Regjeringen melder torsdag ettermiddag at de gjør to store endringer på strømmarkedet.

Den ene er ventet, den andre har kraftbransjen jobbet hardt for, og har fått støtte fra SV, som regjeringen er avhengig av.

Reglene for bedre fastpriskontrakter er klare

Det ene er det mye forhåndsomtalte forslaget som skal legge til rette for fastprisavtaler på strøm for næringslivet ved å endre på grunnrenteskatten til strømprodusentene. Forslaget skal nå behandles i Stortinget.

Forslaget har fått to endringer fra det som var på høring:

Det maksimale prispåslaget i fastprisavtaler settes til 2,5 øre/kWh, ekskl. mva. og elsertifikatkostnad. Leverandørene skal i tillegg kunne ta et fastbeløp på maksimalt 99 kroner per måned per målepunkt. Det gjøres også en skattemessig endring som forenkler salg av strøm på tvers av prisområder.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at det er viktig for regjeringen å legge til rette for bedre fastprisavtaler for bedrifter og husholdninger.

– Nå legger regjeringen siste hånd på et viktig arbeid for å bidra til at de som trenger å sikre seg mot store svingninger i strømutgiftene, får en reell mulighet til det.

Han sier at med dette forslaget og disse klargjøringene vil bransjen i større utstrekning kunne tilby denne type avtaler, som mange norske bedrifter har signalisert at de ønsker seg.

– Vi har lagt stor vekt på å rådføre oss med både kraftnæringen og andre aktører underveis, så jeg har god tro på at kraftbransjen nå vil tilby attraktive fastprisavtaler, sier Vedum.

Endrer høyprisbidraget

Den andre endringen vil ha stor betydning for kraftbransjens investeringer i tiden fremover.

Det ble mye oppstyr etter at regjeringen la frem forslag om ekstra beskatning av strømproduksjon når prisene var høye - det såkalte høyprisbidraget.

Bransjen har vært klare på at dette vil føre til lavere investeringer i den typen utbygginger regjeringen ønsker mer av. Bransjen mener at en ekstra skatt når prisene er over 70 øre vil gjøre det ulønnsomt å gjennomføre såkalte «effektoppgraderinger», som bare er ment å utnyttes når prisene er høye.

Les også: Sjokkrapport fra NVE og Statnett: Vi kan mangle strøm når vi trenger den aller mest

Nå bekrefter regjeringen at de gjør endringer som i stor grad etterkommer bransjens bekymringer:

- Etter at forslaget ble presentert, har regjeringen fått innspill fra næringen om innretningen av høyprisbidraget. Regjeringen ønsker å dempe noen mulige uheldige virkninger av høyprisbidraget, samtidig som det er lagt vekt på å opprettholde et høyt proveny, melder regjeringen i en melding.

I forslaget ble det lagt opp til at man måtte betale ekstra skatt for hver eneste enkelttime prisene gikk over 70 øre. I strømstøtteordningen for privatpersoner er det derimot gjennomsnittsprisen over en måned som gjelder.

- Regjeringen foreslår å endre fra timespris til månedlig gjennomsnittspris. Endringen innebærer at inntektene fra kraftproduksjon skal beregnes over måneden istedenfor per time. Endringen kan gjennomføres i forskrift.

Ifølge nye anslag vil vil inntektene til staten blir omtrent 900 millioner kroner lavere enn antatt i oktober.

Bransjen har også vært svært kritisk til at ordningen har blitt omtalt som «midlertidig», uten at det har blitt gitt noen signaler om varighet eller hva som skal til for at ordningen fjernes.

Regjeringen skriver nå at «det legges til grunn» at ordningen skal avvikles senest utgangen av 2024.

Bransjen er ikke fornøyd

Energi Norge melder at de er fornøyd med deler av endringen, men at pakken som helhet fortsatt er skadelig.

– Det er bra at regjeringen tar inn over seg hvor skadelig deres første skattepakke var, og med det gjør endringer. Men forslaget er fremdeles svært inngripende og uheldig innrettet. Vi har god skikk i Norge for å utrede slike store politiske vedtak. I dette tilfellet er det snekret sammen i all hast og så justert underveis i debatten, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.

De mener at både innretningen av høyprisavgiften og den økte grunnrenteskatten som er foreslått innført med tilbakevirkende kraft har en negativ virkning på investeringer i fornybar energi.

De sier likevel at endringen fra å regne innslagspunktet på høyprisbidraget fra timebasis til månedsbasis, vil forslaget i noe mindre grad hindre nye investeringer. I tillegg legger regjeringen nå til grunn at høyprisavgiften skal avvikles innen utgangen av 2024.

– En klarere avslutning av skatten i 2024 og endring til månedssnitt begrenser skaden på næringen. Det bør likevel heller regnes på årssnitt enn månedssnitt, da månedssnitt kan påvirke vanndisponeringen. Vi stiller oss fremdeles undrende til at regjeringen ønsker å skatte fornybar kraft hardere enn petroleum, og samtidig inndra flere titalls milliarder kroner fra kommune til stat, sier Kroepelien.

Prisene har gått rett til bunns

Strømprisene har den siste tiden gått rett i bunn, og fredag er det ventet nesten historisk lave strømpriser i Sør-Norge med priser rundt 2,5 øre per kWh. Dette gjør at kostnadene til norske bedrifter for tiden er uvanlig lave.

Det er derimot stor usikkerhet om hvordan utvikligen vil bli fremover. Ifølge eksperter kan en mild vinter gi vedvarende lave priser, mens en kald vinter kan gi noe i nærheten av rekordpriser og strømmangel.

Les også: Ekstrem strøm-usikkerhet: – Det kan bli nye prisrekorder, eller prisene kan fortsette ned