Regjeringen legger ut et nytt anbud med konkurranse om rutene på kortbanenettet.

Det nye er at maksimaltaksten halveres.

– Vi skal få ned prisen på kortbanenettet og makstaksten skal halveres, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) er glad for onsdagens nyhet.

– Dette er en stor dag for Regjeringen og flypassasjerer i Norge, og vi følger med dette opp løfter fra Hurdalsplattformen, sier Nygård.

Regjeringens forslag får støtte fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) og leder Arild Hermstad.

– Vi mener det er på sin plass, fordi prisene er blitt skyhøye. I Øst-Finnmark opplever vi en stor krise med situasjonen med Russland, og de blir veldig isolert. Vi mener dette er godt begrunnet, sier Hermstad til Nettavisen.

Samtidig mener de at det må stilles klimakrav. De ønsker å fase inn elfly raskere, og at prisene må økes på flyreiser der det finnes alternativer, slik at klimaeffekten samlet sett ikke blir negativ. Det gjelder særlig flygninger i Sør-Norge, der man også kan ta tog eller buss.

– Er det å gjøre det dyrere for folk flest å fly god politikk i et valgår?

– Det viktigste er å ikke øke utslippene samlet. Om regjeringen har andre alternativer som sørger for å ikke øke utslippene er vi åpne for det, sier Hermstad og minner om at strekninger som Oslo-Bergen er mulige å reise med tog, mens det tilsvarende ikke finnes overalt i Nord-Norge.

Samtidig ønsker han at prisene skal settes ned på annen kollektivtrafikk, og viser til at MDG har foreslått en nasjonal kollektivbillett til 500 kroner.

Prisene skal ned

Samferdselsminister Nygård presenterte sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) opplegget for konkurransen om rutene på kortbanenettet, de såkalte FOT-rutene.

– Billettprisene er høye og det skaper utfordringer for folk. Vi har bestemt at prisene på kortbanenettet skal kraftig ned, sier Vedum.

– Derfor halverer vi nå makstaksten på kortbanenettet, sier finansministeren.

Prisen på de ulike rutene vil variere, men fellers for alle er at maksimaltakstene skal halveres, går det fram av pressemeldingen.

– Det vi kan si er at alle skal få en lavere pris på billetter på kortbanenettet, sier samferdselsministeren.

– Ikke verstingene

Heller ikke Natur og ungdom er spesielt negative til det nye forslaget fra regjeringen.

Gytis Blaževičius er nestleder i organisasjonen, og sier at andre flyreiser er mer negative for klimaet.

– Det er ikke flyreisene i distriktene som er verstingene når det gjelder forurensning. Det er reisene mellom storbyene, der det går tog, sier Blaževičius til Nettavisen.

Han understreker også at organisasjonen er opptatt av at folk skal kunne bo over hele landet, og at de håper det vil bygges mer klimavennlig infrastruktur i distriktene i tiden framover.

Får støtte fra Høyre

Regjeringen får støtte for politikken sin av sin argeste konkurrent om regjeringsmakten, nemlig Høyre.

Liv Kari Eskeland er medlem av transportkomiteen på Stortinget for Høyre, og mener dette er en god idé.

– Vi har sett helt ublue priser, spesielt i nord, den siste tiden. Vi hilser dette veldig velkommen, sier Eskeland til Nettavisen.

Og fortsetter:

– Når det koster mer å fly internt i Troms og Finnmark enn det gjør å reise til Syden, er noe hakkende galt. Jeg er glad for at regjeringen tar et slikt grep.

– Men hva med klimaaspektet her?

– Spørsmålet er om flyene blir flyt mer opp, i stedet for at man velger å sette seg i bilen for å kjøre over lange distanser. Det blir ikke automatisk flere fly på vingene av dette. Det å fylle opp tomme flyseter, er god klimapolitikk.

Dette er de viktigste endringene:

  • Den maksimalt dyreste billettprisen blir halvert.
  • Flyruta Stord-Oslo tas inn i ordning.
  • Setekapasiteten økes.
  • Tidligere landinger i Bodø fra Helgeland, med muligheter for dagsreiser til universitetssjukehuset i Tromsø.
  • Endret rutestruktur og ny kortbanerute i Finnmark og Nord-Troms.

Skattebetalerne får regning

Flyselskapene som konkurrerer om rutene vil få statsstøtte. Og størrelsen på denne er nettopp en av kriteriene selskapene konkurrerer om.

– Vi kan ikke si hvor mye det vil koste, for nå skal flyselskapene konkurrere. Men vi bruker penger på dette, akkurat som vi gjør med jernbane på Østlandet, sier Vedum.

Han mener det er viktig å prioritere kortbanenettet.

– Dette er god distriktspolitikk. Mange steder i nord er avstandene store, og da er det viktig med kortbanenettet, sier Vedum.