- Vi gir utvidet dagpengeperiode for personer som nærmer seg maksgrensen. Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe-Isaksen til VG.

Røe-Isaksen forteller videre at de ønsker å sikre inntektene til disse, siden flere kommer til å møte høy ledighet og tøff konkurranse om jobbene i tiden fremover. Vanligvis er dagpengegrensen på 26 uker, men denne blir altså utvidet nå på grunn av koronakrisen.