«Regjeringen forsterker ordningen som skal hjelpe husholdninger med å håndtere rekordhøye strømpriser gjennom vinteren. Krisen rammer sosialt urettferdig og trenger derfor rettferdige løsninger. Kompensasjonsnivået i ordningen økes fra 55 til 80 prosent.»

Det bekrefter regjeringen i en pressemelding lørdag ettermiddag. VG var først til å rapportere om regjeringens forslag om en økningen i strømstøtten.

Rett før jul ble det vedtatt en strømpakke, som dekket 55 prosent av forbruket når strømprisen oversteg 70 øre. Samlet koster strømpakken fra desember og den nye 8,9 millioner kroner.

Ifølge VG utgjør økningen på 25 prosent rundt to milliarder kroner.

– Til fordel for vanlige folk

Selv om mange har krevd en helt ny strømpakke, men Støre sier at dette er noe regjeringen har jobbet med en stund, og siden strømprisen har forblitt høy – griper de inn.

– De ekstraordinært høye strømprisene rammer økonomien til mange i Norge. Vi tok flere grep i forhold til de høye prisene høsten 2021, men ser nå behov for å styrke den viktige sikringsordningen der vi som fellesskap avlaster husholdningen for en høyere andel av strømregninga. Dette er en rettferdig omfordeling til fordel for vanlige folk i en krevende tid for mange, sier statsminister Jonas Gahr Støre

Den delen staten betaler blir trukket direkte fra på regningen fra nettselskapet eller strømleverandøren. Folk trenger altså ikke foreta seg noe for å få støtten.

Kompensasjonsnivået på 80 prosent gjelder for januar, februar og mars. For desember, der regningene allerede er sendt ut, gjelder et kompensasjonsnivå på 55 prosent.

Opp til 5000 kilowattimer

Strømstøtten gjelder for månedlig forbruk opp til 5000 kilowattimer (kwh). Over dette får en ikke dekket 80 prosent av forbruket, så det som overstiger 5000 kwh må dekkes av forbruker fullt og helt.

«Gårdsbruk, både driftsbygninger og husholdning samt fellesmålt forbruk i boligselskap skal omfattes av ordningen.»

Saken oppdateres.