Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen Solberg legger frem forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021

Finansminister Jan Tore Sanner holder finanstalen i Stortinget.

Følg pressekonferansen fra klokken 10.00 i videovinduet øverst.

ALT OM STATSBUDSJETTET 2021: Følg Nettavisenes nyhetsstudio her

- Alt blir bra, har det stått på fortau og tusenvis av vinduer landet over. Hver dag er vi et skritt nærmere en vaksine, en mer normal hverdag. Det tærer på med sju måneder i unntakstilstand. Vi blir stadig minnet på hvor skjør situasjonen. Å hindre nye smitteutbrudd er antagelig den viktigste jobben, langt inn i neste år, sa Sanner innledningsvis på pressekonferansen.

Les også: Redusert avgift på alkoholfrie drikkevarer med mindre sukker

- Det er et ord som går igjen, usikkerhet. Vi må ha privat næringsliv med på laget for å ri av stormen. Med budsjettet for 2021 forsterker regjeringen arbeidet med å styrke norsk økonomi. Vi skal ta Norge ut av koronakrisen. Vi skal gå de langsiktige utfordringene i møte, sa Sanner videre.

Flere mål

Finansministeren snakket om flere mål som regjeringen ønsker å oppnå med det nye statsbudsjettet. Han nevnte spesielt at det er viktigere enn noensinne å sikre flere arbeidsplasser.

- Vi må flere inn i arbeidslivet, fortalte Sanner.

Han fortalte at budsjettet legger opp til at oljeinntektene skal være på 313 milliarder kroner.

Sanner nevnte også at vi kommer til å reise mindre og være mer på hjemmekontor, på grunn av hvordan koronapandemien har rammet norsk næringsliv. Sanner var helt klar på at næringslivet også må gjøre det de kan for å være levedyktige fremover.

Finansministeren gikk innpå skattene skal kuttes enda mer, både selskaps- og formueskatt.

Les også: Så mye dyrere blir biler i 2021

Dette har imidlertid ikke falt i god jord hos Ap-leder Jonas Gahr Støre.

- Selv i krisetid prioriterer regjeringen å gi gavepakker til de rikeste framfor å få folk i jobb, forhindre velferdskutt i kommunene og å bedre situasjonen for vanlige folk. Dette er intet mindre enn en skatteskandale, sier Gahr Støre til NTB.

Finansministeren hevdet fra talerstolen i Stortinget at hver familie vil spare 14.000 kroner i skatt neste år, hvis statsbudsjettet 2021 blir banket gjennom.

Jernbane

Sanner var helt klar også på at regjeringen prioriterer samferdelsel svært høyt.

- Vi har brutt opp monopoler for å gi folk et bedre reisetilbud, sa Sanner.

Han snakket om at regjeringen har gitt jernbanen et løft siden 2013. Finansministeren var også inne på målet om å skape en «grønnere fremtid».

- De norske klimautslippene går ned for fjerde år på rad, fortalte Sanner.

Les også: Så mye dyrere blir alkohol, tobakk, drivstoff og strøm i 2021

- Klimapolitikken vår er også markedet for grønn økonomi, la han til.

Finansministeren snakket også om at det skal være attraktivt å velge bil med nullslippsteknologi, og at ambisjonen er at alle kjører slike biler etter 2025.

Barn og inkludering

Sanner kom også innpå hvordan de skal bruke midler på barn og unge.

- Vårt mål er at ni av ti skal fullføre videregående skole, sa finansministeren.

Det var også et uttalt mål om å utdanne flere lærerspesialister, og personell innen IKT-utdanning.

- Vi foreslår å bevilge midler til 2000 plasser i høyere yrkesutdanning, fortalte Sanner.

Dette er et foreslått mål for å få Norge ut av koronakrisen på en best mulig måte, fortalte finansministeren videre. Sanner snakket om hvor viktig det er å sørge for barns beste, uansett bakgrunn og ressurser.

Les også: Ekspertenes råd: Her er de rimeligste pendlerstrøkene utenfor Oslo (+)

- Når arbeidsmarkedet er vanskelig, er det ekstra vanskelig for de med hull i cv-en, sa Sanner, og påpekte at det vil økes bevilgninger for å gjøre noe med dette.

Finansministeren hadde en lang tale om hvor viktig inkludering er, og hevdet at god inkluderingspolitikk blant annet handler om å få flere innvandringskvinner ut i arbeidslivet, men også få flere til å lære seg språket og kunne øke sin kompetanse.

Sanner var krystallklar på at det nye statsbudsjettet skal bidra i kampen for å redusere fattigdom og ulikheter.

- Vi må bevare tryggheten og tilliten i samfunnet vårt. Vi må ha et samfunn som hjelper folk på beina. Helsesektoren fortjener all applaus de har fått, men de trenger penger! Vi foreslår å sette av 11 milliarder kroner, sa Sanner.

Helsetjenestene

Dette er penger som skal til smittevernberedskap og vaksiner, blant annet, fortalte finansministeren. Det omfatter blant annet 3,8 milliarder kroner til innkjøp av vaksine mot koronaviruset.

3,5 milliarder kroner settes av til å dekke ekstraordinære kostnader ved sykehusene, for eksempel innkjøp av smittevernutstyr. I tillegg kommer ekstra støtte til smittesporing og testing ved grenseoverganger.

I høst ble det opprettet 100 midlertidige stillinger for leger i spesialisering (LIS), som følge av pandemien. Regjeringen vil at ordningen skal videreføres neste år, og setter av 128,5 millioner kroner til dette.

Politi og forsvar

Sanner sa at 400 midlertidige stillinger i politiet, som ble opprettet i starten av koronapandemien for å opprettholde grensekontroll og andre oppgaver, nå foreslås å gjøre permanente.

- Vi foreslår å øke budsjettet for at det blir flere stillinger i politiet, sa Sanner.

I forslaget ønsker regjeringen å gi 477,8 millioner kroner for å gjøre stillingene permanente. Bevilgningen foreslås som en varig økning. Sanner var også innom Norges rolle internasjonalt fremover.

Les også: Koronatiltak: Politidirektoratet får ansette inntil 400 politifolk

- Norske allierte skal trene og samarbeide med internasjonale styrker. Vi vil også være berørt av hvordan andre kamper på internasjonale arenaer utspilles, og vi må derfor være til stede. Det er vår plikt å motarbeide polarisering og krefter som vil ødelegge det liberale demokratiet. Norge skal videreføre målet om en prosent BMI til dette, sa Sanner.

- Stilles til ansvar

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik var imidlertid ikke fornøyd med det hun hørte.

- I løpet av Solberg-regjeringens tid har det blitt enda flere uføre. I løpet av åtte år har de rikere blitt enda rikere. Nå fra 1. januar skal de kutte støtten til de som har blitt arbeidsledige under koronakrisen, var noe av det Tajik sa.

Sanner fortalte at han også er bekymret for ulikhet, og gjentok at de derfor ønsker å bruke mer penger for at barn og unge fullfører skolen.

Les også: Skandale-motorveien skal sluttføres - dette er veiene som skal bygges i 2021

Tajik svarte imidlertid blant annet at regjeringen ikke «kan dokumentere enn eneste ny arbeidsplass på åtte år».

Pandemien har satt dype spor

- Koronapandemien har gitt det dypeste tilbakeslaget i norsk økonomi i etterkrigstiden, sa finansminister Jan Tore Sanner på morgenkvisten på onsdag.

De seneste månedene har riktig nok aktiviteten tatt seg opp igjen, men det er ifølge regjeringen fortsatt stor usikkerhet om utviklingen fremover.

Vi er derfor i en spesiell situasjon, nå som finansministeren legger frem tallene for hva som er foreslått i stats- og nasjonalbudsjettet for 2021. Det vi vet foreløpig er at foreslått oljepengebruk i 2021 er anslått til 313,4 milliarder kroner. Det tilsvarer 3,0 prosent av oljefondet ved inngangen til året, ned fra 3,9 prosent i år. I år anslås oljepengebruken til 404 milliarder kroner.

Regjeringen anslår også at den registrerte arbeidsledigheten vil gå ned fra 4,9 prosent i 2020 til 3,1 prosent i 2021.

Et statsbudsjett er ikke akkurat «bare noen løse ark»:

Kommentarer til denne saken