SAS er i gang med en omfattende omstruktureringsplan, der det er varslet store kostnadskutt for å holde selskapet flytende i framtiden.

Onsdag kan selskapet rammes av en omfattende pilotstreik, dersom meklingen mellom pilotforeningene og SAS ikke fører fram.

I dag kl. 8 holdt næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) pressekonferanse hvor han ga en avklaring om statens posisjon omkring flyselskapet.

Les også: Kjempeunderskudd for SAS - nå ber de eierne om mange milliarder

Solgte seg ut

Norge solgte seg ut av SAS i 2018, men under pandemien ga den norske stat 1,5 milliarder kroner i krisehjelp til selskapet gjennom lånegarantier.

- Som alle vet er SAS i alvorlige økonomiske problemer og har lagt en restruktureringsplan. Da skal om lag 20 milliarder svenske kroner konverteres fra gjeld til egenkapital, sier Vestre.

Les også: SAS booker om gratis

Kan bli aksjonær igjen

Staten er en større kreditor gjennom lånegarantiordningen. Staten har lånt SAS 1,5 milliarder kroner.

- Den norske stat skal være en konstruktiv kreditor. Men vår oppgave er først og fremst og ivareta norske skattebetalere og deres interesser. Selskapet skylder oss 1,5 milliarder kroner. Vi har besluttet at det ikke er aktuelt å gå inn med mer egenkapital i SAS, sier Vestre.

Les også: Denne detaljen kan avgjøre om SAS-flyet ditt går

Likevel utelukker han ikke at staten igjen kan bli en liten, men heller ikke mer:

- Vi kan på gitte vilkår la deler av eller hele gjelden bli konvertert til aksjer om nødvendig. Vi kan da igjen bli en aksjonær i SAS. Vår posisjon er ikke å bli en langsiktig eier. Vi kan diskutere at gjeld kan konverteres til aksjer, men vil begrense eventuelle tap så mye som mulig, sier Vestre, og understeker:

– Dette forutsetter at restruktureringsplanen er tilstrekkelig, og at alle aktørene bidrar for å finne løsninger, sier han

- Skal ikke bli langsiktig eier

Han presiserer på spørsmål at ideen om å bli deleier ikke er en beslutning, men en vurdering.

- Vi mener det er bra om vi har en skandinavisk flyaktør, men den må stå på egne bein. Så vi har ikke planer om å bli en langsiktig eier, understreker Vestre.

- Norske skattebetalere skal ikke være forsikringspoliser for flyselskap, sier Vestre.

- De må klare seg selv

Mer egenkapital fra den norske staten skal ikke inn, gjentar næringsministeren. Dette i motsetning til den danske staten, som skal inn med opp mot 30 prosent eierandel.

På spørsmål om de pågående og varslede streikene oppfordrer Vestre til å løse den pågående krisen i fellesskap:

- Sitt ned og snakk med fagforeningene. Den beste oppskriften er å komme med en plan som flest mulig kan stille seg bak. Vi har et mål om god og konkurransedyktig luftfart i Norge. Her er det flere aktører som bidrar, sier Vestre.

- Riktig beslutning

Regjeringen får tommel opp fra opposisjonen i Fremskrittspartiet:

- Jeg er glad for at staten endelig sier at det ikke er noe mål å bli langsiktig eier i SAS igjen. Skattebetalerne har tapt mye penger på dette selskapet tidligere, og det må ikke gjentas, sier Sivert Bjørnstad, næringspolitisk talsperson i Frp.

- Når næringsminister Vestre likevel sier at staten som kreditor er villige til å konvertere gjeld til egenkapital, så må det gjøres med en klar plan om at aksjene skal selges raskest mulig. Det viktigste for norske forbrukere er at man har fly som går på ruter som nordmenn bruker, ikke hva flyselskapet heter eller hvilken logo flyet har på halen, sier Bjørnstad.