Samferdselsminister Jon Georg Dale vil innføre et system hvor alle som følger formelle krav til å bli drosjesjåfør får drosjeløyve. Det blir altså fri etableringsrett i byene, og ingen er tvunget til å være med i en drosjesentral.

De nye reglene trer i kraft fra 1. juli 2020.

De nye kravene

Etter det Nettavisen Økonomi erfarer er kravene at man har hatt førerkort i klasse B i to år, at man registrerer bilen som drosjebil og at man EU-tester bilen hvert år. I tillegg innføres krav til å kunne førstehjelp og kunnskap om å transportere sårbare grupper.

I dag er det fylkeskommunene som deler ut drosjeløyver, og det har gjort det vanskelig å etablere nye tjenester. Delingstjenester som Uber har i praksis vært utelukket.

I de nye reglene vil det være fritt frem i alle byer med mer enn 20.000 innbyggere eller tettbygde områder med mer enn 80 innbyggere per kvadratkilometer. På slike steder vil ikke fylkeskommunene kunne innføre enerett, går det frem av både loven og forskriften som Nettavisen har fått kjennskap til.

Gunnar Stavrum roser regjeringen for å modernisere drosjebransjen:

Det eneste kravet er at drosjeselskapet må være norskregistrert. Det innebærer at delingstjenester som Uber Pop og Lyft må gjøre noen tilpasninger for å kunne starte i Norge, men at det er fritt frem for norske delingstjenester.

Fritt frem i byene

De nye reglene gjør det fritt frem i byer over 20.000 innbyggere, mens fylkeskommunene kan gi enerett på mindre steder for å sikre at befolkningen har et drosjetilbud. Eneretten kan gis for fem år av gangen, slik at drosjeeierne har tid til å omstille seg.

Stridstema

Det har vært stor strid om drosjenæringen i mange år, men forslaget om nye regler ble sendt på høring i oktober i fjor. Hele høringsnotatet kan du se her.

- Forslagene til regelendringer innebærer en stor revisjon av drosjereguleringen, og har til formål å legge til rette for velfungerende konkurranse i drosjemarkedet, som skal bidra til gode tilbud til de reisende, heter det i høringsbrevet som ble sendt ut i går.

Drosjenæringen har på landsbasis vært preget av kraftig omsetningsfall og stadig færre løyver de siste årene, som denne tabellen viser:

Som det fremgår av tabellen opplevde en samlet næring et omsetningsfall fra 8,1 til 7,9 milliarder kroner fra 2016 til 2017. Folk reiser mer enn før, men mindre med drosje. Antall kjørte kilometer for drosjeselskapene falt 2,8 prosent fra 2016 til 2017.

Prisutviklingen viser for øvrig at drosjekjøringen synker, mens prisene står stille på rundt 30 kroner per kilometer i gjennomsnitt med passasjer i bilen.

Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå.