Ingen av dem som går på dagpenger, får opptjent feriepenger til neste år. Det vil ikke regjeringen gjøre noe med. Det skriver Frifagbevegelse.

Noe av det første regjeringen til statsminister Erna Solberg gjorde i regjering, var å fjerne feriepenger for dem som går på dagpenger.

Les også: De som tjener under 75.000 kroner skal ikke få fem øre under koronakrisen

Vedtaket ble fattet allerede i 2014, og ble gjeldende fra 2015. Det første året Staten sparte penger på dette, var altså i 2016, skriver Frifagbevegelse som opplyser at regjeringen regnet med å spare en milliard kroner alene på dette det første året.

Vil ikke gjeninnføre

Arbeiderpartiet har allerede varslet at de vil foreslå et anmodningsvedtak i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett i Stortinget, som ber regjeringen gjeninnføre feriepenger for dagpenger.

Les også: «Full lønn under permittering» er en bløff og mange kan tape titusenvis av kroner

Det kan få flertall hvis Fremskrittspartiet støtter forslaget, som en Frp-statsråd foreslo i sin tid. Regjeringen kommer imidlertid ikke til å gjeninnføre det, bekreftet arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i Stortinget nylig.

Si gjerne din mening i avstemningen før du leser videre. Artikkelen fortsetter under.

- Vi har ingen planer om å foreslå noen endringer i regelverket for feriepenger for ledige eller de på dagpenger. Den endringen ble gjort i 2015, og vi står for den, sa Røe Isaksen på et direkte spørsmål fra stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap).

Les også: Dagpenger, skatt og rettigheter under permittering i koronakrisen

- Dobbel straff

Rigmor Aasrud, fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, mener de som mister jobben og må over på dagpenger blir dobbelt straffet.

- Mange opplever å miste en del av lønna i år. Så får de en dobbel straff gjennom å miste feriepenger for neste år. Vi er opptatt av at det skal være en bedre byrdefordeling mellom arbeidstakere og arbeidsgivere sier Rigmor Aasrud til Frifagbevegelse.

Les også: Dette skjer med feriepengene hvis du blir permittert

Hvem kan få dagpenger?

For å ha krav på dagpenger må du har fått redusert arbeidstiden din med minst 50 prosent

Det er også krav til at du har tjent mer enn 1,5 G (grunnbeløp i folketrygden) det siste kalenderåret. G er fra 1.5.2018 på 96.883 kroner, slik at 1,5 G er 145.325 kroner. Eller du må ha tjent minst 3 G (290.649) i løpet av de siste tre kalenderårene.

Du må være registrert som arbeidssøker, og sende meldekort hver 14. dag. Meldekortet kan sendes elektronisk.

Les også: Tobarnsmoren Marit (45) var bestandig sliten. Så tok hun grepet som endret alt: – Livet mitt forandret seg (+)

Du må være reell arbeidssøker, altså at du aktivt søker arbeid, og holder CV-en oppdatert på nav.no.

Du må bo eller oppholde deg i landet

Du kan som hovedregel ikke skal være skoleelev eller student

Du kan ha rett til dagpenger også i disse tilfellene:

  • Er permittert helt eller delvis
  • Etablerer egen virksomhet
  • Er blitt arbeidsløs pga konkurs
  • Er EØS borger på visse vilkår
  • Er en nydimmitert vernepliktig

Les også: Investere i bolig? Ekspertene er ikke i tvil om hvilke Oslo-områder du bør gå for (+)

Dette får du i dagpenger

Hvor mye du får utbetalt i dagpenger er avhengig av dagpengegrunnlaget ditt. Dagpengegrunnlaget består av arbeidsinntekt og eventuelle folketrygdytelser du fikk utbetalt i siste kalenderår (fjor), eller gjennomsnittet for de tre siste årene før du søkte om dagpenger.

Disse stønadene teller med i dagpengegrunnlaget: Dagpenger, foreldrepenger ved fødsel og adopsjon, omsorgspenger, opplæringspenger, pleiepenger, svangerskapspenger, sykepenger.

Dagpengene er 2,4 promille av dagpengegrunnlaget. Dette gis for fem dager i uken, slik at dagpengene er 12 promille (1,2 prosent) per uke. Dette tilsvarer i gjennomsnitt 62,4 prosent av tidligere inntekt før skatt (antall hverdager varierer noe år for år).

Les også: Andreas (27) tjener penger på å gå turer. Dette er stedene han mener du bør reise til i år (+)

Dagpenger beregnes ikke av inntekter som er større enn 6G, det vil si 581.298 kroner. Maksimal dagpengeutbetaling blir dermed 362.730 kroner per år.

Forsørger du barn under 18 år, får du 17 kroner per dag for hvert barn fem dager i uken.

Regn ut selv hva du får i dagpenger med Dagpengekalkulatoren