Ifølge Europower gikk Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen tirsdag svært langt i å si at selskapet ikke vil kaste seg inn i konkurransen om å bygge ut havvind i Nordsjøen – med mindre statens subsidieordning utvides kraftig.

– Det er summen av alt. Du har maksprisen, total støttebeløp, indekseringsreglene og avregningsreglene. Summen av de fire må bli bedre, for at det skal bli realistisk å by på dette. Men det er ikke slik at det er én løsning for hvordan dette kan forbedres, sa Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Beskjeden kommer kort tid etter at Equinor la sitt eget havvindprosjekt på hylla.

Rundt 20 milliarder i statlig støtte

Verken NVE eller Regjeringen legger skjul på at det første havvindprosjektet i Nordsjøen ikke vil være lønnsomt.

Les også: NVE slakter offentlig rapport: «Lite realistisk», «svært ambisiøst», «lite sannsynlig» og «vil ikke bli realisert»

Regjeringen ønsket i utgangspunktet å garantere for en strømpris på 66 øre uten moms, og bruke opp til 15 milliarder kroner over 15 år for å realisere det første havvindprosjektet.

Tallene er riktignok før en inflasjonsjustering fram til anleggene kommer i drift. Reelt er det snakk om en strømpris på over én krone inkludert moms, og et totalt støttebeløp på rundt 20 milliarder kroner.

Les også: Havvind skulle være lønnsomt: Nå vil staten betale titalls milliarder i subsidier

Har allerede åpnet for å øke støtten

I forslaget til regjeringen sendte til Stortinget om å inngå avtale om statlige subsidier, kom det fram at regjeringen var ytterst usikker på egne anslag på hvor mye støtte som ville være nødvendig.

De hadde tatt utgangspunkt i NVE-anslag basert på svært gamle tall, og utdaterte forutsetninger. NVE hadde regnet med videre nedgang i kostnader, mens det i stedet de siste årene har blitt vesentlig dyrere. Norge skal også bygge på en dyrere måte enn det meste som er bygget før.

I etterkant har derfor olje- og energiminister Terje Aasland skrevet brev til stortinget der han åpner for at garantiprisen kan bli 90 øre, fremfor 66 øre. Det er en økning på 36 øre.