Tidligere har regjeringen blitt slaktet for manglende ambisjonen innen havvind. Regjeringens politikk har blant annet blitt omtalt som bekymringsverdig og puslete av havvind-bransjen.

Nå kommer statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og regjeringen med nye ambisjoner, tre måneder etter forrige havvind-plan ble lagt frem:

Ambisjonen er at det skal produseres nesten like mye ny kraft fra havvind som vi produserer totalt i Norge i dag. Regjeringen vil ha 30 GW havvind-produksjon innen 2040, altså i løpet av de neste 18 årene.

– Dette er en sum som tilsvarer nesten like mye kraft som vi produserer i dag. Med denne ambisjonen går vi fra de to havvindmøllene som er i drift i dag til om lag 1500 havvindmøller. Byggingen skal skje i løpet av de neste 20 årene, sier Gahr Støre.

Les også: Utenlandsk toppsjef latterliggjør regjeringens satsing: – Brussel er overasket over Norge

Vil dekke 1 prosent av norske havområder med vindmøller

Tidligere var Norges mål å bygge ut 1,5 GW havvind i første omgang innen 2030, og 4,5 GW etter hvert. Nå legger regjeringen frem et mål som er mer enn seks ganger så stort.

Det foregår en enorm satsing på havvind i Europa om dagen. Til sammenlikning vil Storbritannia bygge ut 50 GW, Nederland ønsker 22 GW og Tyskland 30 GW - innen 2030.

Regjeringen vil legge til rette for havvind-utbygging som åpner for bruk av ulike nettløsninger.

I en melding skriver regjeringen at ulike løsninger for hvor strøm skal gå vil vurderes for hver utlysning. Tre alternativer er mulig:

  • Kabler med toveis kraftflyt, altså strøm til både Europa og Norge
  • Radialer til Norge
  • Radialer til Europa

NVE og Olje- og energidepartementet vil utrede konsekvensene av alternativene.

Regjeringen legger opp til en trinnvis tildeling av areal. Målet er å åpne et samlet areal som er «fem til seks ganger Sørlige Nordsjø II», eller cirka én prosent av norske havområder.

I meldingen skriver regjeringen at det norske kraftnettet ikke vil kunne håndtere en så stor mengde kraft som ambisjonen på 30 GW havvindproduksjon utgjør. Derfor vil betydelige deler av den produserte kraften gå til andre land, samt til norske olje- og gassfelt.

– Med denne satsingen oppnår vi tre mål på èn gang: Mer enn nok ren og rimelig kraft til eksisterende og ny industri over hele landet, enorme muligheter for eksport av norsk teknologi og et viktig bidrag til det grønne skiftet i Europa, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

– Senterpartiets seier om utenlandskabler var kortvarig

Flere har vært kritisk til valget om å skrinlegge en hybridløsning for Sørlige Nordsjø II, og mente at lønnsomheten i havvind falt bort når strømmen ikke kunne selges til utlandet.

– Vi er opptatt av å sikre nettløsninger som sikrer mer kraft til Norge og som gir gode nettløsninger for havvindsatsingen, sier finansminister Vedum.

Senterpartiet har tidligere vært motstandere av hybridkabler fra havvind på norsk sokkel. Nå vil regjeringen likevel sende store mengder kraft fra havvind til utlandet. Det får Rødt, som ikke ønsker havvind i Norge i det hele tatt, til å reagere.

– Senterpartiets seier om utenlandskabler var kortvarig. Regjeringen åpner for en havvindutbygging med kabler som kobler oss tettere til Europa, men sier ingenting om hvorvidt dette skal fortsette å skje med uregulert eksport og nedtapping av magasinene som skal være ryggraden i kraftsystemet, sier Rødt-politiker Geir Jørgensen i næringskomiteen på Stortinget.

Han mener regjeringen er langt unna å ivareta fiskenæringen når det legges opp til 1500 turbiner på norsk sokkel.

– Regjeringen setter kjerra foran hesten. Fiskerinæringen har med rette protestert mot hastverket, og Havforskningsinstituttet har advart mot kunnskapsmangel, sier Jørgensen.

Senterpartiets energipolitiske talsperson Ole André Myhrvold mener Rødts Jørgensen bommer med kritikken.

– Her har tydeligvis ikke Rødt satt seg inn i satsingen. Regjeringen har besluttet at den første utbyggingen i Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord skal ha en enveiskabel til det norske fastlandet for å sikre mer kraft til Norge. Valg av nett for nye felt skal bestemmes med den soleklare prioriteten at norsk kraftberedskap ivaretas og at norske hjem og norsk industri skal ha tilgang på rimelig kraft, sier Myhrvold.

Les Gunnar Stavrums kommentar etter regjeringens havvind-satsing fra februar: Havvind er seddelpressen som blir gjort til et pengesluk for skattebetalerne

Oljebransjen: – Nå må vi komme i gang

Hildegunn Blindheim i Norsk olje og gass var langt ifra fornøyd sist gang regjeringen la frem havvind-planer, og var svært kritisk til at Norge ikke la opp til høyere ambisjoner og hybridkabel til utlandet. Nå er hun imidlertid mer tilfreds.

– Dette har næringen etterlyst over lang tid. Det vil legge grunnlag for en industriell havvindsatsning, og gi forutsigbarhet for havvindutviklere og leverandører som vil satse på havvind på norsk sokkel. Nå må vi komme i gang, sier Blindheim.

Også oljearbeiderne er fornøyde, skal vi tro fagforeningen Industri Energi:

– Det er gledelig å se at regjeringen nå kommer med en kraftfull satsing på havvind. Det er ingen kjapp måte å skape overskudd på ren og rimelig kraft i Norge. Men en slik ambisiøs satsing på havvind som regjeringen nå legger opp til, kan gir grunnlag for økt satsing på de fortrinnene vi har som industrinasjon, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Les også: Denne norske «edderkoppen» kan revolusjonere havvind-bransjen