Regjeringen endrer vilkårene for strømstøtte. Det ble klart under en pressekonferanse med statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og energiminster Terje Aasland onsdag kveld.

Regjeringen innfører nå en strømstøtteordning som beregnes time for time, fremfor en beregning ut fra gjennomsnittet av spotprisen, slik ordningen har fungert fram til nå.

At strømstøtten dekker 90 prosent av strømprisen over 70 øre per kilowatttime, innføres også.Støtten forlenges til 2024. Det gjør den også for blant annet idretten, kulturlivet og frivilligheten.

Statsminister Jonas Gahr Støre fortalte at Norge har brukt om lag 35 milliarder kroner på strømstøtte til husholdningene, siden ordningen først trådte i kraft.

– Det har vært viktig å justere ordningen, og å gjøre den mer treffsikker. Det gjør vi i dag, sa Støre.

Setter ned nytt utvalg

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum understrekte viktigheten av nasjonal kontroll i strømpolitikken fra scenen.

Han fortalte også at regjeringen nå setter ned et utvalg som skal se på prisdannelsen i det norske prismarkedet.

Det skal ledes av Sintef Energi-direktør Ingve Gran. De skal gi sin rapport innen 15.oktober 2023.

I en pressemelding sier Vedum blant annet dette om utvalget:

– Det som skal vurderes er blant annet et eget prisområde for utenlandskablene, differensiering av spotmarkeder i henholdsvis innenlands forbruk og kraftutveksling, virkemidler for å begrense eksporten når fyllingsgraden i flerårsmagasinene avviker fra median fyllingsgrad og ulike typer avgift for krafttransport, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

– En kraftfull forbedring

Olje- og energiminster Terje Aasland deltok også på onsdagens pressekonferanse.

Han virket også å være godt fornøyd med sin egen regjerings nye strømgrep.

– I dag gjør vi en kraftfull forbedring i strømstøtten. Vi gjør den mer treffsikker og relevant for prisbildet vi har, sa Aasland.

Hva angår næringslivet, sier regjeringen at de ønsker å legge til rette for fastprisavtaler med variabelt forbruk, slik at det ikke må avtales på forhånd hvor mye strøm kundene skal kjøpe til fastpris og når.

De foreslår også at industribedrifter som tidligere kun har kunnet inngå industrikraftavtaler på 7 år eller lenger, skal ha mulighet til å inngå fastprisavtaler med varighet ned til tre år.

– Det er viktige avklaringer som har vært etterspurt vi gjør nå, sa Aasland.