Mellom klokken 19.00 og 20.00 vil strømprisen i Sørvest-Norge ligge på svimlende 4,72 kroner per kilowattime (kWh). Det viser foreløpige tall fra nettsidene til strømbørsen Nord Pool. I Sørøst- og Vest-Norge blir prisen 2,2 kroner per kWh på sitt høyeste, og i Midt- og Nord-Norge blir prisen 0,023 kroner.

Les også: Listhaug ber regjeringen gripe inn og redde Mongstad-kraftverket

Ifølge NTB har ikke strømmen vært på tilsvarende nivåer siden 21. desember i fjor. Da var prisen på Østlandet, 3,95 kroner per kilowattime, som altså betyr at døgnprisen 28. juli kommer til å knuse rekorden fra drøye åtte måneder tilbake.

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) beskriver situasjonen som svært krevende.

– Vi er klar til å iverksette ytterligere tiltak hvis situasjonen forverrer seg, sier han til NTB.

Snittprisen generelt

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Snittprisen i landet vil torsdag ligge på 1,67 kroner per kWh. Det er 0,43 kroner høyere enn på onsdag og 1,15 kroner høyere enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm torsdag finner vi i Sørvest-Norge på 4,22 kroner per kWh. Deretter kommer Sørøst- og Vest-Norge med en døgnpris på 2,048 kroner og Midt- og Nord-Norge med en døgnpris på 0,017 kroner.

Spotpris

I tillegg til spotprisen på strøm kommer forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh) og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent, og på siden kommer nettleie. I Nordland, Troms og Finnmark er det ingen merverdiavgift på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Les også: Høyre er flinke til å kritisere, men er selv en del av problemet

Den laveste kWh-prisen torsdag blir mellom klokken 0 og 1 på natten i Midt- og Nord-Norge, da på 0,015 kroner. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst- og Vest-Norge 1,88 kroner og Sørvest-Norge 3,85 kroner.

Tirsdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 3,93 og 0,013 kroner per kWh. Samme dag i fjor var den på 0,61 og 0,26 kroner per kWh.

Fyllingsgraden i magasinene

Samlet sett lå fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge på 65,1 prosent ved utgangen av forrige uke. Det er en økning på 1 prosentpoeng fra uka i forveien. Til sammenligning er medianverdien for fyllingen på tilsvarende tidspunkt 73,3 prosent for de siste 20 årene.

NVE skriver i sin statistikk at Midt-Norge hadde høyest magasinutfylling med 87,4 prosent, mens Sørvest-Norge hadde lavest fylling med en prosent på 48,3 prosent. Fyllingsgraden ligger fortsatt historisk lavt for årstiden i begge de to prisregionene.

Gult nivå

Statnett endret i mai vurderingen av kraftsituasjonen i Sør-Norge fra grønt til gult nivå. Det betyr at risikoen har økt for rasjonering av strøm til vinteren. Ved grønn farge vurderes risikoen for dette til under 5 prosent, mens den ved gul farge er under 20 prosent.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har fulgt opp ved å gi kraftprodusentene en klar oppfordring om å holde igjen på vann som kan lagres. Han har også innført en egen rapporteringsordning for de store kraftprodusentene.