Restaurantbransjen har siden utbruddet av pandemien i 2020 måttet stenge ned bransjen tre ganger, sist i desember som følge av skjenkestopp.

Fredag la regjeringen frem forslag til ny økonomisk tiltakspakke for næringslivet. Det får Regnskap Norge, som er en bransjeorganisasjon for regnskapsførere, til å steile.

– Det er høyst umusikalsk og umoralskt å påføre skatt og moms på denne måten i en bransje som er nede fra før, uttaler administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen, til Nettavisen.

Les også: Ikke imponert over regjeringen: - Oppleves som en favorisering av restauranter

Oppfordret til å gi mat til veldedige formål

Bakgrunnen for det verbale angrepet er at regjeringen etter siste skjenkestopp før jul, oppfordret bransjen til å gi bort de enorme julebordlagrene med mat til veldedige organisasjoner. En rekke restauranter i hele Norge fulgte oppfordringen.

Hovedreglene i skatteloven er at restauranter alltid må skatte av mat de gir bort. Aale-Hansen setter spørsmålstegn ved hvorfor man ikke gjør et unntak, slik regelverket faktisk åpner for, i den ekstraordinære situasjonen bransjen befinner seg i.

Restaurantbransjen sitter nå også igjen med momsregningen på maten. Normalt går denne til gjestene, men ettersom restaurantene har vært stengt, sitter de selv igjen med kostnaden.

– Det er statens smitteverntiltak som gjør at restaurantene må stenge. Deretter oppfordrer de bransjen til å gi bort maten, men krever fortsatt å få skatte- og momsinntektene. Det henger ikke på greip, sier han, og mener staten profiterer på de som sliter fra før.

Han mener det ville vært mer lønnsomt for bransjen å kaste maten. Regjeringens forslag bryter også mot arbeidet får å redusere matsvinn, konkluderer han.

– Det skal ikke være sånn at det ville ha vært bedre butikk for næringen å ha kastet maten.

Nettavisen tok kontakt med Finansdepartementet fredag klokken 13 for å gi dem mulighet til å imøtegå kritikken. Vi har blant annet stilt spørsmål om de vil vurdere å gjøre unntak i regelverket.

Rådgiver i Finansdepartementets kommunikasjonsstab, Kristofer Olai Ravn Stavseng, skriver i en e-post at de vil besvare spørsmålene etter helgen.

Les også: Fortvilet over nedstengingene: – Ansatte gråter på jobb

Etterlyser unntak fra regelverket

Aale Hansen viser til at momsloven åpner for unntak. Han mener det burde være innlysende at regjeringen burde brukt unntaksbestemmelsene i den ekstraordinære situasjonen

– Når regjeringen gikk til Stortinget med tiltakspakken burde de gitt et bevisst unntak i lovverket. Virksomheter som er i denne situasjonen bør fritas fra moms og skatt på varer som gis til veldedig formål. Man har gode kontrollordninger som sikrer at ingen kan jukse med tiltakene, sier han, og tilføyer:

– Det er gitt en rekke unntak under pandemien som avviker fra hovedreglene. Dette bør også være mulig og veldig naturlig her, sier Aale-Hansen.

– Hva mener du kan være årsaken til regjeringens forslag?

– Dette blir selvsagt gjetting, men jeg tror ikke de automatisk tenker på slike løsninger. Staten vil selvsagt ikke uten videre gi fra seg inntekter fra skatt og moms.