Det frittstående analyseselskapet har siden 2007 på oppdrag av Eiendomsmegler1 målt norske husholdningers forventninger til landets økonomi, egen økonomi, arbeidsledigheten, rentenivået og boligprisene.

Den seneste spørreundersøkelsen startet 13. mars og varte gjennom helgen og omfatter et landsrepresentativt utvalg med 1056 respondenter.

Den ferske undersøkelsen viser ikke siden målingene startet for 13 år siden, venter så lavere boligpriser de kommende månedene.

Men, andelen som forventer høyere boligpriser om 12 måneder er ikke historisk lav. Den var noe lavere i begynnelsen av finanskrisen høsten 2008.

Les også: Økonomien i full storm - har et klart råd til alle boligeiere

4 av 10 tror på nedgang

I den seneste målingen venter 27 prosent av de spurte høyere boligpriser om 12 måneder, 38 prosent venter lavere boligpriser, mens 35 prosent ser for seg uendrede priser det kommende året.

Prognosesenteret skriver at i den seneste målingen er menn noe mer pessimistiske til boligmarkedet fremover enn kvinner. Uavhengig av kjønn stiger pessimismen med alderen.

Les også: Tror boligmarkedet blir brennhett igjen - meget uheldig

Og ikke overraskende finner vi den største pessimismen i oljetunge Rogaland, som fikk en stor knekk i boligmarkedet etter oljenedturen som startet i 2014. Agder er på andreplass av fylkene, mens Vestlandet er på tredjeplass i pessimisme.

De mest optimistiske respondentene finner vi i svært lite oljeavhengige Innlandet (tidligere Hedmark og Oppland) og deretter Oslo.

Dobbel smell

Ekspertene i Prognosesenteret mener at vi ikke må glemme at i tillegg til koronaviruset, befinner Norge seg i en situasjon med en dobbeltsmell: Oljeprisen er den seneste måneden halvert og noteres onsdag formiddag til drøyt 28 dollar fatet (Brent Spot, ett fat nordsjøolje, red.anm.).

Prognosesenteret venter derfor den mest negative utviklingen i boligprisene i de mest oljeeksponerte delene av landet.

Men om pessimismen til boligmarkedet er stor fremover, ser ordremengden foreløpig ut til å holde seg for de som takserer boliger. Prognosesenteret har av organisasjonen Norsk Takst fått vite at deres 1200 medlemmer ikke opplever en nevneverdig mindre ordremasse. Det er også få kansellerte oppdrag.

Les også: Mot jubel for låntakerne - boliglånsrenten kan stupe mot 1 prosent

Nokså normalt

I tillegg viser tellingen på Finn.no at det tirsdag ettermiddag var lagt ut rundt 1200 nye boligannonser.

Rundt 400 av disse boligene til salgs er bruktboliger, de resterende 800 er følgelig boliger i nybygg. Antallet endrer seg hele tiden, men også dette antallet er ifølge Prognosesenteret på relativt normale nivåer.

Arbeidsledigheten stiger raskt i takt med antall permitteringer og bedrifter som sliter. NHO frykter at ledighetsrekorden fra 1993 med en arbeidsledighet på over 6 prosent blir slått.

Men når det gjelder forventningene til arbeidsledigheten, for ikke å si frykten, er den ifølge Prognosesenteret ikke like høy som den var under oljekrisen i 2015-2016.

Høsten 2015 ventet hele 73 prosent av de spurte at arbeidsledigheten ville BLI høyere om 12 måneder. Andelen i denne undersøkelsen er på 59 prosent. Men:

Tredobling

Prognosesenteret presiserer at det er en rekordhøy økning i andelen som venter høyere arbeidsledighet fremover. I forrige måling fra høsten 2019 lå den på moderate 21 prosent, slik at det nesten har vært en tredobling det seneste halve året.

Og i disse dystre koronatider har ikke pessimismen til egen økonomi fått fullt gjennomslag i den ferske målingen.

Mens nesten seks av ti tror utviklingen for norsk økonomi de neste tolv månedene som dårligere, er det bare tre av ti som tror det samme for egen økonomi.

Faktisk er det så mange som fire av ti spurte i denne undersøkelsen som venter at egen økonomi vil være uendret det kommende året.