Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen venter trangere tider i 2021

Regjeringen varsler strammere statsbudsjett for 2021 som følge av forventninger om 16 milliarder kroner i økte utgifter og reduserte inntekter.

Det kommer fram i statsbudsjettet for neste år, der regjeringen tegner et bilde av trangere tider i vente, skriver Aftenposten.

«Fremskrivingene viser at utgiftene øker kraftig og inntektene utenom skatter og avgifter reduseres betydelig de nærmeste årene. I 2021 svekker dette isolert sett budsjettbalansen med over 16 mrd. kroner sammenlignet med budsjettforslaget for 2020», heter det i budsjettforslaget for 2020.

Les også: Bondevik knuser Solberg i skattelettelser: – Dette er ingen borgerlig regjering

Ifølge regjeringen er det økte utgifter i folketrygden og bortfall av engangsinntekter fra salg av klimakvoter i 2020 som er med på å forklare svekkelsen.

– Vi treffes nå av to bølger samtidig. Eldrebølgen slår nå samtidig som perioden med innfasing av oljeinntekter er forbi. Dette betyr at det blir vanskelig å love nye større utgifter over budsjettet, uten å si hvor du skal ta pengene fra, sier Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim.

Les også: Skulle effektivisere Helsedepartementet - fikk økte kostnader og ingen effekt

Nederst i en tabell på side 50 i Nasjonalbudsjettet står det svart på hvitt at Folketrygden i løpet av ett år har fått økt sine forpliktelser til alderspensjon med 366 milliarder kroner.

Det betyr at staten hver eneste dag får økt sine pensjonsforpliktelser med over én milliard kroner. Dette kommer i tillegg til den kraftige økningen i uføretrygd. Les mer i saken: Slår alarm om oljefondet: Oljeinntektene vil ikke være store nok

Mer enn hele oljefondet

Folketrygdens totale forpliktelser til alderspensjon vil ved nyttår være 9088 milliarder kroner.

- I tillegg har staten forpliktelser til uføre- og etterlattepensjoner i folketrygden og til opptjente rettigheter i Statens pensjonskasse. Ved utgangen av august 2019 utgjorde forpliktelsene i Statens pensjonskasse samlet sett om lag 910 mrd. kroner, skriver Regjeringen.

Statens totale forpliktelser utgjør nå ganske nøyaktig 10.000 milliarder kroner.

Dermed er statens forpliktelser høyere enn Oljefondets totale markedsverdi - selv om fondet de siste året har hatt en fantastisk utvikling. Oljefondets markedsverdi er økt fra 8243 til 9700 milliarder på et år, delvis grunnet svakere kronekurs som blåser opp verdien.

Reklame

Kun 3 timer igjen: Her får du oversikt over alle salgene