av at det er flere ulike priselementer, tilleggstjenester og -produkter, og uklare avtalevilkår.

Markedskonkurransen er ikke spesielt hard - den fører ikke til lavere pris eller lik pris, fastslår rapporten:

«Det har vokst frem en rekke avtaler med ulike prismodeller, avtalevilkår og tilleggsprodukter uten at det er opplagt hvordan dette er nyttig for forbrukerne.»

Les også: Håver inn milliarder på rekordhøye strømpriser: – En melkeku for staten

I strømmarkedet er det en tendens til at det er mer en kamp om å vinne kunder enn å tilby gode avtaler, påpeker Skaar. Han forklarer dette med at kundene ikke er godt nok informert:

- Det er vanskelig for forbrukerne å skille mellom faktisk lavere priser og tilbud som er mindre gunstige.

Slik svekkes aktørenes insentiver til å konkurrerer hardt på pris. I stedet utnyttes forbrukernes manglende innsikt, mener Skaar:

- På grunn av informasjonsproblemene synes konkurransen å føre til mye ressursbruk knyttet til å vinne kunder – i stedet for hovedsakelig lavere priser.

- Dårlig varsling og uklare vilkår

Det blir uforutsigbare priser og «utfordrende å finne en avtale som er god over tid», påpekes det i rapporten, som også kritiseres markedsaktørene for at «utstrakt bruk av kampanjetilbud, avtaler og avtalevilkår kan endres kort tid etter avtaleinngåelse.»

Avtalens varighet er ofte utydelig for kunde, og «varsling av endring i vilkår er for dårlig».

Bransjen kritiseres også for utstrakt bruk av salgskanaler som gir begrenset informasjon og dokumentasjon, for eksempel telefonsalg og salg på stands og som mersalg for andre produkter.

Også Forbrukerrådet får på pukkelen. Strømpris.no er ment å gavne kundene, men har dels virket mot sin hensikt, ifølge rapporten:

«Den offentlige prissammenlikningstjenesten har ikke fungert optimalt - den har bidratt til fremvekst av mange kortsiktige avtaler og at kunder har fått dårlige råd.»

Selv om portalen hjelper forbrukere med å sammenlikne avtaler, kan den også ha gjort markedet «mer uoversiktlig ved å øke aktørenes insentiver til å utforme kortsiktige avtaler eller avtaler med skjulte priselementer», hevdes det i rapporten.

- Kapre kunder og skru opp prisen

Direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet mener at kritikken mot hennes egen tjeneste i stor grad er besvart - rapporten er skrevet før de siste endringene i strømportalen, bekrefter Skaar i Oslo Economics.

- Det er ingen tvil om at strømportalen er det beste hjelpemiddelet for å finne den rimeligste avtalen i markedet. Men portalen er ikke et oppryddingsverktøy for et marked som ikke fungerer - den gjenspeiler langt på vei langt på vei markedet på godt og vondt.

Ifølge Blyverket er mye av kritikken i rapporten allerede besvart ved at avtaler med minst 12 måneders varighet nå listes øverst i prislisten - dette favoriserer de beste langsiktige avtalene, og er positivt for kundene, mener hun. Rapporten dokumenterer mye av kritikken Forbrukerrådet har kommet med i hele 2020, hevder Blyverket:

- Det er vanskelig å sammenligne priser og vilkår, det tilbys avtaler uten garantert varighet, som endres uten direkte varsel. Strøm selges med begrenset informasjon, og det lages kompliserte avtaletyper med forvirrende vilkår. Da konkurrerer ikke aktørene på pris, men på å kapre kunder for deretter å skru prisen opp.

Foreslår nye sanksjoner og nye reguleringer

Oslo Economics foreslår flere tiltak for å få markedet til å fungere bedre. Byrået foreslår blant annet:

  • å presisere dagens regelverk
  • å styrke håndheving og sanksjonering ved brudd
  • reguleringer og tiltak for å redusere informasjonsproblemene
  • å innføre krav til standardisert prisopplysning i markedsføring og på faktura
  • lett tilgjengelige prislister på aktørenes nettsider
  • justering av prisportalen

«Spesielt når det gjelder omfang av endringer i avtalevilkår og praksis for varsling av disse, synes sluttbrukermarkedet for strøm å skille seg negativt ut fra andre abonnementsmarkeder», skriver Oslo Economic i rapporten.

Rapporten understreker at selv om det trengs tiltak i markedet, er det viktig å unngå reguleringer som bremser en begynnende fremvekst av innovative tjenester.

Les også: Stålsett deg for priseksplosjon: Vibeke-Emilie (36) fikk sjokk da hun så strømregninga

- Ikke overraskende

At ting ikke er optimalt er ikke overraskende, sier Ove Flataker, direktør for Reguleringsmyndigheten for energi, i NVE, som bestilte rapporten våren 2020.

- Vi må sammen med Forbrukertilsynet nå lage en plan for hva som er viktigst å ta tak i, og regner også med å få innspill til dette fra bransjen og andre, sier Flataker.

En opptrapping av tilsyn er blant det han forventer vil komme ut av en slik prosess. Direktøren håper et samarbeid med andre tilsyn og med bransjen kan føre til tydeligere avtalevilkår og mer oversiktlige kontrakter.

- Vi må se på hvordan vi kan finne et best mulig sammenlikningsgrunnnlag, en pris som likner «effektiv rente». Det er også åpenbart at vi må se på bedre og tydeligere varsling til kundene.

Men noen endring over natten kommer neppe, siden mange parter skal høres før eventuelle regelendringer gjennomføres:

- Vi synes dette er en viktig sak, og skulle gjerne fått jobbet fortere med det. Vi prioriterer dette høyt.

Les også: Senterpartiet krever kutt i elavgiften

- Konkurransen er tøff

Aslak Øverås, informasjonssjef i Energi Norge, kraftbransjens interesseorganisasjon, er ikke enig i at konkurransen ikke gir bedre priser:

- Det er tøff priskonkurranse i markedet og relativt enkelt å finne de beste tilbudene, ikke minst ved å bruke ulike prisportaler. Og vi jobber for at det skal bli enklere å skille de ulike strømavtalene fra hverandre, ved at de ikke har navn som kan forveksles. Men det må fortsatt være mulig å konkurrere om mer enn bare pris, for eksempel tilbud om energistyring hjemme, hurtiglading av elbil, solceller på taket og ulike fordelsprogrammer.

- Er varslingen av kunder om prisendring, og oversikten over priser, god nok?

- Det er mange kampanjetilbud på strøm, som i de fleste andre markeder. Det er viktig for kundene å vite hvor lenge tilbudsprisen varer, og hva som skjer etterpå. Vi er opptatt av at langvarige avtaler skal bli mer synlige i prisportalene. I den nye sertifiseringsordningen "Trygg strømhandel" vil vi også stille krav om at selskapene varsler kundene direkte ved endring av vilkår i avtalen. Så utviklingen går heldigvis i riktig retning, sier Øverås.