Gå til sidens hovedinnhold

Rekordbot til Statoil

Statoil får et rekordstort forelegg på 80 millioner etter utblåsingen på Snorre A-plattformen. Men ingen Statoil-ansatte må i fengsel etter ulykken.

Boten etter Snorre A-uhellet i november i fjor er norgeshistorien største.

Forelegget omfatter manglende planlegging av tidligere stengt brønn og klargjøring av boring av sidesteg. Dette skjedde forut for den ukontrollerte gassutblåsningen hvor 216 personer svevde i livsfare på Snorre A.

Fire hovedpunkter
Fire sentrale punkter ramses opp i forelegget:

- Manglende etterlevelse av styrende dokumenter

- Manglende forståelse for og gjennomføring av risikovurderinger

- Flere brudd på krav til brønnbarrierer

- Mangelfull ledelsesinvolvering under planlegging

Det er tatt hensyn til at det var stor fare for tap av menneskeliv, miljøskader og økonomiske tap. Det er lagt til grunn at overtredelsene er skjedd under særdeles skjerpende omstendigheter.

Det er ikke funnet grunn til straff for enkeltpersoner, heller ikke funnet grunn til å straffe andre selskaper enn Statoil.

I verste fall kunne enkeltpersoner i Statoil blitt holdt rettslig ansvarlig, og kunne da risikert bøter og inntil to års fengsel.

Vil vurdere forelegget
Informasjonsdirektør Kristoffer Hetland i Statoil sier til TV 2 Nettavisen at selskapet nå vil vurdere forelegget.

- Vi tar statsadvokatens konklusjon til etteretning i denne omgang, og så vil vi bruke tid på å sette oss inn i premissene for avgjørelsen, sier Hetland.

Han peker på at Statoil internt har hatt en arbeidsgruppe som har sett på uhellet, og som har foreslått en rekke forbedringstiltak som allerede er iverksatt. Hetland ønsker ikke å sammenligne den interne arbeidsgruppens konklusjoner med statsadvokatens konklusjoner.

- Vi må sette oss inn i premissene for forelegget, og det er derfor for tidlig å gjøre en sammenligning nå, sier Hetland.

Det er gitt Statoil en 30 dagers frist for å ta stilling til forelegget.

«Blowout»
Gassuhellet ved Snorre A skjedde 28. november i fjor. 180 personer ble evakuert i en dramatisk redningsaksjon, da det ble klart at det boblet gass opp under plattformen.

I alt var det 216 personer ombord på plattformen, men etter at alle først var beordret i livbåtene, ble 36 personer igjen på plattformen for å forsøke å stoppe gasslekkasjen.

De andre kunne evakueres ene og alene fordi vindretningen var gunstig og blåste gassen bort fra plattformen.

Flere beredskapsbåter og et kystvaktskip ble beordret til området rundt plattformen, som i verste fall kunne ha blitt gjenstand for den verste ulykken i norske oljehistorie. Dersom gassen hadde tent, ville plattformen og alle ombord ha mer eller mindre ha forsvunnet fra jordas overflate i en gigantisk gasseksplosjon.

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag

Kommentarer til denne saken