Nettavisen skrev for en måned siden at Norge er nær tidenes strømsjokk, og det bør du være glad for. Det lå an til nye historiske bunnpriser for det vi må betale av løpende strømpriser utenom de faste avgiftene. Nå er rekorden et faktum.

Ifølge energiselskapet Entelios knuste strømprisen i Norden i april den stående lavprisrekorden fra juli 2000 med nærmere 20 prosent. Den nye rekorden er på 5,26 euro per MWh, som tilsvarer om lag 6 øre for en kilowattime.

Vi snakker om spotprisen, øyeblikksprisen for å levere strøm. Til sammenlikning lå denne prisen, inklusive moms, på 68 øre per kilowattime i januar 2019 i Sør- og Øst-Norge.

Les også: 2,3 millioner nordmenn har gjort en strømtabbe

Bruker 25.000 kilowatt

Et gjennomsnittlig energiforbruk i et vanlig bolighus regnes å være rundt 25.000 kilowattimer i året. Forbruket er naturlig nok lavere i leiligheter, men 12.000-15.000 kWh er ikke uvanlig for litt større leiligheter.

Den nye rekorden er riktig nok notert i euro, ikke i norske kroner. Entelios skriver at den svake norske kronen gjør at strømprisen ikke stuper fullt like mye for nordmenn som den gjorde i juli 2000. Men prisene kan bli enda litt lavere de kommende ukene.

- Mens de rene kraftprisene i andre kvartal i fjor var mellom 30-40 øre/kWh, ser det nå ut som at andre kvartal i år vil havne ned mot 5 øre/kWh. Det vil si at prisene er så lave at produsentene må vurdere om det er mer lønnsomt å la vannet renne forbi stasjonen i stedet for å produsere det siden det såvidt dekker kostnadene.

Bunnen nådd?

- Man kan derfor ikke forvente å se kraftprisene noe særlig lavere i Norge enn det vi ser ut til å få i sommer, sier Tor Reier Lilleholt i analysefirmaet Wattsight til hjemmesidene til Norgesenergi.

Mellom 60-80 prosent av nordmenns strømforbruk går til oppvarming. Derfor er det naturlig at strømforbruket går kraftig ned om sommeren. Det er heller ikke behov for like mye belysning inne i årets lyseste måneder.

Men om lag to tredjedeler av strømregningen består av nettleie og avgifter til staten. Selv om spotprisen er lav, må disse faste utgiftene betales. Nettleien er den delen av strømregningen som betales til din lokale netteier.

Denne leien består av en fast del og en variabel del, der den variable delen er koblet opp til strømforbruket ditt. Ved å redusere forbruket vil dette påvirke hvor mye du totalt betaler i nettleie.

Les også: Spår halvert strømpris ut året - du har allerede spart flere tusen kroner

Påvirker lite

Koronaviruset har også preget kraftmarkedet den siste tiden, men forbruket i Norden er ifølge Lilleholt kun marginalt lavere. Hvis vi unngår at de store bedriftene stenger ned, får derfor ikke virusutbruddet særlig store konsekvenser for kraftprisen.

Det er vannsituasjonen som er hovedårsaken til at vi for tiden har svært lave priser i Norge og Norden.

- Vi står nå over for en periode i sommer hvor det potensielt kan bli mye flom og oversvømmelse fordi det er så store snømengder i fjellet som skal smelte, sier Lilleholt til Norgesenergi.

Les også: Krisen ingen prater om, men som Norge er på full fart inn i (+)

Historisk nivå

I Norden er både vann- og snømengdene på et historisk rekordnivå, etter en nedbørsrik periode i vinter. Magasinene tappes for å gi plass til snøen som snart skal smelte.

Den svært milde vinteren gjør at kraftbehovet har vært lavere enn normalt så langt. Det produseres også mer fornybar energi enn noen gang i Norden. Ifølge Entelios leverte vindmøller de to første månedene i år like mye energi som alle de nordiske kjernekraftanleggene.

I tillegg produseres det mer fornybar energi enn noen gang i Tyskland av solceller og vindmøller. Kraften fra Norge er dermed i perioder ikke mulig å eksportere.

Entelios skriver om koronapandemien at den har redusert etterspørselen etter strøm med noen prosent, både i Norden og Europa.

Fallende kvotepriser

Nedstengningen som følge av pandemien gir også lavere CO2-utslipp i Europa, som fører til fall i kvoteprisen for disse utslippene. Dette senker produksjonskostnaden for kull- og gasskraftverkene, som igjen betyr lavere strømpriser i Europa og Norden.

Hva så de kommende ukene og månedene? Den store snøsmeltingen ligger foran oss. Entelios skriver at prisene frem til og med fellesferien ligger an til å bli omtrent like lave som de var i april.

Les også: Forbrukerrådet advarer mot strømavtalene - her ser du hvorfor

Men etter at snøsmeltningen er over, er det litt begrenset hvor mye mer vann enn normalt som magasinene klarer å bære over til vinteren.

Normalt er vannmagasinene ganske fulle etter sommeren. Derfor øker forventet kraftprisen ganske mye for den kommende vinteren. Entelios advarer mot at det går mot høyere strømpriser etter rekordene nå på våren.

Og strømprisen for de kommende årene har ikke reagert spesielt mye på koronakrisen. Prisene for strøm er omtrent på samme nivå som de var før pandemien, med kun beskjeden nedgang.