Det melder Dagens Næringsliv. Modellen legges fram fredag.

Støtten skal gis til bedrifter som henter tilbake ansatte som var registrert som permittert hos Nav 28. mai, når de ansatte er sysselsatt i bedriften per 31. august. De ansatte må tilbake i en minst like høy stillingsbrøk som før permitteringen, og bedriftene får ikke støtte hvis de permitterer ansatte på nytt i ordningens levetid.

15.000 kroner

Bedrifter med et omsetningsfall på minst 30 prosent får støtte på 15.000 kroner per permittert som hentes tilbake. Hvor stort beløpet blir, avhenger av bedriftens omsetningssvikt i støttemåneden. Det gis ikke støtte for omsetningsfall lavere enn 10 prosent.

Les også: Bent (62) taper enorme beløp: Vedum oppfordrer til opprør mot politikerne

– Det er viktig å unngå at folk blir stående for lenge utenfor arbeidslivet, for da er det vanskelig å komme inn igjen. Lønnsstøtten skal bidra til at bedrifter tør å ta inn permitterte selv om sommeren er usikker, sier finansministeren.

Les også: Derfor er ikke krisepakker alltid en god løsning på en økonomisk krise

Prislapp på 4 milliarder

Stiftelser og frivillige organisasjoner uten næringsvirksomhet mottar 10.000 kroner i måneden for hver permittert som hentes tilbake.

Det gis støtte for juli og august, og ordningen vil ha en ventet prislapp på 4 milliarder kroner. Både LO og NHO har tatt til orde for lønnstilskudd for å få permitterte raskere tilbake i jobb. Det samme har Arbeiderpartiet.

Les også: Krisepakke for museene kommer fredag

Også hovedorganisasjonen Virke har ønsket seg en lønnskompensasjon.

– Fire av ti av våre medlemmer sier de har oppgaver som de permitterte kunne gått i gang med, men at de ikke har råd til å ha dem på jobb nå. Derfor håper vi på en god modell fra regjeringen hvor kompensasjon av lønnskostnader og lønnstilskudd blir en del av støtteordningen, uten at arbeidsgiver må bære hele kostnaden, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen.

Søknadsportalen for den nye ordningen åpnes etter planen i løpet av september.

Det gis støtte for juli og august, og ordningen vil ha en ventet prislapp på 4 milliarder kroner. Både LO og NHO har tatt til orde for lønnstilskudd for å få permitterte raskere tilbake i jobb. Det samme har Arbeiderpartiet.