Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen vil ikke selge seg ned i Telenor

- Fullmakten har vært ubenyttet og regjeringen ser etter en helhetlig vurdering ikke behov for å forlenge den, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Siden 2015 har regjeringen hatt fullmakt til å kunne redusere statens eierskap i Telenor fra 53,97 til 34 prosent. Nå melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding at det ikke er aktuelt.

- Fullmakten har vært ubenyttet og regjeringen ser etter en helhetlig vurdering ikke behov for å forlenge den, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Begrunnelse for eierskapet i Telenor, er ifølge departementet er å opprettholde et ledende teknologi- og industriselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

- Ved eventuelle forslag om industrielle transaksjoner som kan innebære en reduksjon av statens eierandel i Telenor, vil regjeringen vurdere dette på vanlig måte og eventuelt forelegge saken for Stortinget, heter det videre.

Les også

Regjeringen vil selge aksjer for 46 milliarder kroner

Ny eierskapsmelding

Pressemeldingen kommer i forbindelse med at regjeringen i dag legger frem en ny eierskapsmelding.

- Regjeringen ber ikke Stortinget om nye fullmakter til å redusere statens eierskap. Rammene for statens eierutøvelse, som har ligget fast siden tidlig på 2000-tallet, videreføres, heter det videre i pressemeldingen.

Regjeringen har fullmakter fra Stortinget til å redusere statens eierskap helt eller delvis i Ambita AS, Baneservice AS, Mesta AS og Entra ASA, og disse videreføres. I Entra er eierskapet allerede redusert gjennom børsnotering og salg av aksjer.

- I forbindelse med statsbudsjettet for 2020 ba regjeringen Stortinget om fullmakt til helt eller delvis salg, eventuelt avvikling, av GIEK Kredittforsikring AS. Det kan bli aktuelt å redusere eierandeler i andre selskaper, for eksempel dersom behovet for statlig eierskap i et selskap faller bort. I så fall vil regjeringen komme tilbake til Stortinget, heter det videre i pressemeldingen.

Reduksjoner i statens eierskap gjennomføres kun, ifølge departementet, dersom det er økonomisk gunstig for staten. Hvordan og når eventuelle reduksjoner gjennomføres vil avhenge av selskaps- og markedsmessige forhold.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken