Forslaget innebærer en økning i verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler i formueskatten med 10 prosentenheter, fra 25 til 35 prosent. Dette betyr en skattelette på 1,3 milliarder kroner.

– Et sterkt, mangfoldig og bærekraftig næringsliv er avgjørende for å skape flere arbeidsplasser, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressmelding fredag.

I tillegg legges det bedre til rette for at ansatte skal kunne kjøpe aksjer i egen bedrift samtidig som fradragsordningen for investeringer i oppstartsselskap utvides.

– Vi trenger et sterkt, privat norsk eierskap også etter krisen. Mange norske eiere har store utfordringer i forbindelse med virusutbruddet, og vi må legge bedre til rette for økte investeringer og flere arbeidsplasser, sier Sanner.