I løpet av de to ukene som har gått siden regjeringen innberettet forsterkede klimamål til FN, har et folkelig opprør mot klimapolitikken hatt eksplosiv vekst.

Etter å ha blitt startet 7. februar har Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet» fått over 123.000 medlemmer fredag formiddag 21. februar.

En slik vekst har vi aldri sett for en Facebook-gruppe i Norge noen gang før. Dette vitner om et enormt engasjement.

Les også: 45.600 utestengt fra Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet»: Har laget egen svarteliste

Klimapolitikken mangler totalt folkelig forankring

Farten dette opprøret vokser med gir et svært tydelig signal til politikerne. Signalet er at klimapolitikken totalt mangler folkelig forankring.

Forsterkede klimamål ble innberettet til FN uten noen som helst offentlig debatt. Nå er kanskje ikke disse klimamålene forpliktende for Norge juridisk, men det er ikke det avgjørende.

Det avgjørende er at det legges opp til en svært radikal klimapolitikk uten at folket er tatt med på råd. Det er dette som gjør at en så stor del av folket protesterer nå.

Rotevatns forsøk på å stemple en stor folkegruppe som klimafornektere er grenseløst arrogant

Klimapolitikken oppfattes som udemokratisk og uten folkelig forankring. Folk blir ikke lyttet til.

Svulstig og ubrukelig klimakur

Så har regjeringen forsøkt å skaffe seg et faglig grunnlag for den radikale klimapolitikken. 31. januar ble rapporten «Klimakur 2030» fremlagt av Miljødirektoratet.

Les også: Staten har skrevet 1200 sider om at du må endre livet ditt - men innholdet er nesten umulig å forstå

Navnet er kanskje ment å vise at rapporten er selve kuren mot menneskeskapte klimaendringer. Med dette svulstige navnet ligger rapporten lagelig til for latterliggjøring. Det kommer til å skje, ikke minst fordi det er to små setninger som går igjen gjennom hele den 1 200 siders rapporten.

Det er «er ikke vurdert» og «er ikke beregnet»

Gjennom dette fratas Klimakur-rapporten all legitimitet som beslutningsgrunnlag.

Rapporten svarer nemlig ikke på det helt grunnleggende - hva blir virkningene av politikken som foreslås?

Kombinasjonen av svulstig navn og mangelfullt innhold gjør denne rapporten både latterlig og ubrukelig.

Nettavisen Pluss: Kathrine (31) skulle klage på bilkjøpet – endte med date, gård og bryllup

Arrogant Rotevatn

Det sterke folkelige opprøret har fått klimaministeren på banen. Men han viser på ingen måte forståelse for dette folkelige engasjementet.

Nei, tvert imot.

«Dette har vi faktisk ikke tid til» uttaler Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til VG, før han fortsetter med:

«Klimaendringer stopper ikke ved å melde seg inn i en Facebook-gruppe. Klimaendringer skaper store lidelser over hele verden, og det er et utvilsomt faktum man burde forholde seg til. De kan la være å tro på forskning, men nå begynner de faktiske konsekvensene å vise seg og det må vi ta inn over oss - også han som startet gruppen, som for øvrig er aktiv politiker i partiet Demokratene, så vidt jeg kan se.»

Det klimaministeren gjør her er å demonstrere med all tydelighet at han både mistror kunnskapene og motivene til over 120.000 mennesker. Han forsøker å stemple alle disse menneskene som klimafornektere uten å ha gjort det minste forsøk på hverken å sette seg inn i hva disse menneskene faktisk mener, eller å underbygge sine egne uttalelser om klimaendringer.

Les også: De tar ikke folket med på råd. Derfor eksploderer denne Facebook-gruppen

For eksempel: Hva mener Rotevatn med «Klimaendringer skaper store lidelser over hele verden»? Har Rotevatn noen tall for hvor mange mennesker som led av klimaendringer i 2019? Hvem var de og hvordan led de?

Disse tallene finnes helt sikkert. Kanskje Rotevatn kunne vise oss disse tallene, så kan folk lettere gjøre seg opp en mening om hvor alvorlig klimakrisen er og hvilke tiltak som bør iverksettes.

Er det økt polarisering klimaministeren ønsker?

I stedet stempler Rotevatn 123.000 mennesker som klimafornektere. Det er omtrent like mange som stemte Venstre ved stortingsvalget i 2017. Men i motsetning til Rotevatns parti Venstre, så er «Folkeopprøret mot klimahysteriet» i sterk vekst.

Rotevatns forsøk på å stemple en stor folkegruppe som klimafornektere er grenseløst arrogant.

Ikke klimafornektere

Det er selvfølgelig verdens enkleste sak å stemple alle som ikke er enige i den radikale klimapolitikken for klimafornektere. Det har blitt gjort gjentatte ganger, blant annet i et innlegg i VG denne uken fra en MDG-representant i Møre og Romsdal.

Han starter likegodt innlegget sitt med overskriften «Kjære klimafornekter» med adresse til alle dem som har meldt seg inn i, eller vurderer å melde seg inn i, Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet».

Det er i denne gaten klimaminister Sveinung Rotevatn også befinner seg, når han uttaler til VG at «Dette har vi faktisk ikke tid til».

Både MDG-representanten og klimaministeren gir med dette et svært tydelig signal til folk som ikke er enige i den radikale klimapolitikken. Disse menneskene skal hverken lyttes til eller tas hensyn til.

Les også: Nå fungerer elbilpolitikken: Salget av bensin og diesel stuper i Norge

Folk er selvfølgelig ikke klimafornektere bare fordi de engasjerer seg og er uenige i den radikale klimapolitikken regjeringen vil føre. Ved å stemple dem som det, splittes folket og debatten polariseres ytterligere.

Er det økt polarisering klimaministeren ønsker?

Opposisjonen sitter musestille

Utover posering fra regjeringen i forbindelse med «Klimakur 2030» og de forsterkede klimamålene, har det vært veldig stille fra politisk hold.

Fra opposisjonen har det vært musestille.

Ap-leder Jonas Gahr Støre pleier å være rask til å uttale seg kritisk til regjeringen om det meste. Denne gangen har han ligget særdeles lavt. Det er nok lurt, for her kan han bare sitte på sidelinjen og observere at regjeringen skaper problemer for seg selv.

Her kan du lese flere innlegg av Kjell-Magne Rystad

Mer overraskende er det at Fremskrittspartiet og Siv Jensen ikke har grepet sterkere fatt i dette. Så langt har det vært ett spørsmål i spørretimen i Stortinget, men ikke så mye mer enn det.

Det har kanskje gått litt for kort tid siden Fremskrittspartiet gikk ut av regjering.

Regjeringen kommer til å steke i sitt eget klimafett

Regjeringen kommer til å få store problemer med «Klimakur 2030» og de forsterkede klimamålene. Kombinasjonen av en svulstig og svært mangelfullt utredet klimarapport, og den arrogansen kritikerne møtes med, kommer ikke til å gi et godt grunnlag for radikale og smertefulle klimatiltak.

Les også: Venstre må fornye partiledelsen for å komme ut av skyggene og på offensiven

Den folkelige forankringen av politikken er helt fraværende - og ikke forklart i det hele tatt. Dette er politisk farlig. Forsøket på å gjennomføre klimapolitikk på denne måten minner mye om de store partienes forsøk på å få Norge inn i EU i 1972 og 1994.

Det endte både i 1972 og 1994 med et gedigent mageplask for det politiske etablissementet. Slik blir det med «Klimakur 2030» og de forsterkede klimamålene også.

Regjeringen kommer til å steke i sitt eget klimafett.