Fore en drøy måned siden kunne staten innkassere 62 millioner kroner på det første kvotesalget, skriver Dagens Næringsliv.

Siden 2013 har Norge fått tildelt karbonkvoter fra EU, men som EØS-medlem har det ikke bare vært enkelt å bli knyttet til auksjonsplattformen der disse kvotene handles. Først i år var alt klart for å begynne å selge. Og mens tiden har gått, har prisene steget.

Les også: Grønn Ungdom og flytrafikken - bare en vits?

– Noen ganger har man flaks, og Norge har hatt det til gagns, sier kabonanalytiker Ingvild Sørhus i Refinitiv.

Med en åpen salgskanal, kan regjeringen legge inn 6,7 milliarder mer på inntektssiden i statsbudsjettet. I revidert nasjonalbudsjett er det bare planlagt å selge halvparten så mange kvoter som det opprinnelige budsjettet la opp til, og inntektene er justert ned til 4,6 milliarder.

Les også: Grønn Ungdom vil innføre kvote på tre flyreiser i året

– Det er god muligheter for at inntektene blir større enn budsjettert, sier Sørhus. Prisene har nemlig steget ytterligere de siste ukene.

Pengene fra kvotesalg er ikke øremerket til noe bestemt formål i statsbudsjettet, men går inn i den store potten, opplyser Finansdepartementet.

Les også: Norge kan tjene milliarder på forsinket kvotesalg