Gå til sidens hovedinnhold

Rekord for Eckbo og Ødegård - håver inn på TV-selskap

Espen Eckbo og Kristian Ødegård har de to seneste årene tjent 30 millioner på produksjonsselskapet Seefood.

Eckbo og Ødegård ble for alvor kjent sammen med realityparodien Nissene på låven fra 2001.

De to parhestene eier 31 prosent hver av produksjonsselskapet Seefood TV, det samme gjør regissør Aleksander Herresthal. Målet for selskapet er å levere underholdning av god kvalitet.

Seefood står blant annet bak suksessen Kompani Lauritzen. Andre kjente produksjoner har vært Jul i Blodfjell, Asbjørn Brekke Show og På tur med Dag Otto. Produksjonen skjer i selskapets lokaler på Frogner i Oslo.

Les også: Knalltall for Atle Antonsen

Alt i banken

Og Seefood har også vært en økonomisk suksess. Årsberetningen viser at Seefood TV AS i 2020 omsatte for rekordhøye 117,4 millioner kroner, opp fra 102,2 millioner i 2019. Driftsresultatet bedret seg i perioden fra 14,6 millioner kroner til 16,4 millioner, det samme gjorde resultatet før skatt.

Men til tross for et godt resultat er midlene forsiktig plassert. Hele 38,1 millioner kroner stod ved utgangen av fjoråret i banken, en bortimot dobling fra året i forveien.

Seefood TV AS er eid gjennom Seefood Holding AS, som også eier Seefood Scene AS. Holdingselskapets inntekter og resultat for fjoråret er ennå ikke kjent, og de totale inntektene i Seefood-konsernet er altså enda større.

Les også: Er det ingen nedre grense for å lage TV-underholdning?

Over 70 millioner

Seefood-konsernet har i mange år vært en pengemaskin. En gjennomgåelse av Holding-selskapets regnskap for årene 2016-2019 viser et samlet resultat før skatt på 61 millioner kroner. Med fjorårstallene snakker vi om et samlet overskudd før skatt på rundt 75 millioner.

Seefood Scene AS omsatte i 2020 for snaue 5,5 millioner kroner, men det var en nedgang fra drøye 8,5 millioner året i forveien. Resultatet før skatt endte med et minimalt underskudd.

Selskapet hadde ifølge årsberetningen planlagt en rekke forestillinger i fjor, men de fleste ble kansellert på grunn av pandemien. Som kompensasjon fikk de utbetalt 1,8 millioner kroner fra Kulturrådet.

Les også: En nekrolog til minne om Ernst Øyvind Tvedt

Fakturerte 4 millioner

Daglig leder Trine Stubberud, som er Espen Eckbos kone og eier 5 prosent av selskapet, tok for 2020 ut 739.000 kroner i lønn fra Seefood TV AS,.

Styreleder Eckbo unnet seg verken styrehonorar eller utbytte sammen med de andre eierne. Men, eierne fakturerer Seefood for tjenester fra sine respektive foretak for produksjonene de er involvert i.

I 2020 utgjorde denne faktureringen 4,05 millioner kroner, opp fra snaue 3,5 millioner i 2019.

Nettavisen har prøvd å få tak i Trine Stubberud for en kommentar til fjorårstallene, uten å lykkes. Herresthal har ingen kommentarer overfor Nettavisen.

Les også: Ingen koronasmell for Linn Skåber - leverer kjemperesultat

Tilfredsstillende

I årsberetningen skriver styret at 2020 har vært et tilfredsstillende år, og at selskapets kapasitet har vært maksimalt utnyttet. Styret mener Seefood TV er godt posisjonert for å møte markedsutviklingen, et marked som er preget av økt konkurranse blant tilbydere av underholdning.

Koronapandemien har medført omfattende bruk av hjemmekontor, og arrangementene ble derfor tilpasset denne situasjonen. Pandemien ventes å påvirke driften også i 2021.

Det arbeider for øvrig 13 fast ansatte i produksjonsselskapet, men til sammen sysselsetter Seefood hele 56 årsverk. Det illustrerer det store antallet innleide personer, midlertidige ansatte.