Av Anders Kleve Svela, Senior Fuel Product Manager, Circle K

Dette foreslås primært for å få palmeolje vekk fra drivstoffet i det norske markedet.

Vi i Circle K er enige med regjeringen i at palmeolje ikke har noe i drivstoffet å gjøre.

Les også: Senterpartiet vil senke drivstoffavgiftene

Derfor har Circle K aldri brukt palmeoljebasert biodrivstoff. En stor andel av det biodrivstoffet Circle K leverer, er basert på slakteavfall, brukt frityrolje og norsk skogsavfall. Såkalt avansert biodrivstoff.

Dessverre så er det ikke bare palmeolje som treffes av den avgiften regjeringen ønsker å innføre.

Avgift får konsekvenser

Alt biodrivstoff, inkludert avansert biodrivstoff basert på slakteavfall, brukt frityrolje og norsk skogavfall, vil få full avgift.

Ruter alene estimerer at avgiften vil koste dem 95 millioner kroner i året, og vurderer derfor å gå tilbake til fossil diesel, ifølge en artikkel i Aftenposten.

I løpet av de siste par årene har Circle K brukt store ressurser på å fremme bruken av 100 prosent avansert biodrivstoff i tungtransporten.

Les også: Konkurransetilsynet etterforsker bensinstasjonene

Tilbakeslag for miljøet

Med regjeringens forslag til avgift, vil prisen på avansert biodrivstoff gå opp med over tre kroner per liter. Da forsvinner kundene. Og når kundene forsvinner blir også tilbudet borte.

Dette vil være et tilbakeslag for miljøet der økte CO2-utslipp blir konsekvensen.

Vi støtter regjeringens ambisjon om å få palmeoljen vekk fra drivstoff i Norge, men samtidig må regjeringen jobbe for å fremme avansert biodrivstoff.

Foreslått avgift treffer feil

Dessverre så treffer den foreslåtte avgiften feil når også avansert biodrivstoff blir rammet.

Full avgift på alt konvensjonelt biodrivstoff, som palmeolje og annet biodrivstoff laget av jordbruksprodukter, treffer riktig i forhold til regjeringens ambisjon. Det avanserte biodrivstoffet, laget av rester og avfall, må fortsatt ha avgiftsfritak - slik det er i dag.

Da trenger ikke Ruter å gå tilbake til fossil diesel.

Først da vinner miljøet.