Forrige uke varslet regjeringen at endringene i avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av boliger, trer i kraft 1. januar 2022.

En forutsetning for endringen i loven var forskriftsregulering av tilstandsrapporter og de som utfører dem. Forskriften legger ikke til grunn at det skal stilles kompetansekrav til bygningssakkyndige.

Regjeringen leverer ikke reguleringen av takstbransjen som Stortinget har pålagt dem å gjøre, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Det betyr at hvem som helst kan kalle seg bygningssakkyndige, tidligere omtalt som takstmenn.

Konstruerer et problem

Intensjonen med endringene i lovverket og tilhørende forskrifter, som ble vedtatt i Stortinget i 2019, var å få bedre opplysninger om feil og mangler ved boliger. Selgerne skulle bli tilegnet mer ansvar, slik at bolighandelen skulle blir tryggere for forbrukerne.

Generalsekretær i Huseiernes Landsforbund, Morten Andreas Meyer, er fornøyd med det nye lovverket og mener at manglende forskriftsfesting av kompetansekrav ikke kommer til å bli et reelt problem.

— Vi tror at det er å konstruere et problem, som i praksis ikke kommer til å være tilstede. Jeg ser at noen hevder at du kan være frisør og utføre en slik tilstandsrapport, og det er bare tull og tøys, sier Meyer til Nettavisen.

Meyer mener at de nye reguleringene vil føre til en bedre opplyst bolighandel. Dette er fordi selgeren blir forpliktet til å dokumentere tilstanden på boligen, på lik linje som at kjøperen får en tilsvarende forpliktelse til å sette seg inn i informasjonen selgeren gir.

— Totaliteten i det som regjeringen nå har vedtatt, er bra for forbrukerne og det vil gi en tryggere bolighandel, understreker Meyer til Nettavisen.

— Og så er det slik at kravet om innholdet og utformingen i den forskriften i seg selv vil stille strenge krav til de som skal utforme disse tilstandsrapportene.

Regjeringen gjør boligmarkedet utrygt

Flere sentrale aktører i bransjen har lenge ønsket kompetansekrav for boligsakkyndige.

Etter behandlingen på Stortinget i 2019, kom det tydelig frem et premiss om at flertallet ønsket en utforming av et slikt krav. Det valgte regjeringen ikke å gjennomføre.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, mener regjeringen skaper stor usikkerhet i boligmarkedet ved å unnlate dette og legger til at de nye innholdskravene for tilstandsrapportene er lite banebrytende.

— De aller fleste som lager slike tilstandsvurderinger i dag har gitte maler som har gode innholdskrav. Det vi ønsker er at det skal stilles noen krav til de som skal utføre det, sier Lauridsen til Nettavisen.

Dersom regjeringen ikke får utformet et krav om kompetanse for boligsakkyndige, er Lauridsen bekymret for at at flere tilstandsvurderinger vil bli preget av unødvendige feil på bakgrunn av dårlige vurderinger.

Det finnes noen som ikke har tilstrekkelig kompetanse, som enten burde høyne kompetansen sin eller ikke drive med dette i det hele tatt, sier Lauridsen til Nettavisen.

— Det er mye bedre at kjøper får vite om feil og mangler med en gang, enn at de finner ut av det fire måneder etter overtakelse.

Høringssvarene viser at flere aktører i bransjen tok det som en selvfølge at regjeringen skulle stille krav til utdanning og praksis for takstmenn.

I en pressemelding sier Regjeringen at det ikke finnes dokumentasjon som viser at mangelfulle tilstandsrapporter skyldes at de som lager dem ikke har nødvendige kvalifikasjoner.

Eiendom Norge mener det finnes betydelig dokumentasjon gjennom rettspraksis og tvistesaker i bolighandelen.

- Det er veldig viktig at man får på plass dette fort. Ellers risikerer man at det kommer tilstandsvurderinger som har unødvendig mange feil, understreker Lauridsen.