Regjeringens økonomiske langtidsvarsel, Perspektivmeldingen, legges fram fredag. Meldingen inneholder blant annet en analyse av framtidsutsiktene for norsk olje- og gassnæring.

– Når vi skriver frem oljeproduksjonen fram mot 2050, vil den falle med om lag 65 prosent. Dette er mer enn det FNs klimapanel mener at den globale produksjonen må gå ned med, sier Sanner (H) til NRK.

Selv om beregningene i Perspektivmeldingen er usikre, mener olje- og energiminister Tina Bru (H) at de er sikre nok til å avlyse denne delen av klimadebatten.

– Vi kommer uansett til å produsere på et nivå som er i tråd med det vi trenger å gjøre for å nå klimamålene. Vi må kunne være enige om at det tross alt er det viktigste, sier hun til NRK.

Hun trekker fram at flere olje- og gasselskaper allerede er inne i, eller på vei inn i, havvind, hydrogen og karbonfangst og -lagring.

Sanner mener det fortsatt er en god idé for dagens 18-åringer å ta utdanning innen olje og gass .