– Jeg synes programmet så tynt ut. Man finner vel ikke så mye lettere temaer.

Det er reaksjonen til tidligere fylkespolitiker Trond Birkedal på spørsmål om det faglige programmet under Nordland Høyres studietur til foten av Alpene.

De siste dagene har Nettavisen fortalt at fylkespolitikere i Nordland har brukt en gullkantet og raus støtteordning til å reise på studieturer til USA og Italia, betalt for med hundretusenvis av skattekroner.

Regningene betales gjennom partigruppenes gruppestøtte, en tilskuddsordning til politiske grupper som holdes utenfor offentlighet i nesten alle fylker.

I Nordland kan man derimot få innsyn gjennom fylkeskommunen, og Nettavisen kan derfor fortelle at også Høyres gruppe på fylkestinget har vært på studietur. I 2016 besøkte de München i Tyskland og Salzburg i Østerrike.

Turen kostet ca 130.000 kroner, inkludert fly, hotell og diett.

Mer fri enn fag

I løpet av turen, som gikk fra en onsdag til en søndag, hadde de åtte deltidspolitikerne 1,5 dag med faglig opplegg. Programmet var som følger:

Onsdag:

  • Fly, Bodø-Oslo og Oslo-München. Framme i München cirka kl. 12:20.
  • Ingen faglig opplegg ut dagen.

Torsdag:

  • 10:00-14:00: Møter med det norske konsulatet i München, det Tysk-norske handelkammeret og en professor ved et teknisk universitet.
  • Fra 14:00 var det ifølge programmet tid for «egenvalgt kulturopplevelse».

Fredag reiste gruppa over grensa til Salzburg i Østerrike. Her hadde de møter fra 11:00 til om lag 17:

  • Møte med turistnæringen om markedsføring og hvordan bygge en turistnæring.
  • Møte med turistsjefen i Salzburg med lignende tema som forrige møte.
  • Besøk i et Red Bull-eid flymuseum og besøk hos et opplæringssenter for ungdom.

Lørdag:

  • Ingen program.

Søndag:

  • Ingen program. Fly til Oslo 15:35.

Flere representanter brukte fridagen på lørdag til å dra på fotballkampen mellom 1860 München og FC Nürnberg, som her er dokumentert på Facebook av Beate Bø Nilsen, som nå er gruppeleder for partiets fylkestingsgruppe. Billettene betalte de selv.

– Ser tynt ut

Tidligere fylkespolitiker for Frp, Trond Birkedal, reagerer på det han kaller et «lett» program.

Han er i dag kommentator hos Stavanger Aftenblad og har tidligere kritisert kommune- og fylkespolitikere for å overfinansiere seg selv, i en kommentar i Aftenbladet.

Det meste av fylkeskommunenes ressurser går til videregående skole, fylkesveier, offentlig transport og tannlegetjenesten. Skal man forsvare en tur som den Høyre var på, må man lære mer om kjernearbeidet til fylkeskommunen, mener han.

– Hvorfor har de ingenting om samferdsel eller kollektiv? Og noen timer i en flyhangar er det som skal dekke opplæring? Opplæring og samferdsel står for mesteparten av fylkeskommunens virksomhet. Fylkeskommunen driver ikke med noe forskningsvirksomhet, for eksempel, sier han til Nettavisen.


– Er du fylkespolitiker i Nordland og skal på studietur, bør det være svært faglig begrunnet, har han tidligere sagt i en NRK-sak der han etterlyser et klart regelverk for hva gruppestøtten skal brukes til.

Mener spareribs, øl og vin kl. 17 var «sen lunsj»

Under arbeidet med reiseregningene til Nordland, har Nettavisen gjennomgått et stort antall bilag som viser at politikerne alltid er nøye med å føre opp diettpenger på både korte og lange turer.

På studieturer har fylkespolitikerne rett på diettgodtgjørelse i etterkant etter standard satser. Måltider man blir påspandert skal trekkes fra. Under Høyres tur fikk de påspandert to måltider. Én lunsj og det som fremstår som en middag. Men her er det uenighet mellom deltagerne på Tyskland- og Østerrike-turen.

To i reisefølget førte opp måltidet, som ble betalt kl. 17:52, som en middag, mens resten definerte måltidet som en lunsj, som ga dem litt høyere diettgodtgjørelse.

Kvitteringen fra middagen viser at det ble bestilt blant annet hummersuppe og spareribs, samt syv glass vin og ni enheter øl.

Nettavisen har spurt Bø Nilsen hvorfor hun ikke førte opp måltidet som en middag på reiseregningen.

– For at jeg skal melde fradrag for en middag, må noen ha påspandert middag på meg eller lagt ut for middagen min og fått den dekket på sin reiseregning. Dette skjedde ikke.

– Derimot har jeg to fradrag for lunsj. Den ene fra Handelskammeret som spanderte lunsj på fylkestingsgruppa til Høyre i München. Den andre var en sen lunsj ble som ble dekket av gruppeleder. Han betalte 194 euro (tilsvarende kr. 1967) for åtte lette lunsjer med drikke. Det tilsvar 246 kroner per person, sier hun og legger til at gruppen spiste en sen middag for egen regning på kvelden.

På videre spørsmål om reisen legger hun til at hun selv dekket hotelloppholdet den siste natten lørdag til søndag, og at man tok en ekstra dag fordi det var utfordrende for enkelte å komme seg helt hjem til sine mindre hjemsteder i Nordland i løpet av lørdagen.

– Et bredt og godt program

Bø Nilsen svarer slik på kritikken fra Birkedal:

– Når et program lages for en komite- eller en gruppetur, velger man temaer man vil sette fokus på. Denne gangen var det regionsreform, lærlingprogrammer, smart by og reiseliv, og ikke samferdsel og kollektiv. Det har vi prioritert tidligere, sier hun og legger til at hun selv hadde utrolig godt utbytte av turen, sier hun.

– Programmet var veldig godt og dagsaktuelt for oss politikere i forhold til (sic) regionsreformen som var meget aktuelt i Norge og hvordan Tyskland løste sin regionsreform, kompetanse og yrkesopplæring/utvekslingsprogram for lærlinger som var aktuelt for Nordland, smarte byer – digitalisering i relasjon til prosjektet «Ny by – ny flyplass» i Bodø, energieffektivisering og fornybar energi, olje og gass og industri.

Fylkeskommunen har ikke ansvar for høyere utdanning, men Bø Nilsen mener fortsatt utdanning var relevant for en slik studietur:

– Nordland fylkeskommune er samarbeidspartner med universiteter i Nord-Norge, samt i de regionene de samarbeider med i utlandet. For oss var det derfor naturlig at vi besøkte et Universitet i München for å se på samarbeid med norske universitet, sier hun.

Til slutt sier hun at utviklingen av reiseliv har stort fokus i Nordland og derfor var det viktig for fylkespolitikerne å diskutere markedsføring og oppbygging av turistnæringen.

– Et meget bredt og godt program, med andre ord, konkluderer den nåværende gruppelederen.

– Hvordan fikk Nordland bedre politikk av denne turen?

– For meg som politiker økte det min kunnskap på de ulike fagfelter som jeg har tatt med meg i mitt arbeid på ulike nivåer i kommunestyret, formannskap, fylkesting, Nordland Høyre og i Høyre sentralt, svarer Bø Nilsen som sier hun kun kan snakke for seg selv.

– Kunnskapen har man tatt med seg i debatter, i saksbehandling, politiske innlegg og annet forberedende arbeid. Dette tar man med seg i politiske saker, som for eksempel regionsreformen, perspektivmeldingen, reiselivsstrategi for Nordland, politiske saker innen utdanning, grønt skifte, smart by konseptet, spørsmål, interpellasjoner og uttalelser, avslutter Bø Nilsen.