«Norge mot 2025»-utvalget la frem sin rapport torsdag, et utvalg som skulle se hvordan Norge skal tilpasse seg inn mot 2025, i kjølvannet av korona-pandemien.

Blant tiltakene som blir foreslått er å fjerne taxfree-ordningen. Men utvalget anbefaler også regjeringen å skrote elbilsubsidiene, og gir en rekke grunner til det.

Les også: Ber folk om å ikke lade om morgenen etter skyhøye strømpriser - men har elbilen skylden?

Subsidiene tapper nemlig statskassen for omtrent 18 milliarder kroner per år, og utvalget, ledet av Jon Gunnar Pedersen, viser til at de billige elbilene har mange andre ulemper også.

«De lave elbilprisene i Norge kan altså ha resultert i at vi har flere og tyngre biler i Norge, og at andre miljøvennlige transportmetoder er tatt i bruk i mindre utstrekning enn det som er ønskelig», skriver utvalget blant annet.

Les også: Raser mot dobling av bompengene for elbiler i Oslo: - Bakvendt miljøpolitikk

Negative effekter

De viser også til at støtten fører til andre negative effekter ved bilbruk som kø, støy og ulykker. De mener avgiftsfritakene på elbiler trolig også har ført til økt bilbruk blant annet på bekostning av andre miljøvennlige fremkomstmetoder som gåing, sykling og kollektivtrafikk.

De viser også til at subsidiene har en ugunstig fordelingseffekt, fordi de største subsidiene går til en liten gruppe husholdninger som kjøper dyre biler, mens regningen tas av fellesskapet.

Les også: Kjetting-Jan sjokkert av Høyres skatteforslag: – Jeg måtte ta meg en skarp whiskey

«Kostnaden ved å stimulere til utslippsreduksjoner gjennom subsidier for å øke etterspørselen etter klimavennlige alternativer vil normalt overstige kostnaden ved bruk av utslippsprising. Finansdepartementet har for eksempel beregnet at de sam- lede avgiftsinsentivene til elbiler utgjør 10 000– 15 000 kroner per tonn CO2.» står det i rapporten.

Vil fjerne taxfree

I rapporten oppfordrer utvalget ellers altså å fjerne taxfreeordningen.

Les også: Utvalg vil fjerne taxfree-ordningen

– Taxfree-ordningen undergraver det norske avgiftssystemet og den norske alkohol- og tobakkspolitikken, øker tilgjengeligheten og forbruket av alkohol og tobakk, og utfordrer Vinmonopolets stilling, skriver utvalget i rapporten , som leder Jon Gunnar Pedersen overleverte til finansminister Jan Tore Sanner (H) torsdag, til NTB.