Tall fra europeiske statistikkmyndigheter viser at prisene i eurosonen økte med 7,5 prosent fra mars 2021 til mars 2022. Det er en oppgang fra 5,9 prosent måneden før.

I eurosonens drøyt 20-årige historie har prisene aldri vokst så mye. Prisveksten var også høyere enn det ekspertene ventet 6,7 prosent.

Som i Norge er det prisene på energi som trekker opp, energiprisene har det seneste året steget med 45 prosent.

Les også: Rentesjokket: Boliglånsrenten kan stige til det dobbelte

Over målet

Den underliggende prisveksten, som ikke tar med energipriser og matpriser steg med 3,0 prosent fra mars 2022 til mars 2023. Det er opp fra 2,7 prosent i februar.

I likhet med Norges Bank har den europeiske sentralbanken mål om å holde denne prisveksten over tid på 2 prosent. En høyere prisvekst enn det øker isolert sett faren for renteøkninger.

Men der Norges Bank har signalisert mange økninger fremover, er den europeiske sentralbanken langt mer tilbakeholden.

Fortsatt er renten i eurolandene som negativ, og det er ikke ventet renteøkninger før tidligst i andre halvår.