Fredag 21. juni er siste møtedag på Stortinget, og fra da går det 101 dager før Kong Harald står for den høytidelige åpningen av Stortinget som etter sedvane skjer «første hverdag i oktober».

I mellomtiden er det lokalvalg (som ikke har noe med Stortinget å gjøre), og det er altså 14 uker uten noen plenumsmøter i Stortinget. Sånn sett får Stortingets sommerferie lærerne til å virke som noen treller.

Men før de 169 representantene går ut i møteferien rekker de å vedta innstillingen fra Stortingets lønnskommisjon for ny godtgjørelse fra 1. mai. Siden 2012 har lønnen til stortingsrepresentantene økt fra 777.630 kroner til 987.997 kroner, når forslaget blir vedtatt.

- Kommisjonen har også i år valgt å foreta en regulering som tilsvarer årets frontfagsopgjør, tilsvarende 3,2 %, heter det i innstilllingen.

I og for seg er det ikke så mye å skrike opp over at Stortinget følger lønnsoppgjørene, men prosentuell vekst av en høy lønn gir mer penger enn tilsvarende av en lav lønn.

Siden vi lever av kroner og ikke prosenter, er det verdt å dvele litt ved:

  • Har du en million i lønn, gir 3,2 % lønnsvekst 32.000 kroner i lønnstillegg.
  • Tjener du derimot 400.000 kroner, blir lønnstillegget ditt bare 12.800 kroner.

(Det er derfor mange bedrifter opererer med flate tillegg - altså at alle får like stor kronetillegg - slik at lønningene blir utjevnet litt).

Og uansett er vi nå ikke langt unna at stortingsrepresentantene tjener dobbelt så mye som en norsk gjennomsnittslønn.

Kanskje er det noe av grunnen til at det folkelige opprøret mot bompenger kom så overraskende på de etablerte partiene. Bompenger føles annerledes når du har gratis stortingsgarasje, elbil og nær millionlønn - i forhold til å kjøre rundt i en eldre bensinbil og jobbe hardt for en langt dårligere lønn.

Våre fremste folkevalget er helt frikoblet fra hverdagen som de fleste i det private næringslivet opplever. I tillegg til god lønn og andre lukrative ordninger har Stortinget også statsansatte rådgivere og en solid administrasjon i ryggen.

Det samme gjelder for øvrig partiene, som i stadig større grad lever av offentlige tilskudd som de vedtar å gi seg selv fra Stortinget. I 2017 (siste år med tall) fikk eksempelvis Arbeiderpartiets sentrale partiorganisasjon 85,9 millioner kroner i statlig støtte. For Ap er også fagbevegelsen en stor bidragsyter.

Men også Fremskrittspartiet, som jo vil ha lavere skatter og mindre offentlig forvaltning, fikk 47,3 millioner kroner fra staten (og bare 7,5 millioner fra andre kilder).

Du kan lese mer her: Partifinansiering

Når Stortinget har millionlønn og partiene samler massiv statsstøtte, så svulmer også det politiske apparatet opp og blir en karrierevei. Det er spesielt farlig hvis våre folkevalgte lever i en helt annen verden enn velgerne som valgte dem.

Så vil mange innvende at topp-politikerne har krevende dager med mange reisedøgn for å være tilgjengelig på hjemmebane, og det er jo korrekt. Men man skal ikke ha flydd mye i Norge for å oppdage et slik er det også for veldig mange andre. «Fakirflyene» mellom Oslo og de store byene tidlig om morgenen demonstrerer hvor mange det er som bor et sted, og arbeider et annet.

Sett utenfra har Stortinget en antikvarisk arbeidsform, der hver sesjon slutter i et kaos av tidspress, mens man altså bevilger seg 101 dagers møtefri på sommeren. Skal man tenke nytt, er stikkordet en mer fleksibel arbeidsform, med videomøter, prosjektarbeid og distribuerte, elektroniske avstemminger.

Tidligere stortingsdirektør Ida Børresen har faktisk reist debatten om en mer fornuftig arbeidsform, så nå gjenstår det å se om Stortinget fanger opp ballen.

Men det skjer ikke før fredag, og da hender det heller ikke stort med arbeidsformen før Stortinget samles igjen i oktober.

PS! Hva synes du om millionlønn og 101 dagers møteferie om sommeren? Misunner du de 169 stortingsrepresentantene, eller tenker du at de nok arbeider hardt? Skriv et leserinnlegg!